Contabilitatea activelor materiale în curs de execuţie

Activele materiale în curs de execuţie cuprind:

 • cheltuielile legate de construirea de construcţia clădirilor, construcţiilor speciale (drumurilor, podurilor, fîntînilor etc.);
 • valoarea utilajului care necesită montaj;
 • investiţiile capitale ulterioare, valoarea lucrărilor de modernizare, care duc la sporirea capacităţilor de producţie, îmbunătăţirea calităţii acesteia.

Evidenţa activelor materiale în curs de execuţie se ţine în contul 121 "Active materiale în curs de execuţie". 

În debitul acestui cont se reflectă suma cheltuielilor lucrărilor de construcţie şi montaj aferente creării mijloacelor fixe, inclusiv valoarea utilajului care necesită montaj sau valoarea utilajului şi a altor obiecte în cazul cînd momentul procurării acestora nu coincide cu momentul punerii în funcţiune.

În creditul acestui cont se reflectă valoarea de intrare a mijloacelor fixe puse în funcţiune, investiţiile capitale ulterioare aferente majorării valorii obiectelor respective. Soldul acestui cont este debitor şi reprezintă suma cheltuielilor efectuate pentru crearea activelor materiale în curs de execuţie la finele perioadei de gestiune, valoarea utilajului care necesită montaj, precum şi a utilajului şi a altor obiecte în cazul cînd momentul procurării acestora nu coincide cu momentul punerii în funcţiune.

Investiţiile capitale se reflectă în contabilitate în funcţie de metoda de executare a lucrărilor. Se cunosc două metode de executare a lucrărilor:

a) în regie proprie;

b) în antrepriză.

În cazul executării lucrărilor în regie proprie valoarea obiectului se formează din consumurile efectuate de întreprindere pe fiecare obiect aparte conform următoarelor articole:

 • consumuri directe pentru materiale;
 • consumuri directe pentru retribuirea muncii;
 • consumuri indirecte (cheltuieli de întreţinere a maşinilor şi mecanismelor de construcţie);
 • consumuri de regie şi alte cheltuieli legate nemijlocit de crearea activului.

Dacă întreprinderea creează active pe termen lung destinate vînzării în cursul activităţii economice operaţionale a acesteia, valoarea acestora se determină în conformitate cu prevederile S.N.C. 2 "Stocurile de mărfuri şi materiale", deoarece acestea sînt clasificate ca produse finite.

In cazul executării lucrărilor în regie proprie cheltuielile respective se reflectă în modul următor: construcţia clădirilor, obiectelor speciale - debit contul 121 "Active materiale în curs de execuţie" în corespondenţă cu creditul conturilor:

 1. consum de materiale la valoarea de bilanţ - 211 "Materiale";
 2. consum de obiecte de OMVSD la valoarea de bilanţ - 213 " Obiecte de mică valoare şi scurtă durata ";
 3. suma calculată a salariului muncitorilor şi contribuţiilor pentru asigurările sociale şi medicale  –  531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, 533 “Datorii privind asigurările”;
 4. serviciile prestate de terţi şi cele proprii – 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, 812 “Activităţi auxiliare”;
 5.  trecerea la cheltuieli a consumurilor indirecte – 813 “Consumuri indirecte de producţie”.

Expemplu:

Întreprinderea SA „Omega” a procurat un utilaj în valoare de 6 240 lei, inclusiv TVA 20 % - 1 040 lei. Cheltuielile pentru transportarea utilajului au constituit 600 lei, inclusiv TVA 20 % - 100 lei, iar salariile muncitorilor care au efectuat încărcarea-descărcarea utilajului – 140 lei şi contribuţii de asigurări sociale 39,2 lei şi medicale 2,8 lei.

La instalarea utilajului au fot efectuate următoarele consumuri:

 • materiale în valoare de 350 lei;
 • salarii muncitorilor - 400 lei;
 • contribuţii de asigurări sociale – 112 lei;
 • primelor de asistenţă medicală – 8 lei;
 • servicii prestate de terţi – 276 lei, inclusiv TVA 20% - 46 lei

 

Înregistrările contabile vor fi următoarele:

 • debit 121 “Active materiale în curs de execuţie” – 5 882 lei,
 • credit 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 5 200 lei - la valoarea de procurare a utilajului de la furnizori (fără TVA);
 • credit 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” (sau 812 “Activităţi auxiliare” în cazul transportului propriu) – 500 lei - la suma cheltuielilor pentru transportarea utilajului (fără TVA),
 • credit 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” - 140 lei - la suma salariului calculat muncitorilor pentru încărcarea-descărcarea utilajului;
 • credit 533 “Datorii privind asigurările” – 39,20 lei – la suma contribuţiilor de asigurări sociale;
 • credit contul 535 “Datorii preliminate” – 2,80 lei – la suma primelor de asistenţă medicală.

Cheltuielile de instalare a utilajului se reflectă în felul următor:

 • debit 121 “Active materiale în curs de execuţie” – 1 100 lei
 • credit 211 “Materiale” – 350 lei la valoarea de bilanţ a materialelor consumate;
 • credit 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” – 400 lei – la suma salariului calculate muncitorilor ce au efectuat lucrările de montare a utilajului,
 • credit 533 “Datorii privind asigurările” – 112 lei – la suma contribuţiilor de asigurări sociale;
 • credit 535 “Datorii preliminate” 8 lei – la suma primelor de asistenţă medicală;
 • credit 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” (sau 812 “Activităţi auxiliare”) – 230 lei - la valoarea serviciilor acordate de către alte întreprinderi (sau de subdiviziunile proprii a beneficiarului);

Trecerea în cont a sumei TVA aferente utilajului procurat, serviciilor de transport şi serviciilor prestate de către terţi se reflectă prin formula contabilă:

 • debit 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”
 • credit 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 1 186 lei

(1 040+100+46).

La punerea în funcţiune a utilajului după finisarea lucrărilor de montaj (în baza procesului-verbal de primire-predare (MF-1) se întocmeşte formula contabilă:

 • debit 123 “Mijloace fixe” – 6 982 lei
 • credit 121 “Active materiale în curs de execuţie” –6 982 lei (5882+1100).

Dacă activele materiale (clădirile, construcţiile speciale ş.a.) se creează (construiesc) prin metoda de antrepriză, atunci evidenţa cheltuielilor efectuate pentru crearea obiectului prevăzut de contract se ţine de către executor. Obiectul creat se predă beneficiarului de către executor la valoarea prevăzută de contract în baza procesului de predare-primire a lucrărilor de construcţie şi montare.

Obiectele de mijloace fixe create prin metoda de antrepriză se înregistrează la intrări în debitul contului 121 “Active materiale în curs de execuţie” (dacă intrarea lor nu coincide cu momentul punerii în funcţiune ermen scurt privind facturile comerciale ori necesită lucrări suplimentare) ori în debitul contului  123 “Mijloace fixe” (dacă intrarea acestora coincide cu momentul punerii lor în funcţiune) în corespondenţă cu creditul contului 521 “Datorii pe t

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!