Cantitatea oferită şi factorii care o influenţează

Cantitatea oferită este cantitatea pe care ofertanţii sunt dispuşi şi capabili să o ofere la un moment dat, la un anumit preţ al pieţei, in condiţiile in care ceilalţi factori sunt constanţi. Cantitatea dintr-un anumit bun oferită spre vanzare pe o anumită piaţă depinde de un număr mare de factori.

Cei mai importanţi dintre aceştia sunt:

  • preţul produsului,
  • nivelul tehnologiei existente,
  • preţul
  • resurselor utilizate pentru producerea bunului,
  • preţul produselor conexe in producţie,
  • previziunile producătorilor referitoare la preţul viitor al bunului şi
  • numărul organizaţiilor producătoare.

Preţul produsului

Preţul produsului influenţează direct proporţional cantitatea oferită spre vanzare. In condiţiile in care ceilalţi factori sunt constanţi, cu cat preţul produsului este mai mare, cu atat cantitatea care va fi oferită spre vanzare creşte. Această relaţie este determinată de două fenomene care există pe piaţă.

Un preţ mai mare face posibil ca organizaţiile care produc şi vand deja bunul respectiv să obţină un profit superior. In consecinţă, la acest preţ, ele vor dori să producă şi/sau să ofere o cantitate mai mare.

Un preţ mai mare şi, ca urmare, profitul superior ii vor determina pe alţi concurenţi să intre pe piaţă, considerand-o atractivă.

Relaţia conform căreia cantitatea oferită dintr-o marfă este direct proporţională cu preţul mărfii respective poartă numele de legea ofertei.

Stadiul de dezvoltare tehnologică

Un alt factor care trebuie luat in consideraţie atunci cand studiem evoluţia cantităţii oferite este nivelul tehnologiei disponibile la un moment dat. Tehnologia reprezintă acel stadiu de cunoaştere conform căruia se stabileşte cum trebuie combinate resursele, in scopul producerii bunurilor şi serviciilor. Perfecţionarea tehnologiei conduce la reducerea costurilor de producţie.

In aceste condiţii, dacă ceilalţi factori răman constanţi, creşte numărul celor capabili şi dispuşi să producă şi să ofere precum şi cantitatea oferită de fiecare dintre aceştia, la fiecare preţ al pieţei.

Preţul resurselor utilizate

Creşterea preţului uneia sau a mai multor resurse utilizate in procesul de producţie contribuie, in mod evident, la creşterea costului de producţie. In aceste condiţii, oferta devine mai puţin profitabilă şi cantitatea pe care ofertanţii sunt dispuşi a o vinde, la fiecare preţ al pieţei scade. Invers, dacă preţul uneia sau a mai multora dintre resursele necesare scade, costul de producţie scade şi avand in vedere că producerea bunului devine mai profitabilă, cantitatea oferită la fiecare preţ al pieţei creşte.

Preţul produselor conexe in producţie

Modificări ale preţurilor unor produse conexe in producţie pot influenţa cantitatea oferită din produsul respectiv la fiecare preţ al pieţei, in funcţie de relaţia de conexiune existentă. Relaţia de conexiune intre produse poate fi de substituibilitate sau de complementaritate.

Produsele substituibile in producţie sunt acelea care pot fi produse cu aceleaşi resurse.

De exemplu, pe o suprafaţă de pămant se pot cultiva grau sau porumb. Graul şi porumbul sunt, deci, substituibile in producţie. Dacă preţul unuia dintre produsele substituibile in producţie creşte, cantitatea oferită din celălalt produs scade, deoarece o parte a producătorilor işi vor reorienta producţia spre produsul cu preţ superior. In cazul nostru, dacă preţul porumbului creşte, in timp ce preţul graului rămane neschimbat, o parte a agricultorilor care produceau grau se vor orienta spre porumb, motiv pentru care cantitatea de grau oferită la fiecare preţ al pieţei va scădea.

Produsele complementare in producţie sunt acelea care rezultă in urma unui agricultori proces tehnologic comun.

De exemplu, nichelul şi cuprul sunt complementare in producţie pentru că se extrag din acelaşi zăcămant. Dacă preţul unuia dintre produse creşte, cantitatea oferită din produsul complementar creşte şi ea automat. In situaţia nichelului şi cuprului, dacă preţul nichelului creşte, minerii vor extrage o cantitate mai mare de minereu şi, automat, cantitatea de cupru oferită la fiecare preţ al pieţei creşte la randul ei.

Alte exemple de produse complementare in producţie sunt limuzinele şi modelele mici de automobile, frigiderele şi aragazele, motoretele şi motocicletele.

Modificările previzionate ale preţurilor

Decizia unei organizaţii referitoare la nivelul cantităţii oferite depinde nu numai de preţurile din momentul respectiv, dar şi de nivelul previzionat al preţului. Dacă managerii unei organizaţii previzionează o creştere viitoare a preţului bunului pe care il produc şi il vand, pot opri pentru o perioadă vanzarea unei cantităţi din acel produs, reducand ca urmare cantitatea oferită.

Funcţia cantităţii oferite

Funcţia care descrie cantitatea pe care ofertanţii sunt dispuşi şi capabili să o vandă pe piaţă se poate exprima conform relaţiei1 :

Relaţia Qx = g (Px, T, Pr, Pc, Pa, No) in care:

Qx = cantitatea din bunul x oferită spre vanzare;

Px = preţul produsului x;

T = tehnologia disponibilă;

Pr = preţul resurselor;

Pc = preţul produselor conexe in producţie;

Pa = nivelul previzionat al preţului;

No = numărul organizaţiilor ofertante.

Notand cu Δ modificarea diferitelor variabile, efectele fiecăreia dintre aceste modificări asupra cantităţii oferite pe piaţă pot fi rezumate după cum urmează:

ΔQ/ ΔPx > 0

ΔQ/ ΔT > 0

ΔQ/ ΔPr< 0

ΔQ/ ΔPc > 0 dacă produsele sunt complementare in producţie

sau

ΔQ/ ΔPc < 0 dacă produsele sunt substituibile in producţie

ΔQ/ ΔPa < 0

ΔQ/ ΔNo > 0

Fiecare dintre aceste relaţii este valabilă in condiţiile in care toţi ceilalţi factori care influenţează antitatea oferită sunt constanţi.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!