Contabilitatea ieşirii investiţiilor

Ieşirea investiţiilor are loc ca urmare a:

 • vînzării, stingerii şi în urma altor ieşiri de titluri de valoare (ajustarea valorii; emiterii pentru a schimba cu investiţiile altor întreprinderi; constatarea lipsurilor în urma inventarierii; transmiterea cu titlu gratuit; pierderea în urma evenimentelor excepţionale etc.);
 • rambursării împrumuturilor anterior acordate altor întreprinderi şi închiderea (anularea) contractelor de depozit;
 • transferării proprietăţii investiţionale în active pe termen lung.

La ieşirea investiţiilor se întocmesc formulele contabile:

La vînzarea titlurilor de valoare pe termen lung: 

la valoarea de bilanţ:

 • Dt 721,
 • Ct 131, 132;

la suma cheltuielilor aferente ieşirii titlurilor de valoare pe termen lung:

 • Dt 721,
 • Ct 227, 522, 532, 539 etc.;

concomitent la valoarea de vînzare investiţiilor pe termen lung:

 • Dt 223, 229,
 • Ct 621;

la încasarea mijloacelor băneşti din vînzarea titlurilor de valoare:

 • Dt 241, 242, 243,
 • Ct 223, 229.

Dacă anterior titlurile de valoare au fost reevaluate la ieşirea acestora se întocmesc formulele contabile:

decontarea sumei reducerii de reevaluare, constatate anterior:

 • Dt 721,
 • Ct 341

sau

decontarea ecartului de reevaluare:

 • Dt 341,
 • Ct 621

La vînzarea, stingerea, constatarea lipsurilor în urma inventarierii a titlurilor de valoare pe termen scurt se întocmesc formulele contabile:

la valoarea de bilanţ:

 • Dt 714,
 • Ct 231, 232;

la suma cheltuielilor aferente vînzării titlurilor de valoare pe termen scurt:

 • Dt 714,
 • Ct 227, 522, 532, 539 etc.;

concomitent la valoarea de vînzare investiţiilor pe termen lung:

 • Dt 223, 229,
 • Ct 612.

Dacă titlurile de valoare pe termen scurt anterior au fost diminuate la ieşirea acestora suma diminuată se decontează prin formula contabilă: Dt 233, Ct 612.

La ieşirea titlurilor de valoare în alte cazuri valoarea de bilanţ a acestora se deconectează fiind trecută la cheltuieli:

la transmiterea cu titlul gratuit altor întreprinderi:

 • Dt 722,
 • Ct 131, 132, 231, 232;

la ieşirea în urma evenimentelor excepţionale:

 • Dt 723,
 • Ct 131, 132, 231, 232.

 

b) la rambursarea împrumuturilor anterior acordate altor întreprinderi şi închiderea (anularea) contractelor de depozit.

La rambursarea împrumuturilor pe termen lung şi pe termen scurt acordate anterior cu mijloace băneşti se întocmesc formulele contabile:

 • Dt 241, 242, 243,
 • Ct 231, 232;

Notă. În cazul rambursării împrumuturilor pe termen lung înainte de termen se creditează conturile 131 şi 132.

 

c) transferării proprietăţii investiţionale în active pe termen lung.

La transferarea proprietăţii investiţionale în componenţa activelor pe termen lung (cînd întreprinderea prevede utilizarea acestor active după destinaţie în activitatea sa) se întocmesc formulele contabile:

 • Dt 111, 121, 122, 123,
 • Ct 131, 132.

Particularităţile evaluării şi evidenţei investiţiilor pe termen scurt de studiat de sine stătător (Contabilitatea financiară, Chişinău, 2003, pag. 324-326).

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!