Dreptul afacerilor

Scurtă privire asupra cauzelor care au determinat crearea societăţilor comerciale şi evoluţia istorică a acestora

Omul nu este în stare să-şi atingă singur toate scopurile sale şi, odată cu sporirea nevoilor lui, asocierea a devenit inevitabilă. Ideea de „societate” s-a născut şi s-a dezvoltat din cauze de ordin economico-social. Viaţa socială, fiind rezultatul unui întreg proces de sinteză, a transformat raporturile umane de coexistenţă în raporturi de cooperare. În aceste condiţii, a generat ideea cooperării între mai mulţi întreprinzători, care să realizeze împreună astfel de activităţi.

Această idee şi-a găsit expresia, în contextul dreptului, în conceptul de societate comercială, care implică asocierea a două sau mai multe persoane, cu punerea în comun a unor resurse, în vederea desfăşurării unei activităţi economice şi împărţirii beneficiilor obţinute.

Contractul de vânzare-cumpărare

Contractul de vânzare-cumpărare reprezintă contractul cel mai des utilizat în afaceri. Marea majoritate a activităţilor de întreprinzător se află în strânsă legătură cu contractul de vânzare-cumpărare. Astfel:

  • realizarea circulaţiei mărfurilor se efectuează pe calea unei vânzări-cumpărări comerciale;
  • întreprinderile de transport fac posibilă tocmai această circulaţie, după ce în prealabil a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare;
  • întreprinderile de asigurare garantează o realizare a echivalentului mărfurilor vândute, dacă au fost distruse în caz de forţă majoră;
  • întreprinderile de bancă finanţează prin intermediul de credit schimbul, punând la dispoziţie fondurile necesare cumpărătorului sau vânzătorului.

Înfiintarea unei firme - cadrul legal

În Romania, persoana/grupul de persoane care doresc sa initieze o afacere poate/pot realiza aceasta conform reglementarilor legale privitoare la modul de înfiintare, înregistrare si la formele pe care le poate lua o societate comerciala, cuprinse în Legea 31/1990.

Back to Top