Management

Conceptul şi conţinutul disciplinei Management

Management – proces prin care se actioneaza împreuna, cu si prin altii pentru a realiza obiectivele organizatiei într-un mediu în continua schimbare.

Management - este cuvant american care nu poate fi tradus în alte limbi dar este preluat si utilizat.

La origine – cuvantul latin “manus” – mana, adica manuirea haturilor la cailor ce trag o caruta. În limbaj modern ar fi manevrare sau pilotare.  In engleza „to manage’’- a tine un cal de frau, a administra, a duce ceva la bun sfarsit.

Citește mai departe...

Evoluţia managementului ca ştiinţă

Dezvoltarea managementului se poate structura în 2 etape principale:

Conducerea empirică – utilizarea experienţei şi intuiţiei în procesul decizional, în coordonarea şi controlul activităţilor. În această etapă funcţia de conducere revenea proprietarilor organizaţiei, neexistînd diferenţa dintre proprietar şi conducător.

Citește mai departe...

Concepte, definiţii, tendinţe ale dreptului

În doctrină, dreptul comercial este privit fie ca ramură de drept autonomă, fie ca o parte a dreptului civil (în funcţie de faptul dacă este sau nu recunoscut dualismul dreptului privat în sistemul respectiv de drept), purtând totodată şi diferite denumiri: drept comercial, dreptul întreprinderilor, dreptul afacerilor, drept economic.

Citește mai departe...

Elemente de cauzalitate in activitatea practica medico-legala

Acest Capitol este deosebit de important pentru că îi face pe studenţi să înţeleagă situaţiile şi numeroasele probleme cu care se vor confrunta pe parcursul acestei discipline.

Citându-l pe Dr. Valentin Iftenie din manualul de Medicină Legală pentru Facultatile de Drept, ed. Ştiinţelor Medicale, putem spune că:

Citește mai departe...

Organizarea administrativă teritorială României

Scurt istoric

O primă formă a organizării administrativ teritoriale a României s-a realizat printr-o lege adoptată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, și prin legea din anul 1925 și 1929, conform cărora teritoriul era organizat în județe, plăși și comune.

Citește mai departe...

Introducere în fiziologia sistemului nervos

Unitatea funcţională a sistemului nervos este reflexul realizat prin neuron. Un neuron este format din corp (soma) sau pericarion şi prelungiri denumite dendrite şi axoni (cilindracşi). Axonii sunt prelungirile prin care excitaţia pleacă, iar dendritele, acelea care vin la som. Forma corpului celular poate fi stelată, rotundă, piramidală, fuziformă, ovalară, piriformă etc.

Citește mai departe...

Scheletul trunchiului

Scheletul trunchiului este format de coloana vertebrală,columna vertebralis, şi cutia toracică, compages thoracis, thorax. Coloana vertebrală la adult este constituită din 24 vertebre libere – 7 cervicale, 12 – toracale, 5 – lombare, sacrul format din 5 vertebre sacrale concrescute şi coccisul format din 2 - 4 vertebre coccigiene, la fel concrescute.

Citește mai departe...

Normele și raportul de drept administrativ

Normele dreptului administrativ

Când am definit dreptul administrativ, am precizat că acesta reprezintă un ansamblu de norme juridice care reglementează raporturile sociale apărute în realizarea administrației publice.

Citește mai departe...

Autoritatea judecătorească

Terminologie și noțiune

Dacă viața socială trebuie să se desfășoare potrivit Constituției și legilor, în mod firesc trebuie să existe o funcție ( o putere, o autoritate) care să le cunoască și să le poată interpreta și aplica concret atunci când sunt încălcate, când drepturile și libertățile cetățenilor sunt periclitate, neglijate.

Citește mai departe...

Izvoarele dreptului administrativ

Izvoarele dreptului administrativ reprezintă formele în care se exprimă normele dreptului administrativ, care nasc, modifică sau sting raporturi de drept administrativ.

Normele de drept administrativ sunt cuprinse în cele mai diferite acte juridice, ceea ce înseamnă că ele pot îmbrăca cele mai variate forme. De aceea norma de drept administrativ nu poate fi confundată cu actul de drept administrativ, acesta fiind forma pe care o îmbracă foarte multe norme de drept administrativ. Actul de drept administrativ poate să cuprindă însă și alte norme juridice decât administrative, care, prin natura lor juridică, pot fi norme de drept civil, de drept al muncii etc.

Citește mai departe...

Curtea Constituțională a României

Controlul constituționalității legilor în România

Sediul materiei

În România controlul constituționalității legilor își găsește reglementarea în art. 142-147 din Constituție, precum și în Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

Citește mai departe...

Definitia si sistemul dreptului

Semnificaţiile noţiunii de drept

Ca membru al unei colectivităţi, omul a simţit nevoia de a crea, la început în formă embrionară şi apoi din ce în ce mai evoluată, reguli, norme care să îi cârmuiască existenţa, astfel încât interacţiunea cu ceilalţi oameni să îl prejudicieze cât mai puţin (să îi provoace cât mai puţine neajunsuri). Astfel, acţiunile sale au încetat a mai fi cu desăvârşire libere, ci au început să fie restricţionate de diferite reguli, menite să facă posibilă coexistenţa în cadrul unei colectivităţi.

Citește mai departe...

Instituția șefului statului

Considerații generale a instituției șefului statului

Pentru explicarea instituției șefului statului prealabil trebuie evidențiate următoarele aspecte.

Analiza instituției șefului statului nu poate fi realizată dacă nu se ia considerare realitate că sistemele constituționale diferă între ele prin viziunea științifică asupra puterii în explicarea mecanismului juridico-statal.

Citește mai departe...

Băuturile alcoolice si nealcoolice

Băuturile alcoolice sunt produse alimentare lichide care au în compoziţia lor o anumită proporţie de alcool etilic. Alcoolul etilic este o substanţă considerată convenţional trofică, deoarece prin descompunere (oxidare) eliberează energie în organism.

De menţionat însă, că un consum în cantităţi mari sau în mod constant poate prejudicia grav sănătatea; de asemenea, alcoolul nu este o substanţă indispensabilă pentru buna funcţionare a organismului uman.

Citește mai departe...

Puterea executivă

Precizări terminologice

În carul puterilor statului puterea executivă este nominalizată terminologic prin expresiile, putere executivă, autoritate administrativă fie  administrație de stat.

Citește mai departe...

Clasificarea marfurilor alimentare

Necesitatea clasificării mărfurilor alimentare a apărut ca o consecinţă a diversificării lor explozive, îndeosebi în ultimele decenii, cît şi datorită complexităţii sistemelor de reglementări naţionale şi internaţionale. 

Scopul urmărit prin realizarea clasificărilor constă în sistematizarea (gruparea, ordonarea) mărfurilor alimentare într-un mod unitar, logic, sinoptic. 

Citește mai departe...

Legea ca act juridic al parlamentului

Conceptul de lege ca act juridic al parlamentului

În discutarea conceptului de lege două aspecte trebuie evidențiate. Un prim aspect se referă la faptul că termenul lege este folosit în două accepțiuni: o accepție largă (lato sensu), care exprimă orice act normativ; o accepție restrânsă ( stricto sensu) , prin care se desemnează acutul juridic al parlamentului.

Citește mai departe...

Parlamentul

 Caracterizarea parlamentului

Parlamentul a apărut ca o instituție politică și juridică formată din una sau mai multe corpuri, adunări sau camere, fiecare alcătuită dintru-un număr de membri ( deputați, senatori), dispunând, într-o măsură mai mare sau mai mică, de putere de decizie.

Citește mai departe...

Medicina legala notiuni introductive

Definitia medicinei legale

Pornind de la necesitatea respectării conceptului de dreptate, având in vedere ca „nimic nu face pe om mai râu decât nedreptatea” (Topîrceanu) si ca „destinul lui s-a născut odată cu nevoia de justiţie si de respect individual” (Hamburger), a apărut si s-a dezvoltat „vocaţia valorificării condiţiei umane cu ajutorul ştiinţei” (Scripcaru-Terbancea) si anume: medicina legala.

Citește mai departe...

Tanatologia medico legala

Tanatologia medico-legala studiază problematica morţii organismului uman. Denumirea de tanatologie rezulta din asocierea a doua noţiuni:

  • Thanatos – zeul morţii
  • logos – cuvânt, idee, raţiune, ordine.

Moartea – acest fenomen (atât de puţin cunoscut in realitate dar despre care forte mulţi au impresia ca i-au descifrat tainele) prin care fiinţa umana se contopeşte cu neantul (sau cu entitatea primordiala ) este considerata:

Citește mai departe...

Marketing

Market Segmentation, Targeting and Positioning

In this lesson, we will introduce you to the activities, viz., segmentation, targeting and positioning, that are collectively referred to as marketing strategy. After you work out this lesson, you should be able to:

  • Segment the markets based on several segmentation variables
  • Target a segment by identifying the fit between segment profitability and organizational capability
  • Position your product/service so that it occupies a distinct and valued place in the target customers’ minds
Citește mai departe...

From standard finance to behavioural finance

Standard finance stand on the arbitrage principles of Miller & Modigliani, the portfolio principles of Markowitz, the capital asset pricing theory of Sharpe, Lintner & Black, and the option-pricing theory of Black, Scholes & Merton.

These approaches consider markets to be efficient and are highly normative and analytical.

Citește mai departe...

Capital

If the firm rents its capital, the problem of how much to rent is, more or less, the same as the problem of how much labor to use. It rents precisely so much that the rental rate becomes equal to the marginal revenue product of capital (compare to Labor), i.e. until

Citește mai departe...

Order qualifiers and order winners

In section 2 we discussed what could look like very many confusing choices to make in finding suitable customer opportunities and framing an effective value proposition to provide the opportunity for customer satisfaction. We need to find a way to simplify these choices and in this section we do this by the use of the concepts of order qualifiers and order winners.

Citește mai departe...

Using Financial Accounting for Wise Decision Making

Question: Investors are interested (sometimes almost obsessively interested) in the financial information that is produced by a company based on the rules and principles of financial accounting. They want to use this information to make wise investing decisions. What do investors actually hope to learn about a company from this financial information?

Citește mai departe...

The Nature of the Business Cycle

Perhaps the most widely quoted and influential definition is that of Burns and Mitchell (1946, p.l) who state that:

Business cycles are a type of fluctuation found in the aggregate economic activity of nations that organize their work mainly in business enterprises:

Citește mai departe...

Global Supply Chain Operations

To date, our world market is dominated mostly by many well established global brands. Over the last three decades, there has been a steady trend of global market convergence – the tendency that indigenous markets start to converge on a set of similar products or services across the world. The end-result of the global market convergence is that companies have succeeded in their products or services now have the whole wide world to embrace for their marketing as well as sourcing.

Citește mai departe...

Labor

To produce goods and services, a firm uses raw materials, labor, and capital. We will now look at the market for labor. The workers sell their labor, or alternatively the sell their leisure time, for a wage, and their supply depends on their valuations of leisure and wage, respectively.

Citește mai departe...

Game Theory

Before we go on to the other market forms, oligopoly and monopolistic competition, we will introduce a tool called game theory. Game theory is a much younger tool than most of the others we have discussed so far and has become a large field of research. Here, we will just present two different games.

These will get to represent the two different groups of games: normal form games and extensive form games. We will later use these tools in the analysis of oligopolies.

Citește mai departe...

Oligopoly and Monopolistic Competition

Oligopoly

An oligopoly is a market in which there are only a few sellers. Most of the models in the literature only cover cases in which there are two sellers. Such markets are also called duopolies. As you will see, the analysis of oligopolies is quite complicated. Furthermore, there are several different models that yield different results. This can be quite confusing. Take some time to see what the differences are in the assumptions and why they give different results. Which model to use, depends on what the situation is in a particular case. Different structures can have dramatically different effects on the market.

Citește mai departe...

The marketing plan


Improving your competitive edge

The Marketing Plan is a written strategy for selling the products/services of a new business. It is a reflection of how serious a company is in meeting the competition head-on, with strategies and plans to increase market share and attract customers. An effective Marketing Plan is backed by carefully collected market, consumer and competitor information, sometimes citing professional advice.

Citește mai departe...

Characteristics of the American Economy

Characteristics of the American Economy

In a market economy, producers often spend large amounts to make sure that consumers—even very young children—know the names and logos of their products. This is because free-market consumers have freedom of choice, and they will often choose brand names they recognize. In this section, you’ll learn more about freedom of choice and the other major characteristics of a market economic system.

Citește mai departe...

Income Measurement

Measurement Triggering Transactions and Events

Economists often refer to income as a measure of better-offenses. In other words, economic income represents an increase in the command over goods and services. Such notions of income capture a business’s operating successes, as well as a good fortune from holding assets that may increase in value.

The Meaning of Accounting Income

Citește mai departe...

Monopoly

A monopoly can be viewed as the opposite of perfect competition. Instead of many firms, there is only one: the monopolist. This has important consequences for both price setting and the quantity produced.

Barriers to Entry

Why do monopolies arise? There are many different reasons, but all of them have to do with barriers to entry in the market. The reasons for these barriers could be structural. There are properties of the market that automatically shut competitors out:

Citește mai departe...

Introduction to microeconomics

Economics is often defined as something along the lines of “the study of how society manages its scarce resources.” The starting point of most such studies is that individuals allocate their resources such that they themselves will get the highest possible level of utility.

An individual has an idea of what the consequences of different actions will be, and she chooses that action she believes will produce the best result for her. She is, in other words, selfish and rational.

Citește mai departe...

Economics

Since the end of World War II, the United States has experienced almost continuous inflation— the general rise in the price of goods and services. It would be difficult to find a similar period in American history before that war. Indeed, prior to World War II, the United States often experienced long periods of deflation. It is worth noting that the Consumer Price Index (CPI) in 1941 was virtually at the same level as in 1807.

Market Economy

Economics is the study of the market economy.The market economy refers to an abstract image of interaction among purposeful, "normal human beings," or actors, under a given set of conditions. The set of conditions are four:

  • a system of private property rights,
  • specialization,
  • the use of money
  • free enterprise .

People keep their savings in banks and savings and loan associations because they want a safe rate of interest. If people are willing to take a chance on earning a higher rate of return, however, they can invest their savings in other ways.

Stocks and bonds offer investors greater returns, but, at least for stocks, with more risk. As you read this section, you’ll learn hat stocks and bonds are, and why they carry a risk.

Key concepts discussed in this chapter: economics as a social science, positive economics, normative economics, economic model, economic theory, economic way of thinking, production possibilities frontier (PPF), opportunity cost, productive efficiency, allocative efficiency, Pareto efficiency, specialization, absolute advantage, comparative advantage

Economics as a science

The probability for corporate success varies together with the business cycle, and there is no doubt that the state of the macro economy influences the rate of investor and corporate success. This means that the potential risks of changes in business cycle growth rate is a potential threat to all market participants, which needs to be handled through risk management.

This does not mean that it is possible to avoid business cycle risks altogether, but it simply means that these risks needs to be accounted for, and managed appropriately as part of a risk management scheme.

Back to Top