Test grilă Logistica Mărfurilor Varianta 2

1) 2. Conceptul profilat în anii '80, care descrie deplasarea mărfurilor într-un lanţ de verigi consecutive, de adăugare a valorii, care au ca scop ajungerea produselor la momentul şi locul potrivit, în cantitatea şi în forma adecvată, se referă la:

2) 4. Care din urmatoarele activităţi nu reprezintă responsabilitatea logisticianului:

3) 6. Conform clasificării lui Porter in activităţile de sprijin nu intră:

4) 8. Logistica externă nu se referă la:

5) 10. Intre premisele apariţiei logisticii nu se numară:

6) 12. Prima şi cea mai importantă regulă pentru a atinge potenţialul de creştere a profitului pe care il ofera logistica este:

7) 14. Când vorbim de activităţi de sustinere a producţiei ne referim la:

8) 16. Organizarea concentrată a logisticii presupune:

9) 18. Care din urmatoarele afirmatii legate de cererea transportului de marfuri nu este adevarată:

10) 20. Care din următoarele afirmaţii legate de „timpul de tranzit” este falsă:

11) 22. Factorii operaţionali care influentează selecţia transportului depind la nivel naţional de:

12) 24. Care din urmatoarele metode nu este folosita pentru alegerea modalităţii de transport:

13) 26. Eficienţa operaţională a modalităţii de transport nu poate fi măsurată prin următorul indicator:

14) 28. În principalele caracteristici ale clientului, ca factor operaţional al selectării modalităţii de transport, nu intră:

15) 30. Servirea clienţilor nu este influenţată de:

16) 32. Dintre elementele tranzacţionale specifice servirii clienţilor nu se numără:

17) 34. Care din următoarele variante reprezintă elemente tranzacţionale specifice servirii clienţilor:

18) 36. Pe piaţa oraşului A produsul X se prezintă cu preţuri diferite: producătorii locali cu un preţ de 4 um, producătorii din oraşul B cu un preţ de 3,6 um, producătorii din oraşul C cu un preţ de 3,7 um, producătorii din oraşul D cu un preţ de 4,1 um. Cererea de consum se va orienta către:

19) 38. Dacă in afara produsului X oferit de producătorii locali in oraşul A la preţul de 4 um, ar mai exista un producător in oraşul B, al cărui preţ de fabrică pentru produsul X este de 3,5 um, acesta ca sa vândă pe piaţa oraşului A trebuie să aibă cheltuieli cu transportul:

20) 40. În oraşul A produsul X este oferit de producătorii locali la preţul de 3,5 um, producătorii din oraşul B au un preţ de fabrică de 3 um şi cheltuieli cu transportul până în oraşul A de 0,6 um, producătorii din oraşul C au un preţ de fabrică de 2,8 um şi cheltuieli cu transportul de 0,9 um, producătorii din oraşul D au un preţ de fabrică de 3,2 um. Ce cheltuieli maxime cu transportul trebuie să aibă producătorul D, ca să vândă pe piaţa oraşului A?

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!