Evidenţa arendei finanţate

În cazul arendei finanţate bunurile se reflectă în Bilanţul contabil al arendaşului, care calculează şi uzura unor astfel de bunuri atît în contabilitatea financiară, cît şi în scopuri fiscale. Arendatorul reflectă transmiterea bunurilor în arendă finanţată ca ieşire a acestora.

Plata de arendă în cazul arendei finanţate include cota-parte din valoarea de intrare (valoarea de răscumpărare) a bunurilor şi venitul din arendă sub formă de dobandă. Mărimea elementelor nominalizate, precum şi modul de calculare şi achitare a acestora se stabilesc în contractul de arendă.

Locatorul reflectă veniturile şi cheltuielile aferente arendei ca venituri şi cheltuieli din vînzări – dacă arenda constituie activitatea de bază a întreprinderii sau ca venituri şi cheltuieli din activitatea din investiţii şi activitatea financiară – dacă arenda nu constituie activitatea de bază a întreprinderii.

La transmiterea bunurilor în arendă finanţată arendatorul întocmeşte factura de expediţie la valoarea de răscumpărare a acestor bunuri. Ulterior, la survenirea termenelor de achitare a plăţii de arendă se întocmeşte factura fiscală la cota-parte a valorii de răscumpărare care urmează a fi achitată în perioada de gestiune curentă (luna, trimestrul) şi la suma dobanzii de arendă.

 

Reflectarea operaţiilor economice privind arenda finanţată la arendator şi arendaş

Nr.crt. Conţinutul operaţiei economice la arendator la arendaş
Debit Credit Debit Credit
1. Reflectarea valorii de bilanţ a bunurilor transmise în arendă 141 111, 123, 125 - -
2. Casarea uzurii (amortizării, epuizării) bunurilor transmise în arendă 124, 113, 126 123, 111, 125 - -
3. Reflectarea valorii de răscumpărare a bunurilor transmise (primite) în arendă 134 422 123 421
4. Reflectarea sumei TVA aferente valorii de răscumpărare a bunurilor transmise (primite) în arendă 134 535 226 421
5. Calcularea uzurii (amortizării, epuizării), bunurilor primite în arendă - - 712, 713, 813 124, 113, 126
6. Înregistrarea la finele anului a cotei curente a:a) creanţelor/datoriilor pe termen lung, care urmează a fi achitate în anul de gestiune următorb) veniturilor anticipate pe termen lung, care urmează a fi recunoscute ca venituri în anul de gestiune următorc) cheltuielilor anticipate pe termen lung, care urmează a fi trecute la cheltuielile anului de gestiune următor 221, 229, 422, 251   134, 515, 141  421  -  -  521  -  -
7. Trecerea la cheltuieli a valorii de bilanţ a bunurilor transmise în arendă  711, 721  251  -  -
8. Trecerea la venituri a valorii de răscumpărare a bunurilor transmise în arendă, care urmează a fi achitată în perioada de gestiune curentă (luna, trimestrul) 515 611, 621 - -
9. Reflectarea sumei TVA aferentă valorii de răscumpărare care urmează a fi achitată în perioada de gestiune curentă (luna, trimestrul) 535 534 534 226
10. Calcularea dobanzii de arendă 221, 228 611, 622 722 521, 539
11. Înregistrarea sumei TVA aferentă dobanzii de arendă 221, 228 534 534 521, 539
Nota la operaţiunea 11. În cazul contractului de leasing financiar venitul sub formă de dobandă obţinut de locator nu se impozitează cu TVA (art. 95 alin. (2) pct. b) din Codul fiscal)
12. Încasarea (achitarea):
 1. valorii de răscumpărare a bunurilor transmise în arendă
 2. dobanzii de arendă
 241, 242, 241, 242  229, 228  521, 521, 539  242 242

 

Exemplul 2

Compania de leasing „MAIB Leasing” S.A. a procurat în ianuarie 2009 utilaj comercial care a fost transmis în leasing financiar întreprinderii „Plai” S.R.L. Valoarea de procurare a utilajului constituie 300 000 lei, inclusiv TVA – 50 000 lei. Valoarea utilajului conform contractului de leasing încheiat este de 390 000 lei, inclusiv TVA – 65 000 lei. Durata contractului de leasing 8 ani. Durata de funcţionare utilă a utilajului – 10 ani. Valoare probabilă rămasă nu a fost stabilită. Metoda de calculare a uzurii – metoda liniară. Rata dobanzii de leasing conform contractului încheiat constituie 7 % anual şi se achită lunar împreună cu cota din valoare de răscumpărare a utilajului.

Formule contabile pentru reflectarea operaţiunilor de locaţiune

Nr.crt. Conţinutul operaţiei economice Suma la locatorMAIB Leasing” S.A. la locatarPlai” S.R.L.
Debit Credit Debit Credit
1. Reflectarea valorii de cumpărare a bunului procurat pentru transmiterea în leasing(300 000 lei : 6 x 5) 250000 123 521 - -
2. Trecerea în cont a T.V.A. aferentă valorii de cumpărare a bunului destinat transmiterii în leasing(300 000 lei : 6) 50000 534 521 - -
3. Reflectarea cotei valorii de răscumpărare (fără T.V.A.) a bunului transmis în leasing ce urmează a fi achitată:
 • în anul de gestiune curent (390 000 lei : 6 x 5 : 8 ani)
 • în anii de gestiune următori (390 000 lei – 40 625 lei)
 
 
 
40625 
284 375
 
 
 
221 
134
 
 
 
515 
422
 
 
 
123 
123
 
 
 
521 
421
4. Calcularea TVA de la valoarea de răscumpărare a utilajului transmis în leasing care urmează a fi achitată:
 • în anul de gestiune curent (40 625 lei x 20 %)
 • în anii de gestiune următori (284 375 х 20 %)
 
 
 
8 125 
56 875
 
 
 
221 
134
 
 
 
535 
535
 
 
 
226 
226
 
 
 
521 
421
5. Reflectarea valorii de bilanţ a bunului transmis în leasing ce urmează a fi decontată la cheltuieli:
 • în anul de gestiune curent (250 000 lei : 8 ani)
 • în anii de gestiune următori (250 000 lei – 31 250 lei)
 
 
 
31250 
218750
 
 
 
251 
141
 
 
 
123 
123
 
 
 

-
 
 
 

-
6. Calcularea uzurii lunare a utilajului primit în leasing(390 000 lei : 6 x 5 : 10 ani : 12 luni) 27083 - - 712 124
7. Calcularea dobanzii lunare aferente utilajului primit în leasing(390 000 lei x 7 % : 12 luni) 2275 221 611 722 521
8. Trecerea ratelor de leasing lunare la veniturile perioadei de gestiune curente(40 625 lei : 12 luni) 3385 515 611 - -
9. Reflectarea sumei TVA aferente ratelor de leasing lunare(3 385 lei x 20 %) 677 535 534 534 226
10. Trecerea valorii de bilanţ a utilajului transmis în leasing la cheltuielile perioadei de gestiune curente(31 250 lei : 12 luni) 2604 711 251 - -
11. Achitarea lunară a datoriilor de către locatar privind rata de leasing şi dobanda calculată(2 275 lei + 3 385 lei + 677 lei) 6337 242 221 521 242
12. Reflectarea la finele anului de gestiune a cotei curente a:
 • creanţelor/datoriilor pe termen lung, care urmează a fi achitate în anul de gestiune următor
 • veniturilor anticipate pe termen lung, care urmează a fi recunoscute ca venituri în anul de gestiune următor
 • cheltuielilor anticipate pe termen lung, care urmează a fi trecute la cheltuielile anului de gestiune următor
 
40625 
 
40625 
 
31250
 
 
221 
 
422 
 
251
 
 
134 
 
515 
 
141
 
 
421 
 

 
-
 
 
521 
 

 
-

 

Modul de contabilizare a reparaţiei obiectelor arendate depinde de o serie de factori, şi anume:

1.de faptul cine suportă cheltuielile de reparaţie

 • cheltuielile sînt suportate de arendator;
 • cheltuielile sînt suportate de arendaş;
 • cheltuielile sînt suportate de arendaş din contul arendatorului.

2. de modul de reflectare a cheltuielilor privind reparaţia adoptat la întreprindere:

 • includerea cheltuielilor de reparaţie în consumurile şi/sau cheltuielile perioadei de gestiune curentă;
 • crearea rezervei din contul consumurilor şi/sau cheltuielilor perioadelor de gestiune anterioare;
 • reflectarea cheltuielilor privind reparaţia în componenţa cheltuielilor anticipate curente şi casarea treptată a acestora în perioadele de gestiune ulterioare.

3. de modul de efectuare a reparaţiei:

 • în regie proprie;
 • în antrepriză.

 

 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!