Obligatiile si raspunderile partilor in circuitul tehnico-economic al marfurilor

Partile care participa la circuitul tehnico-economic al marfurilor sunt furnizorul, carausul si destinatarul. Ei au obligatii si raspunderi stabilite prin acte normative, în scopul asigurarii integritatii calitative si cantitative a produselor.

Obligatiile si raspunderile furnizorului

Furnizorul este obligat:

 • sa pregateasca în mod corespunzator loturile pentru livrare;
 • sa expedieze marfurile conform contractului;
 • sa întocmeasca si sa ataseze documentele de transport (scrisoare de trasura pe calea ferata, foaie de parcurs pentru transport rutier, conosament pentru transport pe apa) în care trebuie sa se precizeze natura marfii si starea în care s-a predat carausului.

Expedierea marfurilor cuprinde o serie de operatiuni distincte si anume:

 • programarea transporturilor;
 • ambalarea marfurilor corespunzator cu specificul acestora (higroscopicitate, fragilitate, volatilitate etc) si cu conditiile de transport. La ambalare trebuie sa se tina cont de normativele si standardele de ambalare, marcare, etichetare;
 • verificarea mijlocului de transport pentru a constata daca este apt pentru încarcarea marfii respective. Eventualele obiectii ale furnizorului se transmit carausului care, daca mentine mijlocul de transport preia raspunderea pentru vicieri sau pentru pierderi si sustrageri în timpul transportului;
 • încarcarea marfurilor în mijloacele de transport cade adesea în sarcina furnizorului. În timpul acestor operatii trebuie respectate normele tehnice de folosire a mijlocului de transport si cele care privesc asigurarea integritatii marfii pe durata transportului (inclusiv ancorarea, legarea etc.);
 • expedierea marfurilor la adresa indicata de beneficiar este tot obligatia furnizorului. Indicarea inexacta, incompleta sau eronata a adresei de destinatie în documentul de transport provoaca întîrzieri în transport, creste riscul deteriorarilor, duce la plati suplimentare si, ca atare, poate provoaca litigii.

Raspunderea pentru integritatea marfii difera în functie de momentul predarii acesteia. Raspunderea furnizorului este angajata astfel:

 • pîna în momentul predarii catre caraus, atunci cînd livrarea s-a facut prin receptie la furnizor si expedierea marfii cade în sarcina furnizorului, sau daca marfurile ramîn în custodia furnizorului si expedierea lor cade în sarcina furnizorului;
 • pîna în momentul predarii efective catre beneficiar, atunci cînd, dupa receptia la furnizor, beneficiarul ridica marfurile direct de la furnizor, sau expeditia cade în sarcina beneficiarului, sau daca în urma receptiei marfa ramîne în custodia furnizorului, ridicarea ei fiind sarcina beneficiarului, ori daca receptia se face la beneficiar, iar marfurile au fost transportate la locul receptiei de catre furnizor.

Continutul raspunderii furnizorului se refera la lipsurile calitative si cantitative ale marfurilor, daca aceste lipsuri sunt cauzate de obligatiile care îi revin.

Respectarea riguroasa a calitatii produselor livrate potrivit prevederilor de contract este raspunderea fundamentala a furnizorului. Livrarea de produse necorespunzatoare duce la obligatia de înlocuire sau reconditionare si poate crea si obligatia platii unor penalitati si daune.

Obligatiile si raspunderile carausului

Carausul este obligat sa primesca marfa, sa execute transportul, si sa predea marfa la destinatie. Contractul de transport implica predarea efectiva a marfii de catre expeditor si preluarea ei de catre caraus. Neîndeplinirea obligatiilor de verificare de catre caraus poate avea consecinte negative pentru acesta.

Este important sa se marcheze exact momentul în care marfurile sunt preluate de catre caraus, raspunderea lui începînd sa decurga din acel moment.

Carausul este obligat sa verifice la primire natura si cantitatea marfurilor si sigiliile aplicate. El trebuie sa refuze primirea pentru transport a marfurilor ambalate necorespunzator si a celor încarcate si fixate necorespunzãtor. Primirea marfurilor de catre caraus fara obiectiuni constituie prezumtia ca au fost respectate conditiile prevazute de lege.

Pentru deficientele care apar pe parcursul transportului raspunderea este a organizatiei de transport, care raspunde de integritatea marfii din momentul primirii pîna la eliberarea catre destinatar.

Predarea marfii la destinatie consta în verificarea obligatorie de catre caraus, împreuna cu destinatarul, a sigiliilor si marcajelor pe mijlocul de transport sau pe colete si în verificarea sumara a continutului. Daca totul se gaseste în ordine, aceasta se consemneaza pe documentul de transport. Daca se constata urme de violare, pierderi, avarii etc, descarcarea se opreste si se încheie un proces verbal între reprezentantul carausului si destinatarului.

În cazul în care exista banuieli ca lipsurile constatate se datoresc unor infractiuni, se sesizeaza organele de urmarire penala si mijlocul de transport se retine pîna la prezentarea acestora.

Exista situatii în care carausul poate fi absolvit de raspundere pentru degradarea marfurilor si anume:

 • daca degradarea s-a produs din cauza de forta majora;
 • daca degradarea s-a produs din culpa furnizorului sau destinatarului ori daca însotitorul delegat de furnizor sau destinatar nu a luat masurile necesare;
 • daca prejudiciul a fost cauzat de unele proprietati proprii marfurilor, care au provocat sfarîmarea, spargerea etc.;
 • daca prejudiciul s-a produs datorita unor vicii ascunse ale ambalajului;
 • daca scaderea masei produselor s-a datorat perisabilitatilor.

Obligatiile si raspunderile destinatarului

Destinatarul este obligat:

 • sa verifice identitatea marfurilor;
 • sa verifice marfurile din punct de vedere cantitativ;
 • sa verifice din punct de vedere calitativ marfurile primite.

Beneficiarul indicat în documentul de transport este singurul îndreptatit sa primeasca încarcatura si carausul raspunde fata de destinatar daca marfa a fost eliberata din culpa sa altui agent economic.

Primirea marfurilor de catre destinatar cuprinde o serie de activitati si anume:

 • primirea documentelor de transport;
 • examinarea starii exterioare a mijlocului de transport;
 • cercetarea si apoi deschiderea sigiliilor de pe mijlocul de transport;
 • verificarea continutului mijlocului de transport;
 • controlul modului în care se executa descarcarea marfurilor si introducerea lor în depozit.
Raspunderea pentru integritatea marfii pe parcursul de la locul de descarcare la locul de depozitare este a destinatarului. Primirea marfurilor de catre destinatar si atestarea scrisa a primirii îl elibereaza pe caraus de obligatiile pe care le-a avut. La primirea marfurilor de la caraus destinatarul este obligat sa efectueze receptia cantitativa si calitativa în termen legal. Termenul legal este de 6 ore pentru marfurile usor alterabile si de 5 zile pentru celelalte marfuri.
Termenul legal decurge din momentul primirii marfii în depozitul destinatarului în cazul livrarilor din aceeasi localitate si respectiv din momentul eliberarii marfii din gara, autogara, aeroport sau punct de destinatie în cazul livrarilor din alte localitati.

În caz ca la destinatie se constata deficiente cantitative sau calitative fata de cele prevazute în contract sau în actele de livrare, beneficiarul are obligatia sa-l înstiinteze pe furnizor ca acesta sa trimita delegat sa participe la verificarea produselor.

Daca se considera ca unele lipsuri se pot imputa carausului, beneficiarul este obligat sa-l înstiinteze si pe caraus pentru a trimite si el un reprezentant care sa participe la constatarea lipsurilor. Numai în aceste conditii constatarea este opozabila atît furnizorului cît si carausului.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!