Transporturile de materii prime, materiale si marfuri

Alegerea modului de transport este o parte fundamentala a managementului distributiei si trebuie analizata cu atentie, datorita impactului sau asupra eficientei operationale a firmei. Esecul în identificarea celui mai potrivit mod de transport poate produce costuri mai mari decat cele necesare.

Transportul bunurilor materiale, de la locul productiei la cel al consumului productiv sau neproductiv este un domeniu extrem de important al activitatii operative în întreprinderile comerciale. Transportul reprezinta una din activitatile esentiale ale distributiei fizice, este considerata cea mai importanta componenta a mixului logistic detinand circa 2/3 din costurile afectate activitatii logistice.

Transporturile, apreciate ca un important subsistem al sistemului productiei materiale si al serviciilor, au un rol important în asigurarea unei bune functionari a fluxurilor ce se formeaza între componentele sistemului productiei materiale si ale serviciilor, acestuia revenindu-i multiple sarcini în optimizarea spatiului si timpului economic, în reducerea timpului necesar realizarii binomului productie – desfacere.

Transporturile de bunuri desfasurandu-se în sfera productiei sau a circulatiei, determina existenta a doua feluri de transporturi: interioare, prin care se efectueaza deplasarea în spatiu, de la o sectie la alta, în cadrul procesului de productie, si comerciale, care se desfasoara în si pentru sfera circulatiei.

Transporturile de marfuri, fara sa produca bunuri materiale, produc o utilitate, respectiv deplasarea spatiala a produselor, care se consuma în chiar timpul procesului ei de productie, si o valoare de schimb, determinata de valoarea mijloacelor de munca vie si materializata consumata, care se adauga la valoarea obiectului muncii în transporturi ( bunul material transportat).

Avand în vedere aceasta ultima particularitate a activitatii de transporturi trebuie mentionat faptul ca, în general, conducerea transporturilor are în vedere executarea unor astfel de transferuri de materii prime, materiale si marfuri dintr-un loc în altul , de la furnizor la beneficiar, care sa se realizeze în timp util si cu cele mai reduse costuri, care sa determine o cat mai mica valoare de schimb.

Prin conducerea stiintifica se urmareste cresterea aportului transporturilor la crearea profitului prin satisfacerea nevoilor de produse ale întreprinderii atunci si acolo unde acestea apar, prin optimizarea într-o viziune globala a activitatii de transport. Acest domeniu necesita luarea de decizii cu o frecventa ridicata si care deseori trebuie reconsiderata la intervale mici de timp datorita schimbarilor care apar.

Printre cele mai importante domenii decizionale privind activitatea de transport pot fi mentionate:

 • Ce mijloc de transport si ce prestator de transporturi îndeplinesc cel mai bine cerintele service-lui de livrare?
 • Ce mijloc de transport si ce prestator de transporturi efectueaza service-ul de livrare la preturile cele mai avantajoase?
 • Cum se stabilesc cantitatile de livrare astfel încat la o cerere data sa se obtina o minimizare a costului de transport?
 • Care este cel mai scurt traseu de transport?
 • Care este încarcatura optima a unui mijloc de transport?

Costurile de transport

Costurile de transport includ toate costurile direct asociate deplasarii produsului de la o unitate la alta. Costurile de transport variaza de la mai putin de 1% pentru aparate la peste 30% pentru alimente din pretul de vanzare recomandat al produsului, în functie de natura gamei de produs si de piata. În orice caz, costul mediu de transport este între 5-6% din pretul de vanzare cu amanuntul recomandat al produsului. Transportul reprezinta un cost direct adaugat la pretul produsului si orice reducere a costului de transport va determina o crestere a profitului.

Alegerea mijlocului de transport

Mijlocul de transport folosit trebuie sa îndeplineasca o serie de conditii, din care mentionam:

 • regularitate
 • capacitate de transport
 • rapiditate
 • cost redus.

Fiecare din sistemele de transport folosite ( feroviar, rutier, naval, aerian sau special ) raspund într-un mod specific acestor cerinte în functie de particularitatile tehnico- economice ale fiecaruia. În aceste conditii alegerea mijlocului de transport sau a mijloacelor de transport, devine o problema a carei corecta rezolvare face posibila, în continuare, optimizarea transporturilor.

Factorii care pot influenta fundamental selectia transportului pot fi grupati în patru grupe:

Caracteristicile clientului

Factorul principal legat de caracteristicile clientului este rentabilitatea livrarii. Aceasta înseamna ca suma costului de transport per comanda trebuie sa fie mai mica decat profitul brut obtinut pe comanda înainte de includerea costurilor de distributie. Astfel, o comanda mica care strabate o distanta mare pentru a fi livrata poate fi nerentabila, deoarece costul efectiv al livrarii este mai mare decat suma profitului.

Principalele caracterisitic ale clientului sunt:

 • pozitia geografica, distanta fata de depozitul de unde se face livrarea
 • trasaturile punctului de livrare – acces
 • restrictii de timp ( ziua si ora trebuie respectate)
 • marimea comenzii
 • cunoasterea produsului pentru a evita deteriorarea înainte si dupa transport
 • echipamentul mecanic de manipulare folosit
 • nivelul de servire solicitat.
 • Cerintele de servire post –vanzare.

Caracteristicile produsului

Toate caracteristicile produsului trebuie luate în considerare, însa resursele de transport nu trebuie superspecializate în a se ocupa cu transporturi de produse rare sau neobisnuite, îndeosebi acolo unde pot fi gasite alternative sau unde transportul poate fi închiriat pentru acest scop.

Principalele caracteristici ale produsului sunt:

 • Greutatea;
 • Marimea si forma;
 • Gradul de fragilitate;
 • Uzura morala si deterioprarea
 • Pericol ( de ex produse toxice)
 • Valoarea.

Caracteristicile mediului

Operatiunile de transport pot fi afectate de factorii de mediu în trei feluri diferite. În primul rand, alti utilizatori ai drumurilor por avea o influenta semnificativa asupra eficientei operationale, în mod deosebit atunci cand cererea creeaza aglomeratie si conduce la întarzieri de livrare. În al doilea rand, exista constrageri operationale impuse de teren, conditii meteo sau legislatie care pot limita folosirea anumitor tipuri de vehicule pe unele drumuri. În al treile a rand, exista schimbari tehnologice în echipament si infrastructura care pot îmbunatatii productivitatea.

Caracteristicile companiei

Caracteristicile importante ale companiei care ar trebui luate în considerare sunt:

 • Strategia nivelului de servire
 • Ariile de vanzari
 • Amplasarea depozitelor
 • Amplasarea unitatilor producatoare
 • Politicile financiare
 • Performanta concurentei.

Marele numar de factorii economici, pe de o parte, si multitudinea mijloacelor pe de alta parte, fac din alegerea mijlocului de transport o operatie dificila care presupune, calcule laborioase pentru definitivarea criteriilor de alegere.

Distanta critica ( punctul de indiferenta Pi ) defineste distanta la care indiferent de mijlocul de transport folosit (din cele analizate), costurile implicate vor fi egale.

Pentru calculul punctului de indiferenta trebuie sa se ia în consideratie toate tipurile de cheltuieli, evidentiindu-se separat costurile a caror marime variaza odata cu distanta pe care are loc transportul, de cele fixe si suplimentare, daca exista.

Distanta critica se calculeaza egaland costurile aferente celor doua mijloace de transport, a caror utilizare se are în vedere si din care urmeaza sa se aleaga cel mai ieftin. De ex. Daca un furnizor are posibilitatea sa livreze pe calea ferata sau cu mijloace autoatunci pentru calcul avem în vedere ca:

Pe calea ferata costul total Cf are, de obicei, trei componente, respectiv:

 • un cost variabil cu distanta Cv1 în lei pe t/km;
 • costul fix pe tona transportata Cf1 – în lei pe t;
 • un cost suplimentar Cs – în lei pe tona.
 • Pentru transportul auto, costul total Ca are doua componente si anume:
 • costul variabil cu distanta Cv2
 • costul fix pe tona Cf2.

Pentru a calcula punctul de indiferenta egalizam cele doua costuri.

Cf = Ca

Cv1xd + Cf1 + Cs = Cv2 x d + Cf2

Pi = (Cf2 – ( Cf1 + Cs ))/ ( Cv1 – Cv2)

Pi = distanta ( punctul de indiferenta ) la care cheltuielile, pe cele doua mijloace de transport comparate sunt egale.

Mijlocul de transport ale carui cheltuieli variabile sunt, de regula mai mari, va fi cel care va da un cost total mai redus decat celalalt, pe distante mai mici decat indiferenta si invers.

Sporul de rapiditate se calculeaza atunci cand transportul unor produse trebuie sa se execute cu mare viteza, de exemplu, produsele foarte perisabile sau comenzi care au rolul de a înlatura rupturile de stoc la unele produse de mare importanta pentru desfasurarea, în bune conditii, a activitatii întreprinderilor. În aceste conditii, nu sunt avute în vedere cheltuielile suplimentare care vor fi compensate de evitarea unor pagube rezultate din sosirea produselor cu întarziere ci timpul total de transport. Sporul de rapiditate Sr, se va calcula între timpii totali de efectuare a transportului pe mijloacele avute în vedere, din care se va alege cel mai rapid. De exemplu, daca putem alege doar între calea ferata si auto, atunci, vom compara timpii totali de efectuare a transportului T care au în componenta lor : - timpul efectiv de drum Td = d/vit. Com

 • la care se adauga timpii de încarcare, descarcare si daca exista, timpii afectati unor operatii speciale cum ar fi, timpii pentru preluarea vagoanelor în statiile tehnice, la CFR.

Stabilirea necesarului de mijloace auto

O alta etapa în procesul de optimizare a transportului într-o întreprindere, cu consecinte asupra cheltuielilor care le suporta întreprinderea, este determinarea necesarului de mijloace auto de transport, care depinde de: volumul produselor ce urmeaza sa se transporte într-o perioada, capacitatile mijloacelor auto existente în dotarea întreprinderii sau a celor care urmeaza sa se închirieze, durata de folosire anuala a mijloacelor din parcul propriu. Din totalul materiilor prime, materialelor si marfurilor pe care întreprinderea le are de transportat vor fi scazute cele a caror deplasare va fi facuta cu alte mijoace ( datorita rentabilitatii acestora ), urmand ca pentru partea ce revine transportului auto sa se faca calculul necesarului de mijloace, care poate avea în vedere:

 1. necesarul zilnic pentru deplasare unei cantitati de produse , într-o perioada de timp, se stabileste folosind relatia:

n = Q/W x Z

n = necesarul zilnic de mijloace auto, în bucati

Q = cantitatea de transportat, în tone

W = productivitatea zinica a mijlocului auto ales, în tone

Z = numarul de zile în care este planificat sa aiba loc transferul lotului respectiv.

 1. necesarul anual mediu zilnic pentru transportul tuturor produselor repartizate unei anumite categorii de capacitate. Se calculeaza:

t = td + tf + te în minute;

n = ( T x C )/t;

u = n x k în tone /zi

U = u x Ta în tone /an

N = Q/U, în bucati auto,

Unde:

t = durata medie a unei curse

td = timpul efectiv de drum

tf = timpul cu încarcarea

te = timpul cu descarcarea

n = numarul de curse efetuate zilnic de un auto

T = timpul total zilnic de lucru, în minute;

C = coeficientul de utilizare a timpului de lucru 80-90 %

u = cantitatea transportata zilnic de un mijloc de transport auto, în tone;

K = capacitatea de transport, în tone;

U = capacitatea anuala de transport a unui mijloc de transport auto, în tone;

T = timpul anual de lucru, în zile;

N = necesarul anual mediu zilnic.

 1. Necesarul de autovehicule pentru aprovizionarea cu o anumita cadenta se calculeaza cu ajutorul relatiei:

N = A x d / D, unde:

A = numarul de unitati ce trebuie aprovizionate

d = durata medie a unui ciclu de aprovizionare, în minute;

D = timpul mediu admis între doua aprovizionari succesive, în minute.

Cai de reducere a costului transportului

Costurile de transport variaza de la mai putin de 1% ( pentru aparate ) la peset 30% ( pentru alimente ) din pretul de vanyare recomandat al produsului, în finctie de natura gamei de produs si de piata. În orice caz, costul mediu de transport este între 5 –6 % din pretul de vanzare cu amanuntul recomandat al produsului. Transportul reprezinta un cost direct adaugat la pretul produsului si orice reducere a costurilor de transport va determina o crestere a profitului, presupunand ca pretul ramane constant.

Una din cele mai productive cai de reducere a cotei de cheltuieli de circulatie ce revin transporturilor, o reprezinta alegerea acelor furnizori de materii prime, materiale si marfuri care sa conduca la reducerea distantei de la care are loc aprovizionarea întreprinderii.

Alti factori sunt: folosirea remorcilor de catre autocamiaonele de mare tonaj, folosirea graficului orar de transport, reducerea duratei stationarilor la încarcare si descarcare, extinderea tehnologiilor moderne de transport, îmbunatatirea muncii în depozitele furnizorilor si ale beneficiarilor, amenajarea corespunzatoare a produselor în mijloacele de transport.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!