Test grilă Tehnici promoţionale Varianta 2

1) Rezultatul relaţiei de autoritate care se exercită între părţile implicate în procesul de comunicare este:

2) Potrivit procesului de identificare:

3) Asimilarea internă se produce atunci când receptorul

4) Pentru ca procesul de comunicare să fie eficient este important ca emiţătorul să stabilească cu precizie cui urmează să-i comunice, chiar cunoaşterea detaliată a receptorului, respectiv

5) Codificarea reprezintă mecanismul prin care:

6) Codificarea se realizează corect numai dacă se are în vedere modul în care

7) Pot provoca sentimente pozitive (iubirea, mândria, bucuria, speranţa de reuşită) sau sentimente negative (frica, vinovăţia, ruşinea):

8) Pentru comunicarea de marketing, structura mesajului prezintă interes sub trei aspecte:

9) Specialiştii recomandă ca cele mai interesante argumente să fie prezentate la începutul mesajului:

10) În general, se consideră că un mesaj are şanse să atragă atenţia publicului ţintă dacă:

11) Mesajele transmise prin canalele nepersonale prezintă avantajul că:

12) Ierarhizarea răspunsului potrivit succesiunii de secvenţe înveţi – simţi – acţionezi, este valabilă:

13) Asigură consumatorului avantaje economice, materiale şi imediate, care pot fi cu uşurinţă măsurate cantitativ, iar întreprinderii îi oferă posibilitatea exercitării unui control riguros al activităţilor desfăşurate:

14) Prin poziţionare simbolică

15) Mixul comunicaţional recomandat pentru bunurile de consum este compus din:

16) Sponsorizarea este o tehnică:

17) Conform principiului uniformităţii publicităţii:

18) Cumpărând unul sau mai multe produse, cumpărătorii au posibilitatea de a achiziţiona un alt obiect, diferit, la un preţ foarte avantajos reprezintă tehnica de promovare a vânzărilor denumită:

19) Avantajul principal al strategiei ″marcă-umbrelă″ este următorul:

20) Când firma are veşti importante de anunţat, când se impune demonstrarea funcţionării produsului, când trebuie să se răspundă la întrebările reporterilor şi în cazuri urgente, se impune aplicarea ca tehnică de relaţii publice:

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!