Oferta şi funcţia ofertei

Mulţimea corespondenţelor dintre diferitele preţuri ale unui produs sau serviciu şi cantităţile oferite pe piaţă la preţurile respective, in condiţiile in care ceilalţi factori sunt constanţi se numeşte ofertă sau funcţia ofertei. Alături de funcţia cererii, funcţia ofertei este un instrument important de analiză economică. Preţul produsului reprezintă cel mai important factor care influenţează cantitatea oferită.

Nu trebuie confundate noţiunile „cantitate oferită” şi „ofertă”. Cantitatea oferită dintr-un produs sau serviciu este o anumită valoare, corespunzătoare unui anumit preţ. Oferta reprezintă o funcţie, care descrie multitudinea de cantităţi oferite la diferitele preţuri ale pieţei. Cantitatea oferită este numai o valoare a funcţiei ofertei la un anumit preţ al pieţei. Oferta se poate exprima in trei moduri: sub forma unui tabel, a unui grafic, sau a unei funcţii.

In tabelul 1 se prezintă oferta pe o anumită piaţă, specificandu-se preţurile şi cantităţile cerute la fiecare preţ in parte. După cum se poate observa şi din tabel, cantitatea oferită variază direct proporţional cu preţul. Cand preţul scade (creşte) ofertanţii furnizează pieţei o cantitate mai mică (mare).

De exemplu, dacă preţul scade de la 5 milioane la 4 milioane lei, cantitatea oferită va scădea de la 6.500.000 unităţi la 6.000.000 unităţi. Preţul corespunzător unei cantităţi oferite de 6.000.000 unităţi este de 4 milioane lei. Altfel spus, dacă ofertanţilor li se asigură un preţ unitar de 4 milioane lei pentru produsele lor, ei vor fi dornici şi capabili să ofere maximum 6.000 unităţi din produsul respectiv.

Oferta pe o piaţă

Tabelul 1

Cantitatea oferită (mii unităţi) Preţul unitar (lei)
 • 7.000
 • 6.500
 • 6.000
 • 5.000
 • 4.000
 • 3.000
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

De exemplu, dacă preţul scade de la 5 la 4 lei, cantitatea oferită va scădea de la 6.500.000 unităţi la 6.000.000 unităţi. Preţul corespunzător unei cantităţi oferite de 6.000.000 unităţi este de 4 lei. Altfel spus, dacă ofertanţilor li se asigură un preţ unitar de 4 lei pentru produsele lor, ei vor fi dornici şi capabili să ofere maximum 6.000.000 unităţi din produsul respectiv. Figura 1 prezintă un grafic realizat pe baza tabelului 1

Curba ofertei pe o piaţă

Figura 1 Curba ofertei pe o piaţă

Preţul unitar al produsului este reprezentat pe ordonată, iar cantitatea oferită la un moment dat, pe abscisă. Se reprezintă combinaţiile dintre cantităţile oferite şi preţ, care apoi se unesc intre ele. Astfel, ia naştere curba OO' care arată că preţul şi cantitatea oferită au o variaţie continuă şi nu una discretă, aşa cum reiese din tabel. Această curbă poartă numele de curba ofertei sau simplu ofertă. Din moment ce cantitatea oferită şi preţul sunt direct proporţionale, curba ofertei are o pantă pozitivă.

Oferta poate fi exprimată, aşa cum s-a mai arătat, şi sub formă de funcţie. Aceasta are următoarea expresie:

Qx = g (Px)

Ceea ce inseamnă că, in condiţiile in care ceilalţi factori sunt constanţi, cantitatea oferită din bunul x este funcţie de (depinde de) preţul bunului x. Acest lucru se poate exprima şi prin intermediul relaţiei :

Qx = g(Px, T0, Pc, Pa, No) = g (Px)

Relaţia data evidenţiază faptul că factorii care influenţează cantitatea oferită, cu excepţia preţului produsului, sunt constanţi. Prin urmare, cantitatea oferită este influenţată exclusiv de preţul produsului, modificarea ei fiind reprezentată prin alunecarea de-a lungul curbei ofertei. In orice punct al curbei OO' din figura 1 , ceilalţi factori sunt constanţi.Un punct oarecare de pe o curbă a ofertei poate fi interpretat in două moduri:

 • Fie ca reprezentand cantitatea minimă dintr-un anumit bun care va fi oferită la preţul respectiv.
 • Fie preţul minim necesar pentru a-i determina pe producători să ofere spre vanzare o anumită marfă. Acest preţ este denumit preţ de ofertă.

De exemplu, dacă ne referim la punctul avand coordonatele 6.000 mii unităţi – 4 lei, acesta poate fi interpretat astfel: preţul de 4 lei reprezintă preţul minim la care ofertanţii vor lansa pe piaţă o cantitate de 6.000 mii unităţi. Ecuaţia ofertei este prezentată in relaţia :

Qx = a' + b'Px in care:

Qx = cantitatea oferită de bunul x;

Px = preţul bunului x;

a' = intersecţia curbei ofertei cu ordonata;

b' = panta curbei ofertei.

Semnul plus din faţa lui b' exprimă matematic legea ofertei, reflectand relaţia de directă proporţionalitate dintre cantitatea oferită şi preţul unui bun.

Modificări ale ofertei şi factorii care le determină

Aşa cum am arătat anterior, pe langă preţul bunului respectiv, cantitatea oferită mai este influenţată şi de alţi factori: tehnologia disponibilă, preţul resurselor, preţurile bunurilor conexe in producţie, preţul aşteptat şi numărul ofertanţilor potenţiali. Modificarea oricăruia dintre aceşti factori determină o schimbare a relaţiei dintre cantitatea oferită şi preţul pieţei şi, ca urmare, o modificare a ofertei.

De aceea, factorii de care vorbim se mai numesc şi determinanţi. Această modificare a ofertei inseamnă de fapt o modificare a cantităţii oferite la fiecare preţ al produsului, in condiţiile in care a avut loc o schimbare in situaţia unuia dintre determinanţi.

Prin urmare:

Modificarea ofertei reprezintă schimbarea relaţiei dintre preţurileprodusului şi cantităţile oferite, ca urmare a modificării unuia sau a mai multora determinanţi ai ofertei.

Atragem atenţia asupra faptului că modificarea cantităţii oferite nu trebuie confundată cu modificarea ofertei. Modificarea cantităţii oferite reprezintă un rezultat al modificării preţului bunului şi se concretizează intr-o alunecare pe curba ofertei.

Modificarea ofertei este un rezultat al modificării determinanţilor (tehnologia disponibilă, preţul resurselor, preţurile bunurilor conexe in producţie, preţul aşteptat şi numărul ofertanţilor potenţiali) şi se concretizează printr-o deplasare a curbei ofertei.

Aşa cum am arătat mai sus, modificarea ofertei este de două feluri :

 • Creşterea ofertei, atunci cand, sub influenţa unuia sau a mai multor determinanţi, la fiecare preţ al produsului, cantitatea oferită creşte.
 • Reducerea ofertei, atunci cand, sub influenţa unuia sau a mai multor determinanţi, la fiecare preţ al produsului, cantitatea oferită scade.

Creşterea ofertei presupune deplasarea curbei ofertei spre dreapta, reducerea ofertei presupune deplasarea curbei ofertei spre stanga. Oferta nu se modifică la modificarea preţului bunului respectiv.

In figura 2 sunt reprezentate: o reducere a cererii de la O0O0' la O1O1' şi o creştere a cererii de la O0O0' la O2O2'

Schimbări ale ofertei şi schimbări ale cantităţii oferite

Figura 2: Schimbări ale ofertei şi schimbări ale cantităţii oferite

Influenţa determinanţilor asupra ofertei

Perfecţionarea nivelului tehnologiei contribuie la creşterea ofertei, prin creşterea cantităţii oferite la fiecare preţ al pieţei.

Intrucat preţul resurselor influenţează costurile de producţie, creşterea (reducerea) acestuia determină reducerea (creşterea) ofertei, deoarece cantitatea oferită la fiecare preţ al pieţei scade (creşte).

Preţul produselor conexe in producţie influenţează oferta astfel: creşterea (reducerea) preţului unui produs complementar in producţie determină creşterea (reducerea) ofertei produsului de bază. Dimpotrivă, creşterea (reducerea) preţului unui produs substituibil determină, reducerea (creşterea) ofertei. Aceste modificări sunt urmarea creşterii şi respectiv a reducerii cantităţii oferite la fiecare preţ al pieţei.

Dacă ofertanţii previzionează o creştere (reducere) a preţului in viitor, ei vor stoca o parte a producţiei pentru momentul cand va avea loc creşterea respectivă (sau dimpotrivă vor incerca să vandă cat mai mult) şi ca urmare oferta va scădea (creşte) pentru că va scădea (creşte) cantitatea oferită la fiecare preţ al pieţei.

Dacă numărul firmelor care oferă produsul respectiv va creşte (scădea), oferta va creşte (scădea), deoarece va creşte (scădea) cantitatea oferită la fiecare preţ al pieţei.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!