Contractul de vânzare-cumpărare

Contractul de vânzare-cumpărare reprezintă contractul cel mai des utilizat în afaceri. Marea majoritate a activităţilor de întreprinzător se află în strânsă legătură cu contractul de vânzare-cumpărare. Astfel:

  • realizarea circulaţiei mărfurilor se efectuează pe calea unei vânzări-cumpărări comerciale;
  • întreprinderile de transport fac posibilă tocmai această circulaţie, după ce în prealabil a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare;
  • întreprinderile de asigurare garantează o realizare a echivalentului mărfurilor vândute, dacă au fost distruse în caz de forţă majoră;
  • întreprinderile de bancă finanţează prin intermediul de credit schimbul, punând la dispoziţie fondurile necesare cumpărătorului sau vânzătorului.

Conceptul de zonă economică liberă

O zonă de liber schimb este un ansamblu geografic şi economic în care nu există nici un obstacol al schimburilor de mărfuri şi servicii, nici taxe vamale, nici obstacole tarifare. Formarea unei zone de liber schimb poate să fie considerată ca un prim pas spre unificarea economică a regiunii respective.

Prin zonă economică liberă se desemnează un „port liber”, „un depozit liber”, „un aeroport liber”, aflate pe teritoriul unei ţări sau în zona de frontieră a două sau mai multe state, în care sunt eliminate o serie de taxe şi restricţii vamale.

Titlurile de credit în dreptul comercial

În literatură economică de specialitate, pentru categoria de „titluri de credit” se utilizează şi alţi termeni sinonimi printre care: efecte de comerţ, instrumente negociabile, valori mobiliare sau titluri de valoare.

Titlurile de credit sunt documente negociabile care permit titularilor să-şi exercite, la scadenţă, drepturile menţionate în cuprinsul lor. 

Page 1 of 4

Back to Top