Testare Tehnici promoţionale Varianta 1

1) Care sunt cerinţele de care depinde succesul emiţătorului/sursei:

2) Dacă receptorul percepe sursa ca fiindu-i asemănătoare, familiară sau îi plac unele trăsături, atunci va găsi sursa atrăgătoare, iar schimbarea atitudinii se va realiza prin:

3) O sursă credibilă provoacă schimbarea atitudinii printr-un proces de:

4) Credibilitatea sursei depinde de modul în care receptorul percepe sursa sub aspectul unui set de caracteristici:

5) Declanşarea procesului de comunicare depinde de apariţia în mintea emiţătorului a unei idei care să ajungă la receptor, idee generată în urma:

6) Un cuvânt, un gest, un obiect căruia indivizii dintr-o comunitate lingvistică îi atribuie o semnificaţie, în concordanţă cu reguli bine înţelese şi împărtăşite defineşte noţiunea de:

7) Conţinutul mesajului se referă la:

8) Elementele de atracţie raţionale sunt recomandate:

9) Prezentarea unilaterală sau bilaterală a argumentelor utilizate este o decizie cu privire la:

10) Concluzionarea este lăsată pe seama receptorilor:

11) Agenţii de vânzări ai organizaţiei care intră în contact cu clienţii reprezintă:

12) Atitudinea faţă de obiectul comunicării reprezintă:

13) Receptorul dezvoltă atitudini care îl determină să recepteze şi să interpreteze mesajele numai în măsura în care îi întăresc propriile credinţe şi convingeri

14) Piaţa, anunţătorul, produsul, concurenţa, consumatorul, demersurile comunicaţionale anterioare, diagnosticul extern şi problema de rezolvat reprezintă principalele aspecte ce se studiază cu ocazia:

15) Răspuns la întrebarea: "Ce idee trebuie transmisă publicului ţintă?" se dă în următoarea etapă de elaborare a strategiei de comunicare comercială:

16) Strategia push:

17) Cerinţele de bază ale unui bun mesaj publicitar sunt:

18) Oferta specială:

19) Atribuirea exclusivă a unui nume pentru un singur produs, întreprinderea constituindu-şi astfel un portofoliu de mărci corespunzător portofoliului de produse reprezintă o strategie de tip:

20) Dezavantajul principal al strategiei marcă-produs este următorul:

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!