Evidenţa producţiei în curs de execuţie

Producţia în curs de execuţie cuprinde bunurile care n-au trecut toate fazele procesului de producţie, nefiind încă nici producţie finită, nici semifabricat.

Pe parcursul perioadei de gestiune producţia în curs de execuţie se reflectă în conturile clasei 8 (811, 812) şi se ia în calcul la determinarea costurilor efective a producţiei fabricate serviciilor prestate.

 

Costul efectiv = Sprod.în curs de execuţie la încep. per. de gest +{mathpublisher}{sum}{/mathpublisher} consumuri – Sprod. în curs de execuţie la finele per. de gest.

 

În contabilitatea financiară producţia în curs de execuţie se reflectă numai la sfîrşitul perioadei de gestiune în momentul întocmirii rapoartelor financiare.

În acest scop se foloseşte contul de activ 215 “Producţie în curs de execuţie”. În debitul acestui cont se reflectă costul producţiei în curs de execuţie la sfîrşitul perioadei de gestiune, iar în credit – decontarea valorii de bilanţ a producţiei în curs de execuţie la începutul perioadei de gestiune. Soldul este debitor şi reflectă valoarea producţiei în curs de execuţie la finele perioadei de gestiune.

La finele perioadei de gestiune în urma inventarierii se stabile;te costul efectiv al producţiei în curs de execuţie care se înregistrează prin formula contabilă:

 • debit contul 215 “Producţie în curs de execuţie”,
 • credit conturile 811 “Activităţi de bază”, 812 “Activităţi auxiliare”.

La începutul de gestiune următoare perioadei, producţia producţiei în curs de execuţie se scoate din evidenţa financiară şi se trece pe conturile contabilităţii de gestiune prin formula contabilă:

 • debit conturile 811 “Activităţi de bază”, 812 “Activităţi auxiliare”,
 • credit contul 215 “Producţie în curs de execuţie”.

 

Exemplu 3

Întreprinderea „A” dispune de următoarele date:

Stoc iniţial de produse în curs de execuţie 12 300 lei

Consumuri de materiale pentru fabricarea producţiei 85 360 lei

Consumuri privind retribuirea muncii 24 600 lei

Contribuţii de asigurări sociale şi medicale 7 380 lei

Consumuri de energie electrică prestată de terţi 8 500 lei

Costul produselor finite predate la depozit 127 210 lei

Stoc final de produse în curs de execuţie 10 930 lei

Valoarea de vînzare a produselor finite vîndute, inclusiv TVA – 20 % 28 200 lei

Costul produselor vîndute 17 500 lei

 

În baza acestor date vor fi întocmite următoarele formule contabile:

 1. Trecerea soldului iniţial a producţiei în curs de execuţie la conturile contabilităţii de gestiune:

 • debit contul 811 „Activităţi de bază” 12 300 lei
 • credit contul 215 „Producţie în curs de execuţie” 12 300 lei
 1. Acumularea consumurilor de producţie:

 • debit contul 811 „Activităţi de bază” 125 840 lei
 • credit cotul 211 „Materiale” 85 360 lei
 • credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” 24 600 lei
 • credit contul 533 „Datorii privind asigurările” 7 380 lei
 • credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” 8 500 lei

 

Suma TVA aferentă energiei electrice consumate se înregistrează prin formula contabilă:

 • debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” 1 700 lei
 • credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” 1 700 lei

Reflectarea costului efectiv a produselor finite:

 • debit contul 216 „Produse finite” 127 210 lei
 • credit contul 811 „Activităţi de bază” 127 210 lei

Trecerea soldului producţiei în curs de execuţie la finele perioadei de gestiune în contul contabilităţii financiare:

 • debit contul 215 „Producţie în curs de execuţie” 10 930 lei
 • debit contul 811 „Activităţi de bază” 10 930 lei

Reflectarea venitului obţinut din vînzarea produselor finite:

 • debit contul 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale” 23 500 lei
 • debit contul 611 “Venituri din vînzări” 23 500 lei

Calcularea TVA aferent produselor vîndute:

 • debit contul 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale” 4 700 lei
 • debit contul 534 “Datorii privind decontările cu bugetul” 4 700 lei

Decontarea costului produselor vîndute:

 • debit contul 711 Costul vînzărilor” 17 500 lei
 • debit contul 216 “Produse” 17 500 lei

Astfel, contul 811 „Activităţi de bază” la finele perioadei de gestiune nu are sold.

În afară de formulele contabile expuse, contul 215 „Producţie în curs de execuţie” mai corespondează în următoarele cazuri:

 1. la constatarea plusurilor de producţie în curs de execuţie în urma inventarierii:
 • debit contul 215 “Producţie în curs de execuţie”
 • credit contul 612 “Alte venituri operaţionale”
 1. la costul efectiv a lipsurilor de producţia în curs de execuţie:
 • debit contul 714 “Alte cheltuieli operaţionale”,
 • credit 215 “Producţie în curs de execuţie”.

Alte cazuri de ieşiri a producţiei în curs de execuţie (la transmiterea cu titlul gratuit, alocarea în capitalul statutar altor întreprinderi, la distrugerea în urma calamităţilor naturale) se întocmesc prin formulele contabile similare cu reflectarea ieşirii de materiale în astfel de cazuri.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!