Nivelul actual de dezvoltare al marketingului

Mai întâi evoluţia marketingului a fost determinată de o dezvoltare extensivă, ce a determinat utilizarea marketingului în mai multe domenii, în economii cu un nivel de dezvoltare diferit precumşi în tot mai multe organizaţii.

După o perioadă, a apărut nevoia adaptării şi perfecţionării marketingului, în zonele deja „cucerite”. Din acel moment putem spune că avem de-a face cu o dezvoltare intensivă. Acest tip de dezvoltare a determinat o perfecţionare şi specializare a marketingului acolo unde era deja prezent. În momentul actual, deşi dezvoltarea extensivă nu s-a încheiat, rolul cel mai important în evoluţia marketingului îl are dezvoltarea intensivă.

Dezvoltarea intensivă a marketingului a determinat o diferenţiere a modului în care el este utilizat în diferite domenii. Astfel au apărut diferite specializării ale marketingului. Principalele criterii de diferenţiere ce determină specializări ale marketingului sunt: profilul activităţii economice, nivelul de organizare economică şi aria teritorială.

Din punct de vedere al profilului activităţii economice putem vorbii în principal de:

 • Marketingul bunurilor de consum
 • Marketingul bunurilor productive (numit şi marketing industrial sau „businees to business” marketing)
 • Marketingul agricol
 • Marketingul serviciilor

La rândul lor, unele dintre aceste specializării au avut o dezvoltare intensivă puternică, care a determinat apariţia unor domenii specializate chiar în interiorul lor.

Astfel, marketingul serviciilor are drept domenii principale de specializare:

 • Marketing turistic
 • Marketing financiar-bancar
 • Marketing educaţional
 • Marketing în transporturi
 • Marketing cultural
 • Marketing sportiv

Nivelul de organizare economică în care marketingul este utilizat, pune în evidenţă două specializării ale marketingului:

 • Micromarketing
 • Macromarketing

În final, ultimul criteriu de specializare a marketingului îl reprezintă aria teritorială pe care se desfăşoară activitatea organizaţiei ce utilizează metode şi tehnici de marketing.

Pe baza acestui criteriu se disting următoarele specializări:

 • Marketing local
 • Marketing regional
 • Marketing naţional (intern)
 • Marketing internaţional

Rolul marketingului în prezent este clar, pentru toţi cei care îl studiază şi/sau utilizează. Identificarea pieţei-ţintă, studierea nevoilor consumatorilor şi satisfacerea acestora, obţinerea de profit reprezintă obiective care trebuiesc atinse. Trebuie avut în vedere faptul că aceste obiective specifice marketingului nu fac decât să completeze şi totodată să potenţeze, activităţile tradiţionale ale întreprinderii (aprovizionarea, producţia etc.).

Astfel, funcţia de marketing a întreprinderii se adaugă celorlalte funcţii tradiţionale ale acesteia. Având în vedere aceste elemente, se poate spune că rolul marketingului în cadrul întreprinderii poate fi sintetizat cel mai bine prin prezentarea celor trei funcţii ale acestuia în cadrul întreprinderii:

 • Studierea mediului extern de marketing şi identificarea nevoilor consumatorilor;
 • Adaptarea dinamică a comportamentului organizaţiei la mediul extern;
 • Realizarea unei eficienţe economice câr mai bune, în condiţiile obţinerii satisfacţiei consumatorilor.

Prima dintre acestea este numită şi funcţia premisă a marketingului, datorită faptului că fără a avea la dispoziţie informaţii corecte despre piaţă restul demersurilor întreprinderii ar fi compromise în mare măsură, iar eficienţa economică ar avea de suferit.

Funcţia mijloc a marketingului, cea de a doua a marketingului, este cea prin intermediul căreia pot fi atinse obiectivele economice pe care şi le propune o anumită organizaţie.

Ultima funcţie a marketingului, cea obiectiv, este poate cea mai importantă pentru că ea reflectă modul în care s-au îndeplinit activităţile programate. Foarte important este faptul că maximizarea rezultatelor economice ale întreprinderii trebuie să se realizeze numai în condiţiile satisfacerii la un nivel cât mai bun a nevoilor consumatorilor.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!