Contabilitatea veniturilor din activitatea neoperaţională

Veniturile din activitatea neoperaţională se subdivizează în trei grupe:

 • venituri din activitatea de investiţii;
 • venituri din activitatea financiară;
 • venituri excepţionale.

 

Evidenţa veniturilor din activitatea de investiţii

Veniturile din activitatea de investiţii cuprind sumele obţinute din ieşirea şi reevaluarea activelor pe termen lung ale întreprinderii (sumele încasate din vânzarea activelor nemateriale, terenurilor, mijloacelor fixe, dividendele calculate, dobânzile, sumele diferenţelor din reevaluarea activelor pe termen lung ieşite, veniturile din operaţiunile cu părţile legate, etc.).

Veniturile din activitatea de investiţii se reflectă în contabilitate în baza aceloraşi documente ca şi veniturile din activitatea operaţională.

Evidenţa analitică a acestor venituri se ţine pe tipuri de venituri, surse şi perioade de obţinere a acestora.

Pentru evidenţa sintetică a veniturilor din activitatea de investiţii este destinat contul de pasiv 621 „Venituri din activitatea de investiţii”. În creditul acestui cont se reflectă sumele veniturilor constatate în cursul perioadei de gestiune cu total cumulativ de la începutul anului, iar în debit – trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor acumulate la contul de rezultate financiare.

Veniturilor din activitatea de investiţii se înregistrează în cursul anului de gestiune prin formulele contabile:

1. la sumele încasate din vânzarea activelor pe termen lung (fără TVA şi accize);

 • debit contul 241 “Casa”
 • debit contul 242 “Cont curent în valută naţională”
 • debit contul 243 “Cont curent în valută străină”
 • credit contul 621 „Venituri din activitatea investiţională”

2. la valoarea de vânzare a activelor pe termen lung ieşite (fără TVA şi accize) cu achitare ulterioară:

 • debit contul 223 “Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate”
 • debit contul 227 “Creanţe pe termen scurt ale personalului”
 • debit contul 229 “Alte creanţe pe termen scurt”
 • credit contul 621 „Venituri din activitatea investiţională”

3. la suma dividendelor, dobânzilor şi altor venituri calculate:

 • debit contul 228 “Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate”
 • credit contul 621 „Venituri din activitatea investiţională”

4. la valoarea plusurilor de active pe termen lung constatate cu ocazia inventarierii

 • debit contul 111 “Active nemateriale”
 • debit contul 121 “Active materiale în curs execuţie”
 • debit contul 123 “Mijloace fixe”
 • credit contul 621 „Venituri din activitatea investiţională”

5. la valoarea materialelor rezultate din lichidarea mijloacelor fixe care depăşeşte valoarea rămasă, calculată anticipat:

 • debit contul 211 “Materiale”
 • credit contul 621 „Venituri din activitatea investiţională”

6. la suma ecartului de reevaluare aferentă activelor pe termen lung ieşite:

 • debit contul 341 “Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung”
 • credit contul 621 „Venituri din activitatea investiţională”

7. la suma veniturilor din activitatea de investiţii, obţinute în perioadele precedente, dar aferente perioadei de gestiune curente:

 • debit contul 422 “Venituri anticipate pe termen lung”
 • debit contul 515 “Venituri anticipate curente”
 • credit contul 621 “Venituri din activitatea de investiţii”

 

Contul 621 „Venituri din activitatea de investiţii” se închide la sfârşitul anului prin formula contabilă:

 • debit contul 621 “Venituri din activitatea de investiţii”
 • credit contul 351 “Rezultat financiar total”.

La finele fiecărei perioadei de gestiune din rulajul creditor al contului 621 „Venituri din activitatea de investiţii” se scad cheltuielile activităţii de investiţii la determinarea rezultatului la determinarea indicatorului din rîndul 090 „Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)” al Raportului privind de profit şi pierdere.

 

Evidenţa veniturilor din activitatea financiară

Veniturile din activitatea financiară cuprind sumele rezultate din transmiterea în arendă finanţată (leasing financiar) a activelor nemateriale şi materiale pe termen lung, valoarea activelor intrate cu titlu gratuit, venituri sub formă de diferenţe de curs valutar, subvenţii de stat, prime, premii şi sponsorizări, sume conform contractelor de neangajare în concurenţă etc.

Veniturile din activitatea financiară se reflectă în contabilitate în baza aceloraşi documente ca şi veniturile din activităţile operaţională şi de investiţii.Evidenţa analitică a acestor venituri se ţine pe tipuri de venituri, surse şi perioade de obţinere a acestora.

Pentru evidenţa sintetică a veniturilor din activitatea financiară este destinat contul de pasiv cu aceiaşi denumire 622 „Venituri din activitatea financiară”. În creditul acestui cont se reflectă sumele veniturilor constatate în cursul perioadei de gestiune cu total cumulativ de la începutul anului, iar în debit – trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor acumulate la contul de rezultate financiare.

În cursul anului de gestiune veniturile din activitatea financiară se înregistrează prin formulele contabile:

1. la valoarea activelor primite cu titlu gratuit de la alte persoane juridice şi fizice;

 • debit contul 111 “Active nemateriale”
 • debit contul 121 “Active materiale în curs de execuţie”
 • debit contul 122 “Terenuri”
 • debit contul 123 “Mijloace fixe”
 • debit contul 211 “Materiale”
 • debit contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
 • debit contul 217 “Mărfuri
 • credit contul 622 „Venituri din activitatea financiară”

2. la suma veniturilor din diferenţele de curs valutar aferente conturilor valutare şi operaţiunilor în valută străină:

 • debit contul 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”
 • debit contul 223 “Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate”
 • debit contul 224 “Avansuri pe termen scurt acordate”
 • debit contul 241 “Casa”
 • debit contul 243 “Cont curent în valută străină”
 • debit contul 227 “Creanţe pe termen scurt ale personalului”
 • debit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale
 • debit contul 522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate”
 • debit contul 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”
 • credit contul 622 „Venituri din activitatea financiară”

3. la suma subvenţiilor primite din buget; primelor, premiilor, precum şi a încasărilor de la alte persoane sub formă de sume sponsorizate, conform contractelor de neangajare în concurenţă;

 • debit contul 241 “Casa”
 • debit contul 242 “Cont curent în valută naţională”
 • debit contul 243 “Cont curent în valută străină”
 • credit contul 622 „Venituri din activitatea financiară”

4. la suma veniturilor din activitatea financiară obţinute în perioadele precedente, dar aferente perioadei de gestiune curente:

 • debit contul 422 “Venituri anticipate pe termen lung”
 • debit contul 515 “Venituri anticipate curente”
 • credit contul 622 “Venituri din activitatea financiară”

 

Contul 622 „Venituri din activitatea financiară” se închide la sfârşitul anului prin formula contabilă:

 • debit contul 622 “Venituri din activitatea financiară”
 • credit contul 351 “Rezultat financiar total”

La finele fiecărei perioadei de gestiune din rulajul creditor al contului 622 „Venituri din activitatea financiară” se scad cheltuielile activităţii de investiţii la determinarea indicatorului din rîndul 100 „Rezultatul din activitatea de financiară: profit (pierdere)” al Raportului privind de profit şi pierdere.

 

Evidenţa veniturilor excepţionale

Venituri excepţionale cuprind sumele primite de la organele de stat, companiile de asigurări, întreprinderilor şi persoanelor fizice sub formă de recuperare a pierderilor din calamităţi, perturbări politice, accidente şi alte evenimente excepţionale.

Veniturile excepţionale se reflectă în contabilitate în baza aceloraşi documente primare ca şi veniturile din alte activităţi. În plus, sunt necesare procesele-verbale ale organele competente (comisiilor de lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale, organelor de poliţie şi judiciare, acorduri în scris a persoanelor vinovate etc.), care confirmă evenimentul excepţional corespunzător, precum şi acordurile în scris a părţilor vinovate în comiterea accidentelor privind recuperarea prejudiciului material cauzat.

Evidenţa analitică a veniturilor excepţionale se ţine pe tipuri de venituri, surse şi perioade de obţinere a acestora.

Pentru evidenţa sintetică a veniturilor excepţionale este destinat contul de pasiv cu aceiaşi denumire 623 „Venituri excepţionale”. În creditul acestui cont se reflectă sumele veniturilor constatate în cursul perioadei de gestiune cu total cumulativ de la începutul anului, iar în debit – trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor acumulate la contul de rezultate financiare.

În cursul anului de gestiune veniturile excepţionale se înregistrează prin formulele contabile:

1. la valoarea activelor şi suma mijloacelor băneşti primite de la organele de stat, persoanele juridice şi fizice pentru recuperarea pierderilor din evenimentele excepţionale:

 • debit contul 211 “Materiale”
 • debit contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
 • debit contul 217 “Mărfuri”
 • debit contul 241 “Casa”
 • debit contul 242 “Cont curent în valută naţională”
 • debit contul 243 “Cont curent în valută străină”
 • credit contul 623 „Venituri excepţionale”

2. la sumele de primit de la companiile de asigur[ri pentru recuperarea pierderilor din evenimentele excepţionale:

 • debit contul 229 “Alte creanţe pe termen scurt”
 • credit contul 623 “Venituri excepţionale”

 

La finele anului de gestiune conturile 623 se închide prin formula contabilă:

 • debit contul 623 “Venituri excepţionale”
 • credit contul 351 “Rezultat financiar total”.

La finele fiecărei perioadei de gestiune din rulajul creditor al contului 623 “Venituri excepţionale” se scad pierderile excepţionale la determinarea indicatorului din rîndul 120 „Rezultatul excepţional: profit (pierdere)” al Raportului privind de profit şi pierdere.

 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!