Test grilă Cercetări de marketing Varianta 1

1) Care din următoarele afirmaţii cu privire la cercetările exploratorii sunt adevărate?

2) Care este prima etapă în procesul cercetărilor de marketing?

3) Care dintre următoarele operaţiuni nu sunt prezente în etapa de analiză a datelor?

4) Pentru a observa tipuri de comportamente ascunse, cum este comportamentul din trecut, se foloseşte:

5) Care din următoarele afirmaţii referitoare la observaţia structurată sunt adevărate?

6) Care din următoarele afirmaţii cu privire la chestionare este falsă?

7) Documentul care conține rezumatul informațiilor furnizate de participanţii la un focus grup se numeşte:

8) Un set de întrebări experimentale adresate unui subiect de către un intervievator pregătit, pentru a-şi face o idee despre ceea ce subiectul crede despre ceva defineşte

9) Procesul de investigare a tuturor membrilor unei populații constituie:

10) Eșantionarea aleatoare simplă se poate face în două modalități, și anume:

11) Eșantionarea zonală multistadială presupune:

12) Atributele indivizilor unei populații, cum ar fi vârsta, sexul sau naționalitatea, se mai numesc:

13) Acuratețea unui chestionar presupune:

14) Studiul periodic ce redă evoluția unor indici legați de imagine, marcă, cotă de popularitate poartă numele de:

15) Ancheta prin calculator are ca avantaj:

16) O anchetă preliminară asupra consumului mediu anual de carne din România, realizată pe un eşantion de 36 persoane, a identificat o medie de 64 kg cu o abatere standard de 16.8 kg. Care este intervalul de încredere în care se găseşte media consumului anual de carne, cu o probabilitate de 95%? (z = ± 1.96).

17) În urma unui studiu preliminar cu privire la intenţia de instalare a unei centrale termice, realizat pe un eşantion de 324 de persoane, 45 de persoane au exprimat intenţia să monteze centrale în următorii doi ani. Să se determine volumul eşantionului care asigură estimarea acestei proporţii cu o marjă de eroare de cel mult 2% şi o probabilitate de 95% (z = ± 1.96).

18) Într-o publicaţie se afirmă că noul sortiment de cafea Jacobs este apreciat de 30% dintre cei care l-au încercat. Directorul de marketing al firmei apreciază că realitatea este diferită. Pentru aceasta, el realizează un studiu pe un eşantion de 324 persoane şi constată că 115 persoane apreciază noul Jacobs. Cine are dreptate, publicaţia sau directorul de marketing (z = ± 1.96)?

19) Seful raionului de produse alimentare consideră că zilnic se vând 120 de cutii de muştar. Directorul general consideră că volumul vânzărilor este mai mic, astfel că înregistrează vânzările timp de 36 de zile consecutive, obţinând o medie de 117 de cutii vândute zilnic, cu o abatere de 29 de cutii. Cine are dreptate (z = - 1.64)?

20) În cursul unei anchete vizând evaluarea notorietăţii unei mărci de parfum, din 100 de respondenţi, 38 declară că au auzit de marca respectivă. Producătorul lansează o campanie publicitară în mass-media, după care comandă o nouă anchetă asupra notorietăţii. De această dată, din 144 de respondenţi 72 declară că au auzit de marcă. Se poate afirma, cu o probabilitate de 95% că a avut loc o creştere a notorietăţii mărcii datorate campaniei publicitare (z=1.64)?

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!