Maşini şi utilaje agricole

Pentru pregătirea unui pat germinativ cât mai perfect, executarea lucrărilor de îngrijire şi recoltare la timp a culturilor, producţia agricolă dispune de o gamă foarte variată de maşini, utilaje şi unelte.

Modernizarea în producţia agricolă impune extinderea şi diversificarea mecanizării lucrărilor agricole, deoarece asigură creşterea productivităţii muncii, realizarea lucrărilor de bună calitate şi la termene optime, ceea ce duce la creşterea recoltei şi scăderea costurilor în timp. Cu ajutorul tractoarelor şi maşinilor agricole se realizează fluxul tehnologic al lucrărilor agricole pe culturi.

Maşinile şi utilajele destinate producţiei agricole trebuie să îndeplinească anumite cerinţe. În primul rând ele sunt corelate cu tehnologia şi lucrările specifice fiecărei grupe de plante. Ele se deplasează pe suprafeţe întinse de teren având nevoie pe lângă energia executării lucrului şi de energia necesară deplasării în gol. Maşinile şi utilajele trebuie să fie pe cât posibil universale, uşor de manevrat, cu o greutate redusă, cu organe active demontabile, ceea ce permite o reducere a investiţiei specifice, a consumului de metal şi de combustibil.

Totodată, exploatarea lor va fi mai economicoasă şi mai eficientă, iar consumul de combustibil mai redus, pe categorii de lucrări. Maşinile şi utilajele în lucrul lor trebuie să taseze cât mai puţin solul, mai ales cel cu textură grea.

Tractoarele, sursa energetică în executarea lucrărilor, trebuie să aibă un consum redus de combustibil, să dispună de ridicătoare hidraulice şi alte mecanisme pentru a putea acţiona cât mai multe maşini, utilaje şi unelte şi să fie folosite la o gamă largă de lucrări.

Sistema de maşini

Pentru o folosire eficientă a maşinilor utilajelor şi uneltelor, acestea se grupează în sisteme de maşini specifice unui sector de activitate, unei grupe de culturi, sau chiar unei singure culturi.

Prin sistema de masini se înţelege ansamblul de utilaje pentru fiecare sector de producţie şi chiar cultură agricolă în vederea mecanizării integrale a lucrărilor din câmp. Sistema de maşini poate să fie specifică pentru fiecare proces de producţie ( pentru recoltarea cerealelor păioase, recoltarea porumbului, condiţionarea seminţelor etc) şi comună (lucrările solului, semănat şi plantat, întreţinerea terenului,etc).

In prezent agricultura dispune de sisteme de maşini pentru toate culturile agricole cu care se efectuează lucrările de la pregătirea terenului până la recoltare şi depozitare.

Sistemele de maşini în producţia vegetală conduc în mod evident la creşterea productivităţii muncii şi reducerea costurilor pe tona de produs.

Agregatul

O condiţie esenţială în mecanizarea lucrărilor şi în cadrul unei sisteme este cuplarea acestora cu sursa de energie, alcătuind diferite agregate. Dup felul sursei de energie folosită, agregatele pot fi cu tractoare, cu atelaje, cu tracţiune animală şi cu electromotoare. In funcţie de felul maşinilor şi utilajelor ce alcătruiesc agregatul, acesta poate fi simplu ( tractor + plug; tractor + semănătoare) şi complex (tractor + plug + grapă).

Productivitatea agregatelor reprezintă cantitatea de lucru executată de agregat în unitatea de timp, ea fiind determinată de lăţimea de lucru, viteza medie de deplasare şi timpul de lucru. Mijlocul cel mai important de mărire a productivităţii agregatelor îl constituie însă folosirea cât mai bună a timpului de lucru dintr-un schimb prin:

 • reducerea opririlor tehnologice ,
 • înlăturarea deplasărilor în gol pe parcelă şi a celor de la un teren la altul şi
 • evitarea întreruperii procesului tehnologic, a defecţiunilor, etc.

Clasificarea maşinilor şi utilajelor.

Componentele unor sisteme de maşină se pot grupa după modul cum sunt acţionate: manual, hipo sau mecanic; după modul de executare al lucrării : mobile (tractor, maşină de recoltat) şi staţionare (maşini de selectat seminşe); după felul lucrării executate : maşini pentru lucrările solului (semănat, plantat, recoltat, condiţionat,etc), după sectorul în care lucrează: maşini pentru culturile cerealiere, tehnice şi furajere. In agricultura ţării noastre se folosec peste 100 tipuri de maşini şi utilaje. ( tabelul 3.3.)

Principalele maşini şi utilaje folosite la culturile agricole

Tabelul 3.3. Principalele maşini şi utilaje folosite la culturile agricole

Lucrarea agricolă Maşini şi utilaje
Pregătirea terenului
 • nivelator NT-2,8;
 • plug purtat cu trei trupiţe PP3-30;
 • plug cu lăţime de lucru variabilă P3VA;
 • plug reversibil PRM2; grapă cu colţi GCR-1,7;
 • grapă stelată GS-1,2; grapă cu discuri GD-4;
 • cultivator purtat CPU-4,2;
 • tăvălug inelar 3TI-5,5,;
 • tăvălug neted 3TN-1,4;
 • sapă rotativă SR-4,5;
 • freză;
 • combinatorul CPGC-4;
 • scarificatorul;
 • maşina de erbicidat MET-1200.
Aplicarea îngrăşămintelor
 • maşina pt. administrat îngrăşăminte organice MIG-5;
 • maşina de administrat îngrăţăminte minerale centrifugă MIC-1 şi amendamente MA-3,5; cisterne mobile, avion, elicopter.
Semănatul şi plantarea
 • maşina de semănat universală de precizie SUP-21, SUP-29, SUP-48 de tuburi;
 • maşina de semănat de precizie pneumatică SPC-6, SPC-8, SPC-12 pentru tot atâtea rânduri;
 • maşina de semănat în mirişte MCSM-6; maşina de plantat tuberculi de cartofi MPC-2.
Ingrijirea culturilor
 • mşina de stropit şi prăfuit MRSB3x300;
 • echipament de erbicidat EE;
 • avion, elicopter, instalaţia de aspersiune.
Recoltarea produselor
 • cmbina C-14, CLASS John Diehl, universală, autopropulsată;
 • culegătorul de ştiuleţi CS-4, M-70, maşina de recoltat cartofi MRC-2;
 • maşina de recoltat sfeclă MRSZ-2;
 • maşina de recoltat mazăre MRM-2,2;
 • combina de recoltat in pentru fibră LKY-4T.

 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!