In cadrul Economiei mondiale, la fel ca şi pe plan naţional, are loc un amplu proces de comunicare in legătură cu dimensiunea valorică a activităţii economice. Mijlocirea acestei comunicări, aspect firesc in cazul comunităţii umane, se realizează cu ajutorul monedei, a banilor, in sensul cel mai larg. Pentru a inţelege acest proces, va trebui să parcurgem componentele principale ale modelului semiotic de comunicare in general şi, apoi, particularităţile modelului de comunicare prin bani.

Sintetizat de ştiinţa comunicării prin semne, Semiotica, modelul comunicării are in vedere mai multe elemente şi conexiuni.

Poziţia Romaniei in circuitul economic internaţional

In evoluţia sa, Economia mondială a determinat accentuarea interdependenţelor economice dintre toate economiile naţionale. Dezvoltarea internă a unei economii nu mai este posibilă decat in contact direct şi divers cu fluxurile economice internaţionale, atat in privinţa asigurării de intrări (materii prime, utilaje, tehnologii, informaţii de produs sau economico-financiare etc.), cat şi in privinţa valorificării unei părţi importante din ieşirile-rezultate (produse, servicii).

Fenomenul mondo-financiar şi monetar

Avand drept obiect de studiu fenomenul repartiţiei financiare şi de credit şi al activităţii monetare pe plan internaţional, Economica fenomenului respectiv işi propune, pentru inceput, cunoaşterea aspectelor de conţinut ale fenomenului respectiv. Punctul de plecare in această cercetare il reprezintă Teoria sistemelor şi conceptele sale referitoare la categoria de sistem.

Pentru Bertalanffy, părintele teoriei sistemelor, o mulţime de elemente m formează un sistem atunci cand pe ea se realizează o relaţie R, cu proprietăţile fixate P. Relaţia R este o conexiune sau o legătură de ordine in sistem.

In evoluţia generală a societăţii s-a conturat şi s-a dezvoltat fenomenul activităţii economice pe plan internaţional, fenomen generalizat prin conceptul de Economie mondială. Derularea operaţiunilor de natură economică, dar şi realizarea altor activităţi umane (culturale, politice, militare etc.), aduc in primplan o activitate de mişcare a valorii in context internaţional, fie sub forma fondurilor financiare şi de credit, fie sub forma unor creanţe mijlocite de semnele monetare.

Pentru a-i individualiza structura, vom urmări, pe baza figurii nr. 1.1., modul simplificat de desfăşurare a unei activităţi economice de export /import intre doi parteneri din ţări diferite (A şi B).

Back to Top