Aspecte generale privind managementul

Tematică testului

  • Aspecte generale privind managementul – definirea și principalele școli.
  • Funcțiile și principiile managementului.
  • Generalități specifice managerilor – definire, caracteristici, rolul și evaluarea acestora.
  • Funcțiile organizației.
  • Procesul decizional în cadrul organizației.
  • Organizația și mediul ambiant.

1) Principalele școli ale managementului:

2) Care sunt principalele caracteristici ale organizației ca sistem?

3) În cadrul unei organizații se pot realiza procese manageriale precum:

4) Care sunt funcțiile procesului de management?

5) Previziunea constă în:

6) Care sunt factorii mediului ambiant?

7) Rolul managerilor, într-o organizație constă în:

8) Relații de management sunt:

9) Componentele (subsistemele) sistemului de management sunt:

10) După orizontul de timp deciziile sunt:

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!