Fiscalitate

Accesări: 1,735 Fiscalitate

Aspecte fiscale privind accizele armonizate şi nearmonizate

Accizele armonizate sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului următoarelor produse:

  • a) alcool şi băuturi alcoolice;
  • b) tutun prelucrat;
  • c) produse energetice şi electricitate.
Accesări: 2,498 Fiscalitate

 Categorii de plătitori

Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili 1 :

  1. persoanele juridice române, cu excepţiile prevăzute de Codul Fiscal;
  2. persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
  3. persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
  4. persoanele juridice străine care realizează venituri din:
Accesări: 1,570 Fiscalitate

Componentele veniturilor salariale

Salariul este elementul esenţial al contractului individual de muncă încheiat între angajator şi lucrător. “Contractul individual de muncă este contractul în baza căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, de regulă persoană juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu” 1 . Acest contract se încheie în formă scrisă, în limba română, în baza consimţământului părţilor, obligaţia încheierii contractului individual de muncă revenind angajatorului.

Accesări: 3,133 Fiscalitate

Delimitări conceptuale privind taxa pe valoare adăugată

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect plătit la bugetul statului de către toate persoanele juridice care adaugă valoare nouă bunurilor fabricate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate.

Accesări: 2,032 Fiscalitate

Obligaţiile fiscale care pot cădea în sarcina unei persoane juridice sunt de natura impozitelor, taxelor şi contribuţiilor. Cadrul legal pentru impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii, care constituie venituri la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale este stabilit prin Codul fiscal. Contribuţiile sociale şi taxele sunt reglementate şi prin legi speciale.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!