Dreptul afacerilor

Accesări: 8,164 Dreptul afacerilor

Titlurile de credit în dreptul comercial

În literatură economică de specialitate, pentru categoria de „titluri de credit” se utilizează şi alţi termeni sinonimi printre care: efecte de comerţ, instrumente negociabile, valori mobiliare sau titluri de valoare.

Titlurile de credit sunt documente negociabile care permit titularilor să-şi exercite, la scadenţă, drepturile menţionate în cuprinsul lor. 

Accesări: 23,135 Dreptul afacerilor

Noţiunea de patrimoniu

Dacă lucrătorului manual îi este de ajuns un ciocan sau o lopată, plugarul are nevoie în schimb de un fond important, compus din pământ, vite de muncă şi instrumente agricole, iar meseriaşul de un atelier şi de scule.

Întreprinzătorul nu scapă acestei legi a producţiei. Activitatea de întreprinzător necesită numeroase instrumente de acţiune, capital, local, mărfuri, iar când este vorba de o industrie – de instalaţii costisitoare, mărci de fabrică, brevete, desene industriale etc. care, împreună, constituie patrimoniul comercial.

Accesări: 43,060 Dreptul afacerilor

Noţiunea societăţii cu răspundere limitată

Societatea cu răspundere limitată este o formă de societate comercială apărută mai târziu în activitatea comercială. Prima oară a fost reglementată în anul 1892 în Germania, fiind preluată în 1925 în Franţa, iar în Republica Moldova şi-a găsit consacrarea pentru prima dată prin Hotărârea Guvernului R.Moldova 500/1991 şi apoi prin Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, nr. 845/1992.

Accesări: 14,410 Dreptul afacerilor

Noţiunea insolvabilităţii

Activitatea comercială este una dintre cele mai vechi activităţi umane. Ea a apărut din primele momente în care omul a realizat conceptul de proprietate, delimitând astfel sfera bunurilor ce-i aparţineau de ceea ce aparţinea celorlalţi. Practicat iniţial sub forma schimbului, comerţul a constituit un instrument utilizat de oameni pentru a-şi acoperi necesităţile imediate ale vieţii de zi cu zi.

Accesări: 30,832 Dreptul afacerilor

Definiţia şi tipurile societăţilor pe acţiuni

Societăţile pe acţiuni s-au dezvoltat într-o perioadă relativ recentă. Concepută în secolul XII ca instrument de expansiune colonială, cu caracter prevalent public, societatea pe acţiuni se constituia prin voinţa autorităţii publice, pe cale de concesiune administrativă şi servea intereselor publice.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!