Drept

Legalitatea în statul de drept

Respectarea normelor de drept nu se revendica unor exigente abstracte. Ea se legitimeaza în cerintele sociale obiective, legate de asigurarea unui climat de respect al valorilor, de existenta si creatie nestânjenite de fapte antisociale, care afecteaza relatiile interumane si viata sociala.

Conceptul raportului juridic

Ca sistem al normelor juridice, dreptul nu este un scop în sine. El are menirea de a reglementa conduita oamenilor în relatiile interindividuale si în planul vietii sociale, în conformitate cu interesul general si valorile admise. În relatiile lor reciproce, normate juridic, oamenii trebuie sa se comporte dupa prescriptiile normelor juridice. Aceasta comportare se concretizeaza în stabilirea si îndeplinirea unor drepturi subiective si a obligatiilor anexate acestor drepturi, astfel încât relatiile dintre oameni iau forma specifica a raporturilor sau relatiilor juridice.

Necesitatea interpretarii

Interpretarea normelor juridice reprezinta un moment al aplicarii dreptului. Prin natura lor, normele juridice au, asa cum am evidentiat în alta ordine, un caracter general; ele se refera la situatii ipotetice. Dar aplicarea lor priveste cazuri concrete. De aici rezulta o seama de implicatii, care evidentiaza necesitatea interpretarii normelor juridice.

Conceptul realizarii dreptului

Prin activitatea lor de zi cu zi, ca membri ai unei organizatii sociale ori organe de stat sau simpli cetateni, oamenii îsi exercita drepturile si îsi îndeplinesc obligatiile. Aceasta activitate reprezinta ceea ce se numeste realizarea dreptului. Ea se desfasoara pe doua cai: în primul rând, prin respectarea si executarea normelor juridice de catre cetateni si diferitele organizatii si institutii; în al doilea rând, prin aplicarea normelor juridice de catre organele de stat competente.

Conceptul de sistem al dreptului

Viata sociala implica o diversitate de norme juridice; exista norme de drept constitutional (privind organizarea statala si conducerea politica a societatii), norme de drept administrativ (vizând procesul aplicarii legilor), norme de drept civil (reglementând mai ales relatiile patrimoniale între partile egale în drepturi), norme de dreptul familiei (referind la complexul relatiilor bio-psiho-sociale din cadrul acesteia) s.a. Continutul specific al normelor nu exclude însa o seama de trasaturi comune, rezultate din calitatea lor de elemente componente ale unui sistem.

Back to Top