Componenţa, caracteristica şi clasificarea activelor nemateriale

Activele nemateriale sînt active care nu îmbracă formă materială, controlate de întreprindere şi utilizate mai mult de un an în activitatea de producţie, comercială şi alte activităţi. În componenţa activelor nemateriale intră:

 • cheltuielile de organizare – cheltuieli aferente creării întreprinderii (pregătirea documentelor pentru înregistrare; executarea ştampilelor; taxele de stat; plata serviciilor prestate de consultanţi, a acţiunilor de reclamă etc.);

 • goodwill-ul (fondul comercial) – depăşirea valorii de procurare a întreprinderii în ansamblu asupra valorii de piaţă a tuturor activelor, dacă acestea ar fi fost procurate separat, diminuată cu suma datoriilor. De exemplu, valoarea de piaţa a tuturor activelor cu scăderea datoriilor este de 2 400 000 lei, iar valoarea de procurare a întreprinderii – 3 000 000 lei. Fondul comercial va fi egal cu 600 000 lei (3 000 000 – 2 400 000).

 • brevetele – drepturi exclusive garantate de stat pe o anumită perioadă pentru fabricarea unui fel de produse, utilizarea sau vînzarea unui product specific, de exemplu, drepturile ce rezultă din brevetele care aparţin întreprinderii privind invenţiile, noile soiuri de plante etc.;

 • emblemele comerciale şi mărcile de deservire – simboluri (denumiri) înregistrate, protejate de stat, cu drept exclusiv de utilizare a acestora pentru identificarea mărfurilor, serviciilor unor persoane juridice şi fizice de mărfurile şi serviciile identice ale altor persoane juridice şi fizice;

 • licenţele – drepturi întocmite juridic pentru practicarea unui anumit gen de activitate. Pentru proprietatea intelectuală licenţa este un acord (contract) conform căruia o persoană (licenţiar) în anumite condiţii (de regulă, pentru un comision) permite altei persoane (licenţiat) să folosească drepturile la proprietatea intelectuală;

 • know-how-urile – cunoştinţe tehnico-ştiinţifice, tehnologice, comerciale, financiare, organizatorice, de gestiune, biotehnice şi de altă natură, acumulate de întreprindere, care constituie secret comercial şi aduc avantaj economic (profit);

 • copyright – drepturi de autor garantate de stat pentru publicarea, editarea, vînzarea operelor literare, muzicale, video şi de cinema, precum şi a altor opere de artă pe întreaga durată prevăzută de legislaţie;

 • francizele – drepturi acordate de o întreprindere (deţinător de drepturi) altei persoane juridice sau fizice pentru utilizarea unei anumite formule a produsului sau tehnologii a procesului de producţie pentru un comision stabilit. De exemplu, Dovgani acordă drepturi în producerea unor mărfuri în Moldova (ulei, băuturi alcoolice ş.a. Această producţie se vinde cu succes.

 • programele informatice – set de documentaţie tehnică şi de exploatare, precum şi complexul de programe pentru sisteme de prelucrare a informaţiei;

 • desenele şi mostrele industriale – un nou tip de articol înregistrat, cu funcţie de utilitate care acordă deţinătorului documentului de protecţie dreptul exclusiv de utilizare a articolului;

 • drepturile de utilizare a activelor materiale pe termen lung;

 • drepturile care rezultă din documentele de protecţie care aparţin întreprinderii, pentru invenţii, mostre utile, denumirea locurilor de origine a mărfurilor, soiurilor noi de plante şi rase de animale, realizări de selecţie, drepturi şi privilegii de monopol, inclusiv dreptul de rulare a filmelor, dreptul de utilizare şi înregistrare a locului de broker procurat, drepturile de marketing, drepturile pentru desene şi mostre industriale, alte tipuri de proprietate intelectuală.

După gradul de finisare activele nemateriale se împart în:

 • active nemateriale finite,
 • active nemateriale în curs de execuţie (cheltuieli aferente creării activelor nemateriale la întreprindere).

Componenţa, modul de evaluare şi contabilizare a activelor nemateriale sînt reglementate de S.N.C. 13, intrat în vigoare începînd cu 15.04.99 (vezi: revista “Contabilitate şi audit”, 1999, nr.5).

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!