Laptele de consum este lichidul secretat de glanda mamară a femelelor mamifere (vacă, bivoliţă, capră, oaie). 

Datorită compoziţiei chimice complexe şi echilibrate în trofine laptele este considerat cel mai complex aliment valoarea sa nutritivă se transmite în cea mai mare parte produselor prelucrate. 

În general, prin lapte ca produs alimentar se înţelege laptele de vacă; laptele provenit de la celelalte specii (bivoliţă, capră, oaie etc) preia denumirea acestora.

Peştii fac parte din clasa vertebratelor inferioare, exclusiv acvatice. Corpul peştilor poate avea forme variate, precum:

  • fusiformă: peştele este ca un fus îngroşat în partea anterioară şi uşor turtit lateral, cu capul uşor ascuţit la vârf: păstrăvul, scrumbia etc.
  • de săgeată: corpul este alungit, cu aceeaşi înălţime pe toată lungimea, cu capul ascuţit şi turtit de sus (ex: ştiuca);
  • vermiform, cu formă de şarpe (ex: ţiparul);
  • corp turtit, asimetric (ex: calcanul).

In procesul de prelucrare a cărnii, principalele elemente cu influenţă majoră asupra preparatelor obţinute sunt materiile prime şi auxiliare, materialele şi procesul tehnologic.

Produsele obţinute prin prelucrarea cărnii pot fi clasificate uzual astfel: 

Preparate obţinută din carne tocată

  • preparate din carne crudă: cârnaţi proaspeţi, pastă pentru mici, carne tocată; 
  • preparate tip mezeluri;

Din punct de vedere comercial, carnea reprezintă carcasa animalelor de măcelărie, a păsărilor de curte sau a vânatului, cât şi produsele obţinute din acestea.

Obţinerea acestui produs valoros pentru alimentaţia umană se face în unităţi agro­zootehnice şi industriale complexe, specializate, dotate tehnic corespunzător şi în care se realizează un foarte riguros control igienico-sanitar.

Definire şi clasificare a concentratelor alimentare

În general, prin concentrat alimentar se defineşte orice produs alimentar care în urma unei prelucrări, a căpătat o valoare nutritivă mai mare în raport cu volumul şi greutatea obişnuită (ex: legume şi fructe deshidratate, produse obţinute prin concentrarea legumelor şi fructelor, produse concentrate din lapte, laptele praf, ouăle praf, produse din carne şi peşte cu conţinut redus de apă, concentrate proteice, extracte condimentareetc ).

Back to Top