Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova

Principii generale

1.1 Jurnalistul este persoana care îsi castiga mijloacele de trai prin colectarea, redactarea si publicarea de informatii referitoare la fapte si evenimente de interes public, cu scopul diseminarii publice.

1.2 Jurnalistul îsi exercita profesia în scopul servirii interesului public, conform propriei sale constiinte si în acord cu principiile prevazute în prezentul Cod deontologic.

1.3 Potrivit Legii cu privire la libertatea de exprimare, interesul public este interesul societatii (si nu simpla curiozitate a indivizilor) fata de evenimentele ce tin de exercitarea puterii publice sau fata de alte probleme care trezesc interesul societatii sau al unei parti a ei. 2.

Asigurarea acuratetei informatiilor

Obtinerea si tratamentul informatiei

2.1 Jurnalistul prezinta informatiile într-o maniera onesta, echilibrata si numai dupa ce a facut demersuri pentru verificarea lor.

2.2 Jurnalistul solicita opinia tuturor partilor relevante pentru subiect.

2.3 Jurnalistul atribuie citatele cu acuratete. Citatele trebuie sa fie exacte, iar în cazul citarii partiale, jurnalistul are obligatia de a nu denatura mesajul persoanei citate.

2.4 Jurnalistul respecta dreptul de autor. Preluarea fara cost a materialelor jurnalistice se realizeaza în limita maxima de 500 de semne, dar fara a depasi jumatate din articolul sau stirea preluata. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citata sursa si autorul informatiei, iar în cazul portalurilor informationale trebuie indicat si linkul direct la sursa. Preluarea integrala se poate realiza doar în conditiile unui acord încheiat cu detinatorul drepturilor.

Acuratetea si verificarea faptelor

2.5 Jurnalistul verifica, de regula, informatiile din doua surse independente una de alta. Jurnalistul publica doar informatiile despre care, în urma verificarilor, are convingerea ca sunt veridice.

2.6 Jurnalistul indica, de regula, sursa informatiilor sale si întreprinde demersuri pentru a obtine informatii din surse citabile.

Separarea faptelor de opinii si comunicarea comerciala

2.7 Jurnalistul face o distinctie clara între fapte si opinii si nu-si prezenta propriile opinii drept fapte.

2.8 Jurnalistul îsi exprima opiniile pe o baza factuala, pornind de la informatii pe care, de buna credinta, le considera adevarate.

2.9 Materialele de opinie trebuie prezentate în paginile/emisiunile/rubricile special dedicate sau sunt delimitate grafic de cele de informatii.

2.10 Este obligatorie separarea clara a produselor jurnalistice de cele realizate în scop publicitar. Materialele în scop publicitar sunt marcate distinct si sunt prezentate astfel încat sa nu poata fi confundate cu cele jurnalistice.

Corectarea erorilor si dreptul la replica

2.11 Jurnalistul are datoria sa corecteze erorile factuale în cel mai scurt timp, publicand erate sau rectificari.

2.12 Jurnalistul respecta principiul potrivit caruia orice persoana vizata direct într-un material are dreptul la replica. Dreptul la replica este asigurat doar daca face referiri la fapte concrete din materialul vizat, are dimensiuni rezonabile, nu aduce acuzatii împotriva unei terte parti si este formulat în termeni decenti.

2.13 Replica se publica în cel mai scurt timp, de preferinta în conditii similare cu materialul jurnalistic la care se refera.

Clauza de constiinta si cenzura

2.14 Jurnalistul are dreptul sa refuze si sa denunte public cenzura de orice fel. Nu constituie cenzura actiunile sefilor ierarhic editoriali, atunci cand au la baza motive profesionale.

2.15 Jurnalistul are dreptul sa refuze orice însarcinare profesionala care contravine legii si principiilor prezentului Cod.

Regimul surselor

Protectia surselor

3.1 Jurnalistul protejeaza identitatea surselor, inclusiv în fata instantei de judecata, procurorilor, politistilor și altor organe de drept. Protectia secretului profesional si a confidentialitatii surselor este în egala masura un drept si o obligatie a jurnalistului.

3.2 Protectia surselor se acorda doar în acele cazuri cand dezvaluirea identitatii acestora le pune în pericol viata, securitatea sau activitatea profesionala.

Relatiile pecuniare cu sursele

3.3 În relatiile pe care le mentine cu autoritatile publice, cu diverse structuri economice sau persoane fizice în timpul îndeplinirii îndatoririlor sale profesionale, jurnalistul trebuie sa evite orice raport care ar putea sa-i afecteze independenta si impartialitatea.

3.4 Jurnalistul nu plateste bani si nu acorda alte beneficii în schimbul informatiilor. 4.

Protectia drepturilor omului

Viata privata

4.1 Jurnalistul este dator sa respecte dreptul la viata privata si demnitate al persoanelor.

4.2 Imixtiunea în viata privata este permisa numai atunci cand interesul public în dezvaluirea faptelor prevaleaza în fata protectiei imaginii persoanei.

4.3 Jurnalistul relateaza despre comportamentul privat al unei persoane publice, fara consimtamantul acesteia, doar atunci cand un atare comportament îi afecteaza capacitatea de exercitare a functiei publice.

4.4 Jurnalistul relateaza despre comportamentul privat al unei persoane private doar daca acest comportament tulbura ordinea publica sau încalca drepturile altor persoane.

4.5 Jurnalistul nu furnizeaza publicului detaliile morbide ale crimelor, accidentelor si catastrofelor naturale sau detaliile privind tehnicile suicidare. Aceleasi reguli se aplica si materialelor vizuale (fotografii, materiale video).

4.6 Jurnalistul respecta intimitatea persoanelor si cere permisiunea de a le fotografia/filma, cu exceptia cazului în care acestea se afla într-un loc public.

4.7 Imaginile reprezentand nuduri trebuie procesate electronic, pentru protejarea zonelor intime. Exceptie fac imaginile artistice.

4.8 Imaginile trebuie sa reprezinte realitatea cu acuratete. Procesarea electronica nu trebuie folosita pentru a crea o impresie falsa asupra persoanelor si evenimentelor. Fac exceptie colajele, care trebuie marcate ca atare.

Prezumtia de nevinovatie

4.9 Jurnalistul respecta prezumtia de nevinovatie si considera ca orice persoana este nevinovata pana la pronuntarea unei sentinte definitive si irevocabile împotriva sa.

4.10 În relatarile privind procesele în justitie, jurnalistul respecta dreptul la viata privata si cel la un proces echitabil al tuturor celor implicati.

Protectia persoanelor în situatii vulnerabile

4.11 Jurnalistul nu dezvaluie identitatea victimelor accidentelor, calamitatilor, infractiunilor, cu precadere ale agresiunilor sexuale.

4.12 Fac exceptie cazurile în care exista acordul acestora sau al familiei (cand persoana nu este în masura sa-si dea acordul) sau cand prevaleaza interesul public.

Protectia minorilor

4.13 Jurnalistul protejeaza identitatea minorilor implicati în evenimente cu conotatie negativa (accidente, infractiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrarile video si fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identitatii minorilor.

4.14 Fac exceptie situatiile în care interesul public cere ca minorii sa fie identificati. De asemenea, fac exceptie cazurile în care jurnalistul actioneaza, cu acordul parintilor sau tutorilor, în interesul superior al minorului.

Toleranta si nediscriminare

4.15 Jurnalistul trateaza echitabil toate persoanele cu care intra în contact în exercitiul meseriei sale si nu face discriminari pe criterii de gen, varsta, etnie, religie, stare sociala sau orientare sexuala.

4.16 Jurnalistul mentioneaza apartenenta etnica a unei persoane doar cand acest lucru este relevant din punct de vedere editorial.

Jurnalistul si conflictul de interese

5.1 Jurnalistul nu accepta cadouri în bani, în natura sau orice alte avantaje care îi sunt oferite pentru influentarea actului jurnalistic. Se permite acceptarea de materiale promotionale cu valoare simbolica pentru informare, uz redactional sau personal.

5.2 Daca un jurnalist participa la deplasari în interes de serviciu, platite de terte parti, trebuie sa faca publica modalitatea de finantare a deplasarii.

5.3 Jurnalistul separa activitatile editoriale de cele politice si economice.

5.4 Jurnalistii nu sunt subiectii unor promotii si reclame pentru produse comerciale. De asemenea, participarea în actiuni de caritate trebuie facuta astfel încat publicul sa stie daca este o implicare personala sau o sustinere redactionala.

5.5. Profesia de jurnalist este incompatibila cu orice functii în organele puterii de stat, legislative sau de drept, dar si cu apartenenta la un partid politic.

5.6 Detinatorii de functii în organele puterii de stat care au contributii în mass-media trebuie sa îsi precizeze pozitia oficiala atunci cand semneaza materiale difuzate în presa.

5.7 Daca jurnalistul este înregistrat drept concurent electoral, va cere degrevarea din functie pe durata campaniei electorale.

5.8 Jurnalistul nu trebuie sa foloseasca în interes personal sau în interesul unor persoane apropiate lui, informatia confidentiala, aflata în posesia sa în virtutea exercitarii profesiei sale.

Tehnici si echipamente speciale de colectare a informatiilor

6.1 Folosirea tehnicilor speciale de investigatie jurnalistica (camera video ascunsa, dictafon mascat etc.) este justificata doar atunci cand exista un interes public si cand informatiile nu pot fi obtinute prin alte mijloace.

6.2 Utilizarea tehnicilor speciale de investigatie trebuie sa fie mentionata explicit în momentul publicarii informatiilor.

Auto-reglementare

7.1 Aplicarea acestui Cod revine fiecarui semnatar în parte. Monitorizarea aplicarii lui si examinarea încalcarii prevederilor lui cad în sarcina Consiliului de Presa din Republica Moldova si Comisiei de Etica profesionala a jurnalistilor.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!