Evidenţa creanţelor privind veniturile calculate

Creanţele privind veniturile calculate cuprind datoriile altor întreprinderi faţă de unitatea economică respectivă privind:

 • plata de arendă,
 • dividendele calculate,
 • dobînzile şi redevenţele calculate,
 • alte venituri.

Redevenţa – venit obţinut de întreprindere la darea în folosinţă a activelor nemateriale altor întreprinderi.

Dividende – suma pe care o primeşte întreprinderea pentru acţiunile posedate şi gradul de participare în capitalul statutar al altei întreprinderi.

Evidenţa analitică a creanţelor privind veniturile calculate se ţine pe fiecare debitor, termene de achitare şi feluri de venituri.

Pentru evidenţa sintetică a veniturilor calculate este destinat contul de activ 228 “Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate”. În debitul acestui cont se reflectă calcularea veniturilor, în credit – achitarea lor. Soldul acestui cont este debitor şi reprezintă suma veniturilor calculate, dar neachitate şi se înregistrează în cap.2 al Bilanţului contabil.

La calcularea veniturilor (apariţia creanţelor) se întocmesc formulele contabile:

 • debit contul 228 “Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate”,
 • credit conturile 612 „Alte venituri operaţionale”, 621 „Venituri din activitatea de investiţii”, 622 „Venituri din activitatea financiară”.

Achitarea creanţelor privind veniturile calculate se reflectă prin formula:

 • debit conturile 241 „Casa”, 242 „Conturi curente în valută naţională”, 243 „Conturi curente în valută străină”,
 • credit contul 228 “Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate”.

În unele cazuri se admite achitarea creanţelor prin stingerea reciprocă a datoriilor întreprinderii prin formulele contabile:

 • debit conturile 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, 522 „Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate”, 539 „Alte datorii pe termen scurt”,
 • credit contul 228 “Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate”.

 

Evidenţa altor creanţe pe termen scurt

În componenţa altor creanţe intră creanţele cu termenul mai mic de un an care nu pot fi reflectate în nici una din categoriile creanţelor descrise anterior, şi anume creanţele:

 • privind recuperarea pierderilor;
 • ale organelor de asigurări sociale;
 • privind reclamaţiile înaintate şi recunoscute;
 • ale băncilor comerciale;
 • privind alte operaţiuni.

Evidenţa analitică a altor creanţe se ţine pe tipuri de debitori şi pe termene de încasare.

Pentru evidenţa sintetică a altor creanţe este destinat contul de activ 229 “Alte creanţe pe termen scurt”. În debitul acestui cont se reflectă înregistrarea altor creanţe pe termen scurt, iar în credit – achitarea lor. Soldul este debitor şi reflectă suma altor creanţe la un moment anumit, de regulă, la sfîrşitul perioadei de gestiune şi se înregistrează în cap. 2 al Bilanţului contabil.

Apariţia altor creanţe pe termen scurt se reflectă prin formulele contabile:

Reflectarea sumei despăgubirilor destinate încasării de la companiile de asigurări în alt cazuri decît cele de calamităţi naturale, reflectarea sumei pretenţiilor înaintate furnizorilor sau cumpărătorilor recunoscute în scris sau prin hotărîrea judecăţii:

 • debit contul 229 „Alte creanţe pe termen scurt”,
 • credit contul 612 „Alte venituri operaţionale”.

Reflectarea sumelor despăgubirilor destinate încasării de la companiile de asigurări în rezultatul calamităţilor naturale:

 • debit contul 229 „Alte creanţe pe termen scurt”,
 • credit contul 623 „Venituri excepţionale”.

Reflectarea creanţelor privind vînzarea activelor pe termen lung

 • debit contul 229 „Alte creanţe pe termen scurt”,
 • credit contul 621 „Venituri din activitatea de investiţii”,
 • credit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”

Sumele mijloacelor băneşti transferate incorect din conturile curente a întreprinderii se reflectă prin formula contabilă:

 • debit contul 229 „Alte creanţe pe termen scurt”,
 • credit conturile 242 „Conturi curente în valută naţională”, 243 „Conturi curente în valută străină”

Stingerea creanţelor se reflectă prin formulele contabile:

Pentru creanţele achitate cu mijloace băneşti:

 • debit conturile 241 „Casa”, 242 „Conturi curente în valută naţională”, 243 „Conturi curente în valută străină”,
 • credit contul 229 „Alte creanţe pe termen scurt”.

Pentru creanţele recunoscute drept dubioase:

 • debit contul 714 „Alte cheltuieli operaţionale”,
 • credit contul 229 „Alte creanţe pe termen scurt”.

Stingerea datoriilor pe seama creanţele existente faţă de aceiaşi debitori (compensarea datoriilor şi creanţelor):

 • debit conturile 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, 533 „Datorii privind asigurările”, 539 „Alte datorii pe termen scurt”,
 • credit contul 229 „Alte creanţe pe termen scurt”.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!