Aspecte generale privind marketingul

Tematică testului

  • Noțiuni generale din domeniul marketingului.
  • Activități comerciale și de promovare.
  • Comportamentul uman și implicațiile sale în marketing.
  • Politica de promovare.

1) Nevoile se transformă în cerere dacă sunt dublate de:

2) Orientarea activităților firmei se face pornind de la:

3) În sfera studiilor de marketing domeniul prioritar îl constituie studiile:

4) Componentele mixului de marketing sunt:

5) În ultimă instanță cel care decide dacă o firmă a stabilit prețul corect este:

6) Specialistul din cadrul firmei care are ca obiect de activitate studiul pieței și promovarea ofertei este:

7) Cumpărarea este:

8) Mișcarea organizată a cetățenilor și organismelor guvernamentale, îndreptată în direcția lărgirii drepturilor consumatorilor și sporirii cumpărătorilor și raporturilor lor cu vânzătorii este:

9) Reducerea problemelor de sănătate cauzate de calitatea slabă a aerului, poluarea apei și tratarea chimică a alimentelor, depozitarea deșeurilor toxice și a gunoiului, reducerea zonelor de recreere în aer liber, intră sub incidența:

10) Politica de promovare se referă la:

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!