Contabilitatea reparaţiei mijloacelor fixe

Pentru întreţinerea mijloacelor fixe în stare de lucru, dacă este necesar şi convenabil din punct de vedere economic, întreprinderile efectuează reparaţia acestor mijloace.După complexitatea şi volumul lucrărilor distingem reparaţie curentă, reparaţie medie şi reparaţie capitală a mijloacelor fixe.

Reparaţia poate fi efectuată prin două metode:

 1. în regie proprie,
 2. în antrepriză.

La efectuarea reparaţiei în regie proprie, cheltuielile referitoare la lucrările respective, în baza documentelor primare (bonul de consum al materialelor, fişa-limită, tabelul de pontaj etc.) se acumulează în debitul contului 812 “Activităţi auxiliare”.

Cheltuielile acumulate se decontează şi se includ în consumurile şi cheltuielile perioadei curente, în funcţie de destinaţia obiectelor reparate. Dacă reparaţia efectuată ridică productivitatea obiectului şi în rezultatul efectuării acesteia întreprinderea obţine un avantaj economic suplimentar, cheltuielile se includ în valoarea acestui obiect, adică se capitalizează.

Exemplul:

Secţia de reparaţie a întreprinderii conform comenzii de reparaţie, în trimestrul III, anul 2004 a efectuat reparaţia următoarelor obiecte:

 • comanda nr. 1 – reparaţia clădirii administrative,
 • comanda nr. 2 – reparaţia utilajului din secţia de bază a întreprinderii,
 • comanda nr.3 – reparaţia mărfurilor vîndute cu garanţie (fără formarea rezervelor),
 • comanda nr.4 – reparaţia mărfurilor vîndute cu garanţie (cu crearea rezervelor).

Cheltuielile secţiei de reparaţie în perioada dată au constituit:

 • piese de schimb – 80 600 lei,
 • materiale de construcţie – 12 420 lei,
 • retribuirea muncii muncitorilor – 25 240 lei,
 • contribuţii pentru asigurările sociale – 7 067,20 lei,
 • contribuţii de asigurări medicale – 504,80 lei,
 • serviciile cazangeriei – 3 800 lei,
 • serviciile întreprinderilor terţe – 2 400 lei

Total - 132 032 lei.

La finele trimestrului cheltuielile efective conform calculaţiei costului efectiv al comenzilor au constituit:

 • comanda nr.1 – 60 600 lei,
 • comanda nr. 2 – 28 400 lei,
 • comanda nr.3 – 18 600 lei,
 • comanda nr.4 – 24 432 lei,

Total 132 032 lei.

Lucrările cuprinse în comanda nr.2 n-au fost finisate în trimestrul III.

Conform datelor din exemplul 1 se întocmesc următoarele formule contabile:

 1. reflectarea cheltuielilor:
 • debit contul 812 “Activităţi auxiliare” – 132 032 lei,
 • credit contul 211 „Materiale”, subcontul 2115 “Piese de schimb” – 80 600 lei,
 • credit contul 211 „Materiale”, subcontul 2118 “Materiale de construcţie” – 12 420 lei,
 • credit contul 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” – 25 240 lei,
 • credit contul 533 “Datorii privind asigurările” – 7 067,20 lei,
 • credit contul 535 “Datorii preliminate” – 504,80 lei,
 • credit contul 812 “Activităţi auxiliare” – 3 800 lei,
 • credit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 2 400 lei;
 1. decontarea cheltuielilor şi includerea lor în costul efectiv al comenzilor executate:
 • debit contul 713 “Cheltuieli generale şi administrative” – 60 600 lei,
 • debit contul 215 “Producţia în curs de execuţie” – 28 400 lei,
 • debit contul 712 “Cheltuieli comerciale”, subcontul 7125 “Cheltuieli privind reparaţiile garantate şi deservirile cu garanţie” – 18 600 lei,
 • debit contul 538 “Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminare” – 24 432 lei,
 • credit contul 812 “Activităţi auxiliare” – 132 032 lei.

 

La începutul trimestrului IV soldul contului 215 va fi restabilit prin formula contabilă:

 • debit contul 812 “Activităţi auxiliare” – 28 400 lei,
 • credit contul 215 “Producţia în curs de execuţie” – 28 400 lei.

Să admitem că în trimestrul IV au mai fost efectuate cheltuieli pentru retribuirea muncii în sumă de 4 200 lei, referitoare la finisarea comenzii nr.2, după ce la sfîrşitul perioadei de gestiune aceste cheltuieli au fost decontate şi incluse în costul comenzii date.

Referitor la aceste operaţii au fost întocmite următoarele formule contabile:

 1. reflectarea cheltuielilor:
 • debit contul 812 “Activităţi auxiliare” – 5 460 lei,
 • credit contul 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” – 4 200 lei,
 • credit contul 533 “Datorii privind asigurările” – 1 176 lei
 • credit contul 535 “Datorii preliminate” – 84 lei;

b) decontarea cheltuielilor şi includerea lor în costul efectiv al comenzii nr.2:

 • debit contul 813 “Consumuri indirecte de producţie”, subcontul 8131 “Uzura şi cheltuieli privind repararea şi întreţinerea mijloacelor fixe utilizate în producţie” – 33 860 lei,
 • credit contul 812 “Activităţi auxiliare” – 33 860 lei (28 400 + 5 460).

Dacă reparaţia se efectuează în antrepriză (de întreprinderi specializate), întreprinderea beneficiară nu ţine contabilitatea cheltuielilor. Aceasta o face întreprinderea executoare. Relaţiile privind efectuarea lucrărilor de reparaţie se bazează pe contractul încheiat între părţi. Predarea lucrărilor executate se face prin întocmirea unui proces-verbal de primire-predare a lucrărilor cu indicarea preţului contractual, negociat anterior la întocmirea contractului.

Exemplul :

Să admitem că întreprinderea a efectuat reparaţia aceloraşi obiecte din exemplul 6, în antrepriză.

În baza procesului-verbal de primire-predare a lucrărilor întreprinderea executoare ia prezentat întreprinderii beneficiare factura fiscală în sumă de 140 500 lei, inclusiv TVA 20 % - 28 100 lei, suma cheltuielilor fără TVA pe fiecare comandă fiind: comanda nr.1 – 66 000 lei, comanda nr. 2 – 39 600 lei, comanda nr. 3 – 20 300 lei, comanda nr. 4 – 14 600 lei.

Potrivit acestor date beneficiarul va întocmi următoarele formule contabile:

 • debit contul 713 “Cheltuieli generale şi administrative” – 66 000 lei,
 • debit contul 813 “Consumuri indirecte de producţie” – 39 600 lei,
 • debit contul 712 “Cheltuieli comerciale” – 20 300 lei,
 • debit contul 538 “Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminare” – 14 600 lei,
 • debit contul 534 “Datorii privind decontările cu bugetul” – 28 100 lei (TVA) – trecerea în cont a sume TVA
 • credit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 168 600 lei (140 500 + 28 100).

 

Achitarea datoriei faţă de executor va fi reflectată în contabilitate prin următoarea formula contabilă:

 • debit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 168 600 lei,
 • credit contul 242 “Conturi curente în valută naţională– 168 600 lei.

Însă dacă are loc reparaţia mijloacelor fixe care conduce la mărirea termenului de exploatare şi respectiv la obţinerea unui avantaj economic suplimentar (faţă de volumul calculat la punerea obiectului în funcţiune), cheltuielile de reparaţie se capitalizează, adică se includ în valoarea obiectului respectiv.

Exemplul:

Să admitem că executarea comenzii nr. 2 de la exemplul 7 a dus la prelungirea termenului de exploatare a utilajului cu 3 ani, care va permite obţinerea unui avantaj economic suplimentar. În acest caz la decontarea cheltuielilor de reparaţie vor fi întocmite următoarele formule contabile:

 1. în varianta efectuării lucrărilor în regie proprie :
 • debit contul 123 “Mijloace fixe” – 43 902 lei,
 • credit contul 812 “Activităţi auxiliare” – 43 902 lei

(TVA nu se calculează, fiindcă lucrările sînt efectuate în interiorul întreprinderii şi nu are loc livrarea serviciilor)

 1. în varianta efectuării lucrărilor în antrepriză:
 • debit contul 123 “Mijloace fixe” – 39 600 lei,
 • debit contul 534 “Datorii privind decontările cu bugetul” – 7 920 lei (TVA),
 • credit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 47 520 lei.

 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!