Contabilitatea cheltuielilor din activitatea operaţională

Pentru evidenţa cheltuielilor activităţii operaţionale sînt destinate conturile: 711 „Costul vînzărilor”, 712 „Cheltuieli comerciale”, 713 „Cheltuieli generale şi administrative”, 714 „Alte cheltuieli operaţionale”. Acestea sînt conturi de activ, în debitul lor se reflectă cheltuielile suportate (cu total cumulativ de la începutul anului), iar în credit – trecerea cheltuielilor acumulate la sfîrşitul anului la contul 351 „Rezultat financiar total”. Aceste conturi nu au sold la sfîrşitul anului, deoarece rulajul debitor, la sfîrşitul perioadei de gestiune, este trecut în sumă totală la contul 351 „Rezultat financiar total”.

Contul 711 „Costul vînzărilor” este destinat generalizării informaţiei privind costul efectiv (valoarea de bilanţ) a produselor, mărfurilor vîndute şi serviciilor prestate.

În decursul perioadei de gestiune contul trecerea valorii produselor, mărfurilor vîndute şi serviciilor prestate se reflectă prin formula contabilă:

 • debit contul 711 „Costul vînzărilor” – la valoarea efectivă totală a produselor, mărfurilor vîndute, serviciilor prestate;
 • credit contul 216 „Produse” – la valoarea de bilanţ a produselor vîndute;
 • credit contul 217 „Mărfuri” – la valoarea de bilanţ a mărfurilor vîndute;
 • credit contul 811 „Activităţi de bază” – la costul serviciilor din activitatea de bază prestate altor persoane fizice şi juridice;
 • credit contul 812 „Activităţi auxiliare” – serviciile activităţii auxiliare prestate altor persoane fizice şi juridice.

La sfîrşitul perioadei de gestiune rulajul debitor al contului 711 „Costul vînzărilor” se reflectă în rîndul cu aceeaşi denumire 020 a Raportului de profit şi pierdere.

Contul 712 „Cheltuieli comerciale” se utilizează pentru evidenţa cheltuielilor legate de expedierea, vînzarea produselor, mărfurilor şi prestarea serviciilor, cheltuielilor de reclamă, cheltuielilor privind uzura mijloacelor fixe şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată antrenate nemijlocit în procesul de comercializare. Aceste cheltuieli se reflectă prin următoarele formule contabile:

Reflectarea cheltuielilor privind ambalarea şi comercializarea produselor, mărfurilor:

 • debit contul 712 „Cheltuieli comerciale”
 • credit contul 211 „Materiale”
 • credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
 • credit contul 533 „Datorii privind asigurările”
 • credit contul 812 „Activităţi auxiliare”
 • credit conturile 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, 522 „Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate”, 539 „Alte datorii pe termen scurt”

Reflectarea cheltuielilor legate de participarea la tîrguri, expoziţii,

 • debit contul 712 „Cheltuieli comerciale”
 • credit conturile 241 „Casa”, 242 „Conturi curente în valută naţională”, 243 „Conturi curente în valută străină
 • credit conturile 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, 539 „Alte datorii pe termen scurt”
 • credit conturile 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”, 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii”
 • credit conturile 216 „Produse”, 217 „Mărfuri”

Reflectarea cheltuielilor legate de încărcare, descărcare, transportarea produselor, mărfurilor;

 • debit contul 712 „Cheltuieli comerciale”
 • credit conturile 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, 533 „Datorii privind asigurările”
 • credit contul 812 „Activităţi auxiliare”
 • credit conturile 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, 539 „Alte datorii pe termen scurt”

Crearea rezervelor din contul cheltuielilor comerciale:

 • debit contul 712 „Cheltuieli comerciale”
 • credit contul 222 „Corecţii la datorii dubioase”
 • credit contul 538 „Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminate”

Reflectarea uzurii mijloacelor fixe, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi valorii de bilanţ a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată antrenate în procesul de comercializare:

 • debit contul 712 „Cheltuieli comerciale”
 • credit contul 123 „Mijloace fixe”
 • credit contul 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”
 • credit contul 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”

La sfîrşitul perioadei de gestiune rulajul debitor al contului 712 „Cheltuieli comerciale” se reflectă în rîndul cu aceeaşi denumire 050 a Raportului de profit şi pierdere.

Contul 713 „Cheltuieli generale şi administrative” se foloseşte pentru evidenţa cheltuielilor legate de conducerea, organizarea şi deservirea întreprinderii în ansamblu. În decursul anului de gestiune cheltuielile generale şi administrative se reflectă prin formula contabilă:

 • debit contul 713 – la suma totală a cheltuielilor generale şi administrative;
 • credit contul 113 „Amortizarea activelor nemateriale”, 124 „Uzura mijloacelor fixe” – la suma amortizării activelor şi uzurii mijloacelor fixe;
 • credit contul 211 „Materiale”, 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” – la valoarea materialelor, obiectelor de inventar folosite pentru necesităţile generale ale întreprinderii;
 • credit contul 241 „Casa”, 242 „Conturi curente în valută naţională”, 243 „Conturi curente în valută străină– la suma serviciilor bancare, telefonice, juridice, de audit, poştale, telegrafice achitate contra mijloace băneşti;
 • credit contul 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”, 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii” – la suma cheltuielilor generale şi administrative efectuate prin intermediul titularilor de avans cu sau fără acordarea avansului;
 • credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, 533 „Datorii privind asigurările” – la calcularea salariilor aparatului de conducere şi deservire a întreprinderii şi a contribuţiilor de asigurări sociale şi medicale aferente acestor salarii;
 • credit contul 812 „Activităţi auxiliare”, 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, 539 „Alte datorii pe termen scurt” – la costul serviciilor prestate de secţiile auxiliare proprii şi de către terţi;
 • credit contul 534 – la calcularea taxelor şi impozitarea ce urmează a fi achitate în buget, cu excepţia impozitului pe venit, TVA şi accize;

La sfîrşitul perioadei de gestiune rulajul debitor al contului 713 „Cheltuieli generale şi administrative” se reflectă în rîndul cu aceeaşi denumire 060 a Raportului de profit şi pierdere.

Contul 714 „Alte cheltuieli operaţionale” este destinat pentru evidenţa cheltuielilor activităţii operaţionale a întreprinderii care nu intră în componenţa costului vînzărilor, cheltuielilor comerciale şi cheltuielilor generale şi administrative ale întreprinderii.

La suma altor cheltuieli operaţionale se întocmeşte formula contabilă:

 • debit contul 714 „Alte cheltuieli operaţionale” – la suma totală a altor cheltuieli operaţionale;
 • credit contul 411 „Credite bancare pe termen lung”, 412 „Credite bancare pe termen lung pentru salariaţi”, 413 „Împrumuturi pe termen lung ”, 511 „Credite pe termen scurt”, 512 „Credite bancare pe termen scurt pentru salariaţi”, 513 „Împrumuturi pe termen scurt” – la suma dobînzilor aferente creditelor şi împrumuturilor primite;
 • credit contul 211 „Materiale”, 212 „Animale la creştere şi îngrăşat”, 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, 231 „Investiţii pe termen scurt”, 246 „Documente băneşti” – la valoarea materialelor, animalelor la creştere şi îngrăşat, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, investiţiilor pe termen scurt, documentelor băneşti vîndute;
 • credit contul 211 „Materiale”, 212 „Animale la creştere şi îngrăşat”, 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, 215 „Producţie în curs de execuţie”, 216 „Produse”, 217 „Mărfuri”, 241 „Casa”, 246 „Documente băneşti” – la valoarea de bilanţ a materialelor, animalelor la creştere şi îngrăşat, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, producţiei în curs de execuţie, produselor, mărfurilor, mijloacelor băneşti din casierie, documentelor băneşti depistate lipsă în urma inventarierii;
 • credit contul 811 „Producţie de bază”, 812 „Activităţi auxiliare” – la costul rebutului definitiv;
 • credit contul 211 „Materiale”, 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, 533 „Datorii privind asigurările”, 811 „Producţie de bază”, 812 „Activităţi auxiliare” – la suma cheltuielilor legate de remedierea rebuturilor;
 • credit contul 242 „Conturi curente în valută naţională”, 243 „Conturi curente în valută străină”, 539 „Alte datorii pe termen scurt” – la suma totală a penalităţilor, amenzilor, despăgubirilor plătite sau care urmează a fi plătite;
 • credit contul 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”, 228 „Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate”, 229 „Alte creanţe pe termen scurt” – la suma creanţelor personalului, creanţelor privind veniturile calculate şi altor creanţe pe termen scurt a căror termen de prescripţie a expirat;
 • credit 211 „Materiale”, 212 „Animale la creştere şi îngrăşat”, 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, 215 „Producţie în curs de execuţie”, 216 „Produse”, 217 „Mărfuri” – reflectarea diferenţei dintre valoarea de intrare stocurilor de mărfuri şi materiale şi valoarea realizabilă netă a acestora;
 • credit contul 813 „Consumuri indirecte de producţie” – la suma consumurilor indirecte constante nerepartizate.

La sfîrşitul perioadei de gestiune rulajul debitor al contului 714 „Alte cheltuieli operaţionale” se reflectă în rîndul cu aceeaşi denumire 070 a Raportului de profit şi pierdere.

 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!