Informatii obtinute pe baza de simulari

Simularea reprezintă - un ansamblu de metode şi tehnici moderne în cercetările de marketing ce permit studierea unui sistem dat M, cu ajutorul unui sistem înlocuitor M’, cu care se găseşte în relaţie de asemănare. Ea reprezintă o tehnică complexă cu ajutorul căreia se pot obţine informaţii referitoare la un sistem real prin înlocuirea acestuia cu un model, mai simplu sau mai complex.

Înlocuirea presupune transpunerea realităţilor economice în interiorul unei simulări, din care să se poată obţine date cu adevărat folositoare, prin intermediul unor modele matematice, cibernetice, grafice etc.

Procesul de simulare, privit ca un sistem, are ca etape principale următoarele activităţi:

  • 1. Definirea obiectivelor simulării;
  • 2. Stabilirea jucătorilor (operatorii) simulării;
  • 3. Elaborarea modelului; 
  • 4. Realizarea propriu-zisă a experimentului;
  • 5. Analiza informaţiilor rezultate;
  • 6. Verificarea informaţiilor (dacă este posibil);
  • 7. Implementarea modelului în procesul decizional.

Astfel, sistemul de simulare cuprinde drept componente principale: modelul, jucătorii sau operatorii simulării, date de intrare şi date de ieşire(fig)

Componentele unui sistem de simulare

Simularea are în vedere obţinerea unor informaţii, care permit întreprinderii ce le deţine săşifacă o imagine despre rezultatele pe care le-ar putea obţine în urma cheltuirii unor resurse,asigurând totodată şi posibilitatea alegerii soluţiei optime.

Rezultatele unei simulări (datele de ieşire) nu pot fi mai bune decât sistemul însuşi de simulare. De aceea este nevoie de o mare atenţie în alegerea componentelor sistemului, astfel încât acesta să fie pe cât posibil o copie fidelă a situaţie reale de pe piaţă, informaţiile obţinute reprezentând în această situaţie un real ajutor pentru procesul decizional.

 Progresul extraordinar din ultimele două decenii ale secolului XX a influenţat în mare măsură şi tehnicile de simulare. Utilizarea calculatorului a permis realizarea unor sisteme de simulare foarte eficiente, care asigură obţinerea de informaţii în timp util. Simularea a devenit astfel o modalitate foarte eficientă de a obţine informaţii cu un cost relativ scăzut pentru profunzimea şi gradul lor de exactitate. 

Cu toate performanţele actuale ale unor modele şi sisteme de calcul, trebuie avut în vedere faptul că simularea, după cum arată chiar şi numele ei, nu poate să înlocuiască în totalitate cunoaşterea situaţiei reale de pe piaţă, acest lucru putându-se realiza prin intermediul altor metode de obţinere a informaţiilor.

Dacă se adaugă la acest lucru şi faptul că modelul de simulare trebuie să fie actualizat în permanenţă, în funcţie de modificările cantitative şi calitative ale pieţei, rezultă că simularea reprezintă mai mult o metodă de previziune a rezultatelor, care s-ar putea obţine, în urma diverselor modalităţi de alocare a resurselor materiale, umane şi financiare.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!