Evidenţa datoriilor privind asigurările

Conform legislaţiei în vigoare, asigurările pot fi obligatorii şi benevole, iar asiguratorii – întreprinderile cu capital privat, companiile de asigurări şi organele de stat. Asigurările sociale pot fi efectuate prin sistemul public de asigurari sociale şi privat. Toţi agenţii economici, indiferent de formele de proprietate şi gospodărire, inclusiv persoanele fizice, fondul pentru ajutorul de şomaj şi altele conform legislaţiei, persoane cu contract individual, efectuează contribuţii la asigurările sociale de stat.

Aceşti contribuabili trebuie înregistraţi ca plătitori de contribuţii la reprezentanţele Casei Naţionale de Asigurări Sociale la locul de reşedinţă.

Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat, obligatorii se stabilesc anual de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.

Contribuţile individuale de asigurare socială obligatorie ale cetăţenilor constituie4 % din salariu (venit) şi se transferă de către persoanele fizice şi juridice în termen de o lună din momentul calculării salariilor şi altor retribuţii.

Termenele de plată a cotelor în bugetul asigurărilor sociale de stat variază în funcţie de tipul întreprinderii.

Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii se calculează din suma salariului calculat şi din alte recompense, fără reducerea impozitelor şi altor plăţi.

În scopuri contabile pot fi constatate mărimea oricăror tipuri de asigurare a personalului şi patrimoniului întreprinderii efectuate în scopuri de antreprenoriat. În scopuri de impozitare tipurile de asigurări recunoscute ca deduceri pot fi grupate în asigurări :

 • permise spre deducere integral. Se permit spre deducere în mărime totală cheltuielile de asigurare ale persoanelor juridice efectuate pe toate tipurile de asigurări:

 • obligatorie: asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule şi vehicule electrice urbane, dacă mijloacele de transport sunt trecute în bilanţul agentului economic; asigurarea obligatorie a pasagerilor transportului aerian, feroviar, fluvial şi auto în comun; asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, alte tipuri de asigurări obligatorii,
 • facultativă: asigurarea de accidente în procesul de producţie, de sănătate, pensie suplimentară a lucrătorilor întreprinderii;
 • limitate. Se limitează nu mai mult de 3% din suma venitului brut, asigurările benevole a animalelor, semănăturilor, bunurilor şi încărcăturilor, precum şi a răspunderii civile a organizaţiilor – surse de pericol sporit;

 • nepermise spre deducere. Nu se permit spre deducere celelalte tipuri de asigurări neindicate mai sus, precum şi asigurarea riscurilor financiare etc.

Evidenţa analitică a datoriilor privind asigurările se ţine astfel, încât asigură obţinerea informaţiei privind existenţa şi destinaţia mijloacelor asigurării.

Pentru evidenţa sintetică a defalcărilor şi decontărilor aferente contribuţiilor la asigurările sociale în Fondul Asigurărilor Sociale, datoriilor privind asigurarea medicală, asigurarea bunurilor şi personalului întreprinderii este destinat contul de pasiv 533 “Datorii privind asigurările”. În creditul acestui cont se reflectă datoriile calculate privind asigurările, iar în debit - mijloacele achitate, virate şi cheltuite. Soldul acestui cont este creditor şi reprezintă datoriile întreprinderii privind primele de asigurare la finele perioadei de gestiune.

Suma primelor de asigurare la companiile de asigurări, a contribuţiilor pentru asigurările sociale se calculează în funcţie de tariful stabilit pentru anul respectiv şi mărimea bazei de calcul şi se reflectă prin formulele contabile:

 1. pentru salariaţi încadraţi în producţie:

 • debit conturile 811 “Producţia de bază”, 812 "Activităţi auxiliare", 813 “Consumuri indirecte de producţie”,
 • credit conturile 533 “Datorii privind asigurările”;

 

 1. pentru salariaţi încadraţi în procesul de procurare, de creare a activelor, de încărcare şi descărcare a materialelor şi alte lucrări privind aprovizionarea:

 • debit conturile 112 “Active nemateriale în curs de execuţie”, 121 “Active materiale în curs de execuţie, 122 “Terenuri”, 211 “Materiale”, 212 “Animale la creştere şi îngrăşat”, 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, 217 “Mărfuri”,
 • credit 533 “Datorii privind asigurările”.

 

 1. pentru salariaţii care nu sunt ocupaţi direct în producţie, în funcţie de tipul activităţii:

 • debit conturile 712 “Cheltuieli comerciale”, 713 “Cheltuieli generale şi administrative”, 721 “Cheltuieli ale activităţii de investiţii”, 722 “Cheltuieli ale activităţii financiare”, 723 “Pierderi excepţionale”,
 • credit contul 533 “Datorii privind asigurările”.

 

Întreprinderea achită salariaţilor unele sume pe seama mijloacelor asigurărilor sociale, precum şi îndemnizaţii familiilor cu copii, indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţii în caz de sarcină şi lăuzie, indemnizaţii de invaliditate în caz de accident de muncă sau de boală profesională, indemnizaţii pentru înmormîntare, compensaţii pentru persoanele care au avut de suferit în urma avariei de la C.A.E.

Cernobîl, compensaţii nominative pentru unele categorii de populaţie, pensii diferitelor categorii de populaţii etc.

Plăţile efectuate de întreprindere în favoarea angajaţilor se reflectă prin formula contabilă:

 • debit contul 533 “Datorii privind asigurările”,
 • credit conturile 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii”.

Suma spre achitare în bugetul asigurărilor sociale de stat se determină ca diferenţă dintre sumele calculate şi achitate efectiv de întreprindere salariaţilor săi.

Reţinerea contribuţiilor individuale de asigurări sociale obligatorii din salariu se reflectă prin formula contabilă:

 • debit contul 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
 • credit contul 533 “Datorii privind asigurările”.

Achitarea contribuţiilor de asigurări sociale şi medicale obligatorii şi a primelor de asigurare organelor şi companiilor de asigurări se reflectă în felul următor:

 • debit contul 533 “Datorii privind asigurările”,
 • credit conturile 241 “Casa”, 242 “Conturi curente în valută naţională”.

Dacă întreprinderea a efectuat admis supraplăţi, aceste sume se trec în componenţa creanţelor pe termen scurt prin formula contabilă:

 • debit contul 229 “Alte creanţe pe termen scurt”,
 • credit contul 533 “Datorii privind asigurările”.

Evidenţa sintetică şi analitică a decontărilor privind asigurările se reflectă în registrul la contul 533 “Datorii privind asigurările” care se elaborează de sine stătător de fiecare întreprindere şi se organizează pe tipuri de asigurări, pe asigurători, pe conturi corespondente. La sfârşitul perioadei de gestiune datele din registrul sintetic specificat se trec în Cartea mare.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!