Contabilitatea amortizării activelor nemateriale

Fiecare întreprindere ce dispune de active nemateriale trebuie să determine metoda calculării amortizării activelor nemateriale de sine stătător. Metoda de calculare a amortizării activelor nemateriale, aleasă de întreprindere, trebuie să reflecte schema de obţinere a avantajului economic pe parcursul exploatării acestui activ.

Există diferite metode de calculare a amortizării activelor nemateriale:

 • liniară (uniformă);
 • în raport cu volumul de produse fabricate;
 • soldul degresiv.

Dacă se aplică metoda liniară, atunci amortizarea activelor nemateriale se calculează reieşind din normele de amortizare şi valoarea iniţială a activelor. La rîndul său normele de amortizare se stabilesc reieşind din durata de utilizare a activului, care se calculă prin aplicarea următoarei formule:

 

Na=100/T, unde

Na - norma de amortizare, procente;

T - durata de utilizare a activului, ani.

Durata de utilizare a activelor nemateriale se determină conform S.N.C. 13 “Contabilitatea activelor nemateriale”, reieşind din condiţiile concrete ale fiecărei întreprindere.

Aplicarea metodei liniare prevede trecerea valorii activului pe întreaga perioadă de exploatare în părţi egale.

Exemplu. Costul iniţial a dreptului de folosinţă a unui obiect de mijloace fixe este de 110 000 lei, care are un termen probabil de exploatare de 5 ani şi o valoare rămasă (după (lichidare) de 10 000 lei. În fiecare an se trece la cheltuieli 1/20 parte (100 : 5 = 20) a valorii activului cu excluderea valorii rămase, valoarea amortizabilă consituind – 100 000 lei, iar amortizarea anuală – 20 000 lei (100 000 x 20%).

Metoda liniară de calculare a amortizării

 

Anul Preţul iniţial
al strungului
Amortizarea
pe an
Amortizarea
Acumulată
Soldul în cont
(valoarea bilanţieră)
La data achiziţionării 110 000 - - 110 000
Sfîrşitul anului: 1 110 000 20 000 20 000 90 000
2 110 000 20 000 40 000 70 000
3 110 000 20 000 60 000 50 000
4 110 000 20 000 80 000 30 000
5 110 000 20 000 100 000 10 000

Metoda liniară a calculării amortizării valorii activului (dreptului de folosinţă a obiectului) se aplică în cazurile cînd întreprinderea prevede utilizarea acestuia în mod uniform pe întreaga perioadă de exploatare. Aceasta se referă la activele nemateriale, cum ar fi drepturile de folosinţă a clădirilor, construcţiilor speciale statice, amortizarea cărora mai mult depind de durata de exploatare a obiectului, decît de metodele de exploatare.

Metoda liniară este cea mai simplă şi de aceea este cea mai răspîndită în practică.

Conform metodei în raport cu volumul de produse fabricate amortizarea se calculă ţinînd cont numai de numărul de unităţi de produse, piese, articole fabricate.

De exemplu. Întreprinderea a procurat o brevetă, privind producerea unor contoare de apă. Se planifică a produce 15 000 de contoare. Valoarea iniţială a brevetei - 262 500 lei. Amortizarea ce revine pentru un contor constituie 17,5lei (262 500 : 15 000).

Întreprinderea efectiv a fabricat contoare:

 • în primul an - 2 000
 • în al doilea an - 3 000
 • în al treilea an - 4 000
 • în patrulea an - 3 500
 • în al cincilea an - 2 500.

Amortizarea calculată va fi efectuată pe 5 ani:

 • 1 an – 17,5 x 2 000 = 35 000 lei,
 • 2 an – 17,5 x 3 000 = 52 500 lei,
 • 3 an – 17,5 x 4 000 = 70 100 lei,
 • 4 an – 17,5 x 3 500 = 61 250 lei,
 • 5 an – 17,5 x 2 500 = 43 750 lei,

262 500 lei.

Metoda soldului degresiv face parte din metodele accelerate. Conform acestei metode suma amortizării a activului nematerial se calculă în baza normei de uzură prevăzută după metoda liniară, majorată nu mai mult de 2 ori, iar amortizarea se calculă iniţial – din valoarea iniţială, iar apoi – din valoarea bilanţieră.

De exemplu, valoarea iniţială a activelor nemateriale – 60 000 lei, durata funcţionării - 3 ani. Norma de amortizare dublată (100/3 )x 2 = 66,6667. Valoarea probabilă rămasă – 1 500 lei.

 

Anii Valoarea iniţială Amortizarea anuală Amortizarea acumulată Valoarea de bilanţ
1 60 000 0,6667 x 60 000 40 002 19 998
2 60 000 0,6667 x 19998 = 13333 53 335 6 665
3 60 000 5 169
(6 665 – 1 500) = 5165
58 500
(53 335 + 5 165)
1 500

Amortizarea ultimului an (trei) prezintă diferenţa dintre valoarea de bilanţ a penultimului an şi valoarea rămasă care constituie 5 165 (6 665 – 1500).

Amortizarea calculată se reflectă în contabilitate în dependenţă de destinaţie activului nematerial:

 • Dt 112 – Calcularea amortizării activelor nemateriale utilizate la crearea altor obiecte de active
  nemateriale,

 • Dt 121 – Calcularea amortizării activelor nemateriale utilizate la crearea ori reconstrucţia
  obiectelor de mijloace fixe,

 • Dt 811, 812, 813 – Calcularea amortizării activelor nemateriale utilizate la fabricarea producţiei,
  prestarea serviciilor,

 • Dt 814 – Calcularea amortizării activelor nemateriale cu destinaţie generală aferente
  contractelor de construcţie,

 • Dt 712, 713 – Calcularea amortizării activelor nemateriale, utilizate în scopuri comerciale ori
  generale ale întreprinderii,

 • Ct 113 – la suma totală calculată a amortizării activelor nemateriale.

Decontarea amortizării acumulate pe obiecte de active nemateriale ieşite (vîndute, casate ş.a.):

 • Dt 113 "Amortizarea activelor nemateriale",

 • Ct 111 “Active nemateriale”. 

Mai vezi Contabilitatea uzurii mijloacelor fixe

 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!