Evidenţa cheltuielilor activităţii neoperaţionale

Evidenţa cheltuielilor activităţii de investiţii 

Cheltuielile activităţii de investiţii cuprind cheltuielile legate de ieşirea activelor pe termen lung. Pentru evidenţa acestor cheltuieli este destinat contul 721 „Cheltuielile activităţii de investiţii”.

Pe parcursul perioadei de gestiune efectuarea acestor cheltuieli se reflectă prin formula contabilă:

 • debit contul 721 „Cheltuielile activităţii de investiţii”– la suma totală a cheltuielilor activităţii de investiţii
 • credit contul 111 „Active nemateriale”, 112 „Active nemateriale în curs de execuţie”, 121 „Active materiale în curs de execuţie”, 122 „Terenuri”, 123 „Mijloace fixe”, 125 „Resurse naturale”, 131 „Investiţii pe termen lung în părţi nelegate”, 132 „Investiţii pe termen lung în părţi legate” – la valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung ieşite;
 • credit contul 211 „Materiale”, 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, 533 „Datorii privind asigurările”, 812 „Activităţi auxiliare”, 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, 522 „Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate” – la suma cheltuielilor aferente ieşirii activelor pe termen lung;
 • credit contul 538 „Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminate” – la suma rezervelor create pentru acoperirea cheltuielilor probabile privind ieşirea mijloacelor fixe după expirarea duratei de funcţionarea acestora;
 • credit contul 341 „Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung” – la suma reducerii valorii activelor pe termen lung ieşite, înregistrată la reevaluarea acestora
 • credit contul 111 „Active nemateriale”, 112 „Active nemateriale în curs de execuţie”, 121 „Active materiale în curs de execuţie”, 123 „Mijloace fixe” – la valoarea de bilanţ a activelor imobilizate, constatate ca lipsuri cu ocazia inventarierii.

La sfîrşitul perioadei de gestiune rulajul debitor al contului 721 „Cheltuielile activităţii de investiţii” se scade din veniturile din activitatea de investiţii la determinarea indicatorului din rîndul 090 „Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)” al Raportului de profit şi pierdere.

 

Evidenţa cheltuielilor activităţii financiare 

Cheltuielile activităţii financiare includ:

 • cheltuieli privind plata redevenţelor;
 • cheltuieli privind arenda finanţată a activelor pe termen lung;
 • cheltuieli privind diferenţele de curs valutar;
 • alte cheltuieli ale activităţii de investiţii.

Pentru evidenţa cheltuielilor activităţii financiare este destinat contul 722 „Cheltuielile activităţii financiare”. Pe parcursul perioadei de gestiune cheltuielile activităţii financiare se reflectă prin formula contabilă:

 • debit contul 722 „Cheltuielile activităţii financiare” – la suma totală a cheltuielilor activităţii financiare;
 • credit conturile 242 „Conturi curente în valută naţională”, 243 „Conturi curente în valută străină”, 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, 539 „Alte datorii pe termen scurt” – achitarea sau calcularea plăţii (dobînzii) pentru activele pe termen lung primite în arendă finanţată;
 • credit conturile 221 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”, 223 „Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate”, 224 „Avansuri pe termen scurt acordate”, 241 „Casa”, 243 „Conturi curente în valută străină”, 244 „Conturi speciale la bănci”, 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”, 411 „Credite bancare pe termen lung”, 511 „Credite pe termen scurt”, 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, 522 „Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate”, 523 „Avansuri pe termen scurt primite”, 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii”, 539 „Alte datorii pe termen scurt” – la suma diferenţelor nefavorabile de curs valutar aferente mijloacelor băneşti, creanţelor şi datoriilor;
 • credit contul 136 „Avansuri pe termen lung acordate” – la suma avansurilor pe termen lung acordate şi nereclamate de către întreprindere.

La sfîrşitul perioadei de gestiune rulajul debitor al contului 722 „Cheltuielile activităţii financiare” se scade din veniturile din activitatea financiară la determinarea indicatorului din rîndul 100 „Rezultatul din activitatea de financiară: profit (pierdere)” al Raportului de profit şi pierdere.

 

Evidenţa cheltuielilor (pierderilor) excepţionale 

Pierderile excepţionale cuprind pierderile obţinute în urma producerii calamităţilor naturale, perturbărilor politice, modificării legislaţiei şi din alte evenimente excepţionale. În decursul anului de gestiune aceste cheltuieli se acumulează în debitul contului 723 „Pierderi excepţionale” şi se reflectă prin formula contabilă:

 • debit contul 723 „Pierderi excepţionale” – la suma totală a pierderilor excepţionale înregistrate de întreprindere;
 • credit contul 111 „Active nemateriale”, 112 „Active nemateriale în curs de execuţie”, 121 „Active materiale în curs de execuţie”, 123 „Mijloace fixe”, 211 „Materiale”, 212 „Animale la creştere şi îngrăşat”, 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, 215 „Producţie în curs de execuţie”, 216 „Produse”, 217 „Mărfuri”, 241 „Casa”, 242 „Conturi curente în valută naţională”, 243 „Conturi curente în valută străină”, 244 „Conturi speciale la bănci”, 245 „Transferuri băneşti în expediţie”, 246 „Documente băneşti” – la valoarea de bilanţ a activelor nimicite în rezultatul evenimentelor excepţionale;
 • credit contul 211 „Materiale”, 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, 533 „Datorii privind asigurările”, 241 „Casa”, 812 „Activităţi auxiliare”, 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – la suma cheltuielilor legate de lichidarea consecinţelor evenimentelor excepţionale.

La sfîrşitul perioadei de gestiune rulajul debitor al contului 723 „Pierderi excepţionale” se scad din veniturile excepţionale la determinarea indicatorului din rîndul 120 „Rezultatul excepţional: profit (pierdere)” al Raportului de profit şi pierdere.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!