Contabilitatea profitului nerepartizat, pierderii neacoperite

Profitul net (pierderea netă) reprezintă rezultatul financiar al perioadei de gestiune după impozitare. Întreprinderea obţine profit net atunci cînd veniturile întreprinderii depăşesc cheltuielile. În caz contrar întreprinderea obţine pierdere netă.

Profitul net (pierderea netă) se determină în contul 351 “Rezultat financiar total”.

La finele anului de gestiune în acest cont se trec:

1. în debit – cheltuielile suportate în timpul anului;

2. în credit – veniturile întreprinderii în timpul anului.

La înregistrarea veniturilor se întocmesc formulele:

 • debit conturile 611, 612, 621, 622, 623,
 • credit contul 351.

La înregistrarea cheltuielilor se întocmesc formulele:

 • debit contul 351,
 • credit conturile 711, 712, 713, 714, 721, 722, 723, 731;

În cazul în care rulajul creditor al contului 351 “Rezultat financiar total” depăşeşte rulajul debitor întreprinderea obţine profit şi la această sumă se întocmeşte formula contabilă:

 • debit conturile 351,
 • credit contul 333.

În cazul în care rulajul debitor al contului 351 “Rezultat financiar total” depăşeşte rulajul creditor întreprinderea obţine pierdere şi la această sumă se întocmeşte formula contabilă:

 • debit contul 333,
 • credit contul 351.

Suma profitului net (pierderii nete) obţinut se reflectă în rîndul 150 “Profit net (pierdere netă)” al “Raportului privind rezultatele financiare” şi în rîndul 590 “Profit net (Pierdere netă) a perioadei de gestiune” al “Bilanţului contabil”.

La începutul unui nou an de gestiune profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune este trecut la profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi (contul 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi”). Aceasta se numeşte reformarea bilanţului contabil, la care se întocmesc formulele contabile:

 la suma profitului utilizat al anului de gestiune

 • debit contul 333
 • credit contul 334

 la suma profitului net :

 • debit contul 333,
 • credit contul 332

la suma pierderii nete:

 • debit contul 332,
 • credit contul 333,

la suma profitului anilor precedenţi depistat în anul de gestiune

 • debit contul 331,
 • credit contul 332,

la suma pierderilor anilor precedenţi depistat în anul de gestiune

 • debit contul 332,
 • credit contul 331.

 

Exemplul privind reformarea bilanţului: din 31.12.2008 la 01.01.2009.

 

Soldurile conturilor de clasa a 3 la data de 31 decembrie 2008 pînă la reformarea Bilanţului contabil sînt prezentate în următorul tabel:

Extras din Bilanţul contabil la 31.12.2008 pînă la reformare

Nr.crt.  PASIV Codulrd.  La finele perioadei de gestiune curente  La finele anului de gestiune precedent 
 3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)      
  Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331) 570 (12 400)  -
  Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi (332) 580 89 300 124 300
  Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune (333) 590 245 600 -
  Profit utilizat al anului de gestiune (334) 600 (78 500) -
  Total s. 3.3 (+rd.570+rd.580+rd.590-rd.600) 610 244 000 124 300

În baza datelor din exemplu vor fi întocmite formulele contabile prezentate în următorul tabel:

Formule contabile privind reformarea bilanţului contabil pe anul 2008

НNr. crt. Conţinutul operaţiunii Suma, lei Conturicorespondente
D
1. Decontarea sumei profitului utilizat al perioadei de gestiune 78 500 333 334
22. Reflectarea sumei profitului nerepartizat al perioadei de gestiune curente (245 600 lei – 78 500 lei) 167 100 333 332
33. Reflectarea sumei profitului anilor precedenţi depistat în anul de gestiune curent 12 400 331 332

După reformarea Bilanţului contabil pe anul 2008 conturile 334, 333 şi 331 se închid şi la începutul anului 2009 sold nu au.

 

Extras din Bilanţul contabil (introductiv) la 01.01.2009 după reformare

Nr.crt.   PASIV Codulrd.  La finele perioadei de gestiune curente  La finele anului de gestiune precedent 
 3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)      
  Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331) 570   -
  Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi (332) 580   244 000
  Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune (333) 590   -
  Profit utilizat al anului de gestiune (334) 600   -
  Total s. 3.3 (+rd.570+rd.580+rd.590-rd.600) 610   244 000

 

Contabilitatea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite)

În dependenţă de modul de utilizare a profitului nerepartizat, stabilit în baza deciziei proprietarilor întreprinderii, se întocmesc următoarele formule contabile:

 1. la suma profitului nerepartizat al anilor precedenţi utilizat pentru crearea rezervelor:

 • debit contul 332,
 • credit conturile 321, 322, 323.
 1. la suma profitului nerepartizat utilizat pentru majorarea capitalului statutar:

 • debit contul 332,
 • credit contul 311.
 1. la suma profitului nerepartizat utilizat pentru plata dividendelor:

 • debit contul 332,
 • credit contul 537.

În cazul în care întreprinderea obţine pierderi acestea pot fi acoperite pe seama:

 1. profitului nerepartizat al anilor precedenţi:

 • debit contul 332,  (pe diferite subconturi pentru fiecare an)
 • credit contul 332.
 1. rezervelor

 • debit conturile 321, 322, 323,
 • credit contul 332.

Partea principală a profitului întreprinderii se foloseşte pentru plata dividendelor fondatorilor (acţionarilor). Mărimea dividendelor şi modul de plată a acestora se stabileşte de către adunarea fondatorilor (acţionarilor) la sfîrşitul anului de gestiune, însă în unele cazuri întreprinderile pot să plătească fondatorilor dividende în formă de avans.

Evidenţa analitică a acestor dividende se ţine pe fiecare fondator (acţionar).

Pentru evidenţa sintetică a dividendelor plătite în avans este destinat contul de activ 334 “Profitul utilizat al anului de gestiune”. În debitul acestui cont se înregistrează sumele dividendelor plătite în avans, iar în credit – trecerea în cont a dividendelor la efectuarea decontărilor definitive cu fondatorii. Soldul contului este debitor şi reprezintă suma dividendelor plătite în avans la o anumită dată (se reflectă în cap. III al Bilanţului contabil cu semnul “-”). Această sumă corectează suma profitului net (pierderii nete) din contul 333.

Utilizarea profitului anului de gestiune se reflectă prin formulele contabile:

1. Calcularea dividendelor plătite în avans:

 • debit contul 334,
 • credit conturile 537.

2. Reţinerea impozitului pe venit din suma dividendelor achitate în avans:

 • debit contul 537,
 • credit conturile 534.

Acest mod de reflectare a impozitului pe venit reiese din prevederile art. 15 şi 901 din Codul fiscal în condiţiile în care se aplică cota „zero” la impozitul pe venit.

 

În situaţia în care cota „zero” la impozitului pe venit va fi anulată, în baza art. 801 „Achitarea prealabilă a impozitului pe dividende” din Codul fiscal, la achitarea dividendelor în avans se va reţine şi se va achita ca impozit o sumă egală cu 15 % din suma dividendelor achitate. Suma impozitului reţinut se trece în cont la finele anului.

La suma impozitului pe venit calculat se întocmeşte formula contabilă:

 • debit contul 225,
 • credit contul 534.

Achitarea impozitului pe venit se reflectă prin formula contabilă:

 • debit contul 534
 • credit contul 242

La sfîrşitul anului suma impozitului pe venit aferentă dividendelor plătite în avans se trece la diminuarea datoriilor întreprinderii faţă de buget şi se înregistrează prin formula contabilă:

 • debit contul 534,
 • credit contul 225.

La reformarea Bilanţului contabil suma dividendelor plătite în avans se trece la diminuarea profitului net al perioadei de gestiune prin formula contabilă:

 • debit contul 333,
 • credit contul 334.

 

Achitarea datoriei faţă de fondatori privind dividendele calculate se reflectă prin formula contabilă:

 • debit contul 537,
 • credit conturile 241, 242, 243.

 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!