Evidenţa arendei operaţionale

În cazul arendei operaţionale arendatorul transmite activele sale arendaşului pe un termen anumit pentru satisfacerea necesităţilor temporare. La expirarea termenului de arendă activele se restituie arendatorului. Pe durata termenului de arendă operaţională arendaşului i se transmite numai dreptul de folosire a bunurilor arendate, iar drepturile şi obligaţiile de proprietar aparţin arendatorului.

Activele arendate se reflectă în Bilanţul contabil al arendatorului care calculează uzura aferentă acestui bun atît în contabilitatea financiară, cît şi în scopuri fiscale. Arendaşul reflectă bunul arendat în conturile extrabilanţiere la valoarea prevăzută în contract.

Operaţiunile economice privind arenda operaţională de reflectă în contabilitate în baza următoarelor documente primare:

  • 1. procesul-verbal de primire predare a bunurilor transmise în arendă operaţională;
  • 2. factura;
  • 3. factura fiscală;
  • 4. ordinul de plată etc.

Reflectarea operaţiilor economice privind arenda operaţională la arendator şi arendaş 

Nr.
crt.
Conţinutul operaţiei economice la arendator la arendaş
Debit Credit Debit Credit
1 Reflectarea valorii de intrare a bunurilor transmise (primite) în arendă 111, 122,123, 125 111, 122, 123, 125 911,91 --
2 Calculul uzurii (amortizării, epuizării) bunurilor transmise în arendă 714 113, 124, 126 -- --
3 Calcularea plăţii de arendă 228 612 712,713, 813 521,54
4 Calcularea sumei TVA aferentă plăţii de arendă 228 534 534 521
5 Achitarea plăţii de arendă 241,24 228 521,54 241,242, 227, 532
Nota la operaţiunea 5. În cazul achitării plăţii de arendă în folosul unei persoane fizice în baza unui contract de locaţiune, arendă sau leasing a proprietăţii mobiliare şi imobiliare în conformitate cu art. 901 alin. (3) din Codul fiscal se efectuează reţinerea impozitului în mărime de 10 procente din suma achitată. Reţinerea finală a impozitului scuteşte beneficiarul venitului de la includerea acestuia în componenţa venitului brut şi de declararea lui. Reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată se reflectă formulă contabilă:debit 521, 539credit 534
6 Înregistrarea cheltuielilor de reparaţiesuportate de arendator/înregistrarea cheltuielilor de întreţinere suportate de arendaş 714,12 211, 213,214, 521,531, 533, 535, 539, 812 712, 713, 813 211, 213, 214, 521, 531, 533, 535, 539,812
7 Reflectarea TVA aferentă serviciilorde reparaţie/întreţinere prestate de terţi 534 521,54 534 521,54
8 Reflectarea valorii bunurilor arendate restituite de la arendaş arendatorului 111, 122, 123, 125 111, 122,123, 125 0 911,91

 

Exemplul 1 

Întreprinderea „Vilma” S.R.L. a transmis întreprinderii „Plugarul” S.R.L. în locaţiune pe o durată de 6 luni un utilaj de producţie valoarea de intrare a căruia constituie 80 000 lei şi suma uzurii acumulate – 48 000 lei. Uzura lunară a utilajului este constituie 640 lei.

Valoarea contractuală a fost stabilită la suma de 35 000 lei. Suma chiriei lunare constituie 1 350 lei, inclusiv TVA – 225 lei. La expirarea contractului de locaţiune utilajul a fost restituit întreprinderii „Vilma” S.R.L.

În baza datelor din exemplul 1 vor fi întocmite următoarele formule contabile: 

 

Formule contabile pentru reflectarea operaţiunilor de locaţiune 

Nr.crt. Conţinutul operaţiei economice Suma la locator„Vilma” S.R.L. la locatar„Plugarul” S.R.L.
Debit Credit Debit Credit
1. Reflectarea valorii de intrare a bunului transmis în locaţiune (corespondenţa internă în cadrul contului 123) 80 000 123 123 - -
2. Reflectarea uzurii bunului transmis locaţiune (corespondenţa internă în cadrul contului 124) 48 000 124 124 - -
3. Reflectarea valorii contractuale a bunului primit în locaţiune 35 000 - - 912 -
4. Calcularea uzurii bunului transmis în locaţiune (6 luni) 3 840 714 124 - -
5. Calcularea chiriei lunare (fără TVA) 1 125 228 612 813 539
6. Calcularea TVA aferentă chiriei lunare 225 228 534 534 539
7. Achitarea chiriei de către locatar 1 350 242 228 539 242
8. Reflectarea valorii bunurilor arendate restituite de la locatar locatorului 35 000 - - - 912
9. Înregistrarea valorii de intrare a bunurilor restituite de către locatar (corespondenţa internă în cadrul contului 123) 80 000 123 123 - -
10. Înregistrarea uzurii bunurilor restituite de către locatar (corespondenţa internă în cadrul contului 124) 51 840 124 124 - -

 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!