Evidenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi a uzurii acestora

Obiectele de mică valoare şi scurtă durată cuprinde activele, valoare unitară a cărora este mai mică decît plafonul stabilit de legislaţie (3 000 lei) indiferent de durata de exploatare, sau activele a căror durată de utilizare nu depăşeşte un an, indiferent de valoarea unitară .

La perfectarea operţiunilor economice legate de OMVSD se utilizează următoarele documente primare:

 • fişa de evidenţă a obiectelor de mică valoare (OV-2);
 • procesul-verbal de ieşire din uz a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată (OV-4) ;
 • procesul verbal de scoatere din uz a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată (OV-8).

Fişa de evidenţă a obiectelor de mică valoare (OV-2) se completează într-un singur exemplar de către magazioner sau altă persoană responsabilă la eliberarea OMVSD angajaţilor întreprinderii.

Dacă în procesul de utilizare OMVSD s-au pierdut sau au fost deteriorate se completează procesul-verbal de ieşire din uz a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată (OV-4).

OMVSD care nu mai pot fi utilizate în activitatea întreprinderii se casează prin întocmirea Procesului-verbal de scoatere din uz a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată (OV-8).

Pentru evidenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată este destinat contul de activ 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” şi contul de pasiv 214 “Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”.

Operaţiile de intrare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată se reflectă la fel ca şi materialele.

Evidenţă ieşirii a obiectelor depinde de valoarea unitară şi direcţiile de utilizare a obiectelor .

Obiectele cu o valoare unitară de pînă la 1 500 lei se trec direct la cheltuieli, fără calcularea uzurii, prin formula contabilă:

 • debit conturile 713 “Cheltuieli generale şi administrative”, 811 “Activităţi de bază”, 813 “Consumuri indirecte de producţie”,
 • credit contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”.

Obiectele cu valoarea mai mare de 1 500 lei/unitate se trec la cheltuieli prin calcularea uzurii în proporţie de 100% din valoarea obiectelor, diminuată cu valoarea probabilă rămasă. Pentru aceste obiecte se organizează evidenţa în exploatare. Dacă obiectele cu valoarea unitară de pînă la 1 500 lei se scot de la evidenţă la predarea lor în exploatare, atunci obiectele ce depăşesc acest plafon de 1 500 lei se ţin la evidenţă pe toată perioada lor de exploatare.

Să examinăm întrebările, ce ţin de evidenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în baza unui exemplu:

 

Exemplu 2

La întreprinderea “BX” în luna ianuarie 2008 au fost eliberate pentru exploatarea utilajului obiecte de mică valoare şi scurtă durată în sumă de 3 400 lei procurate anterior, inclusiv: 2 600 lei cu valoarea unitară mai mare de 1 500 lei şi 800 lei cu valoarea unitară mai mică de 1 500 lei. Referitor la obiectele cu valoarea unitară mai mare de 1 500 lei a fost determinată valoarea probabilă rămasă în sumă de 250 lei. În decembrie 2008 obiectele care au fost date în exploatare în ianuarie au fost scoase din uz. Totodată au fost contabilizate deşeuri în sumă de 180 lei. În baza acestor operaţii vor fi întocmite următoarele formule contabile:

 

ianuarie 2008

 1. Eliberarea obiectelor pentru exploatarea utilajului:
 • debit contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, subcontul 2132 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare”- 2 600 lei,
 • debit contul 813 “Cheltuieli indirecte de producţie” – 800 lei,
 • credit contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, subcontul 2131 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc” – 3 400 lei;
 1. Concomitent cu darea obiectelor în exploatare se calculă în mărime de 100% uzura la obiectele cu valoarea mai mare de 1 500 lei de unitate în sumă de 2 350 lei (2 600 – 250):
 • debit contul 813 “Cheltuieli indirecte de producţie” – 2 350 lei,
 • credit contul 214 “Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” – 2 350 lei.

 

decembrie 2008

 1. Scoaterea din uz a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată date în exploatare în luna ianuarie:
 • debit contul 214 “Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” – 2 350 lei,
 • credit contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, subcontul 2132 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare” – 2 350 lei.
 1. Reflectarea deşeurilor obţinute din ieşirea obiectelor:
 • debit contul 211 “Materiale” – 180 lei,
 • credit contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, subcontul 2132 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare” – 180 lei.
 1. Diferenţa dintre deşeurilor obţinute şi valoarea probabilă rămasă a obiectelor ieşite în sumă de 70 lei (250 – 180) se trec la cheltuieli:
 • debit contul 714 “Alte cheltuieli operaţionale” – 70 lei,
 • credit contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, subcontul 2132 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare” – 70 lei.

Să admitem, că deşeurile obţinute de la ieşirea obiectelor date au constituit 350 lei. Atunci diferenţa între această sumă şi valoarea probabilă rămasă în sumă de 100 lei (350 – 250) se va trece la venituri:

 • debit contul 211 “Materiale” – 100 lei,
 • credit contul 612 “Alte cheltuieli operaţionale” – 100 lei.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!