Evidenţa veniturilor din activitatea operaţională

Veniturile din activitatea operaţională se subdivizează în două grupe:

 • venituri din vânzări, care cuprind încasările din comercializarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor, operaţiunile pe bază de barter, contractele de construcţie;
 • alte venituri operaţionale, din care fac parte sumele primite sau de primit din ieşirea (vânzarea, schimbul) activelor curente, cu excepţia produselor finite şi mărfurilor, arenda operaţională, precum şi sub formă de amenzi, penalităţi, despăgubiri, recuperări de daune materiale, rezultate de modificări ale metodelor de evaluare a activelor curente etc.

Veniturile din activitatea operaţională se înregistrează în contabilitate în baza următoarelor documente primare:

 • facturilor fiscale,
 • facturilor,
 • proceselor-verbale de primire-predare a serviciilor prestate,
 • dispoziţiilor de plată,
 • bonurilor de încasări,
 • proceselor-verbale de inventariere, etc.

Evidenţa analitică a veniturilor din activitatea operaţională se ţine pe tipuri de venituri, surse, perioade de obţinere a acestora şi alte direcţii stabilite în politica de contabilitate a întreprinderii.

Pentru evidenţa sintetică sînt destinate conturile de pasiv 611 “Venituri din vînzări” şi 612 “Alte venituri operaţionale”. În creditul acestor conturi se înregistrează în cursul perioadei de gestiune cu total cumulativ de la începutul anului sumele veniturilor constatate în conformitate cu prevederile S.N.C. corespunzătoare, iar în debit – trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor acumulate la contul de rezultate financiare.

În cursul anului de gestiune veniturilor din vînzări se înregistrează prin formula contabilă:

1. la suma încasărilor din vânzarea produselor, mărfurilor şi prestarea serviciilor (fără TVA şi accize):

 • debit contul 241 “Casa”
 • debit contul 242 “Cont curent în valută naţională”
 • debit contul 243 “Cont curent în valută străină”
 • credit contul 611 „Venituri din vînări”

2. la valoarea mărfurilor livrate cumpărătorilor, părţilor legate şi personalului întreprinderii cu achitare ulterioară (fără TVA şi accize):

 • debit contul 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”
 • debit contul 223 “Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate”
 • debit contul 227 “Creanţe pe termen scurt ale personalului”
 • credit contul 611 „Venituri din vînări”

3. la suma veniturilor din vînzări obţinut în perioadele precedente, dar aferente perioadei de gestiune curente:

 • debit contul 422 “Venituri anticipate pe termen lung”
 • debit contul 515 “Venituri anticipate curente”
 • credit contul 611 “Venituri din vânzări”

4. la returnarea mărfurilor se întocmesc în aceeaşi perioadă de gestiune în care ele au fost vîndute se întocmesc formulelele contabile de stornare (cu semnul „minus”):

 • debit contul 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”
 • debit contul 223 “Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate”
 • debit contul 227 “Creanţe pe termen scurt ale personalului”
 • credit contul 611 „Venituri din vînări”

 

În cursul anului de gestiune alte venituri operaţionale se înregistrează prin formula contabilă:

1. la suma încasărilor (fără TVA şi accize) din vânzarea altor active curente (materiale, obiecte de mică valoare şi scurtă durată, producţiei în curs de execuţie, titlurilor de valoare pe termen scurt etc.):

 • debit contul 241 “Casa”
 • debit contul 242 “Cont curent în valută naţională”
 • debit contul 243 “Cont curent în valută străină”
 • debit contul 612 „Alte venituri operaţionale”

2. la valoarea de vânzare (fără TVA şi accize) a altor active curente realizate cumpărătorilor, părţilor legate, lucrătorilor întreprinderii, cu achitare ulterioară:

 • debit contul 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”
 • debit contul 223 “Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate”
 • debit contul 227 “Creanţe pe termen scurt ale personalului”
 • credit contul 612 „Alte venituri operaţionale”

3. la valoarea plusurilor de valori materiale constatate cu ocazia inventarierii, precum şi la mărimea depăşirii valorii realizabile nete a acestora, conform evaluării precedente în limitele valorii de intrare (costului lor):

 • debit contul 211 “Materiale”
 • debit contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
 • debit contul 215 “Producţia în curs de execuţie”
 • debit contul 216 “Produse”
 • debit contul 217 “Mărfuri”
 • credit contul 612 „Alte venituri operaţionale”

4. la plata calculată pentru activele materiale şi nemateriale pe termen lung, transmise în locaţiune:

 • debit contul 228 “Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate”
 • credit contul 612 „Alte venituri operaţionale”

5. la suma amenzilor, penalităţilor, despăgubirilor calculate şi a altor sancţiuni pentru nerespectarea clauzelor contractelor încheiate, suma pretenţiilor recunoscute de către cumpărători şi clienţi:

 • debit contul 229 “Alte creanţe pe termen scurt”
 • credit contul 612 „Alte venituri operaţionale”

6. la suma altor venituri operaţionale, obţinute în perioadele precedente, dar aferente perioadei de gestiune curente:

 • debit contul 422 “Venituri anticipate pe termen lung”
 • debit contul 515 “Venituri anticipate curente”
 • credit contul 612 „Alte venituri operaţionale”

7. la suma datoriilor pe termen scurt anulate în legătură cu expirarea termenului de prescripţie:

 • debit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”
 • debit contul 522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate”
 • debit contul 523 “Avansuri pe termen scurt acordate”
 • debit contul 532 “Alte datorii pe termen scurt faţă de personal”
 • debit contul 539 “Alte datorii pe termen scurt”
 • credit contul 612 “Alte venituri operaţionale”

La finele fiecărei perioade de gestiune rulajele creditoare cu total cumulativ de la începutul anului ale conturilor 611 „Venituri din vînzări” şi 612 „Alte venituri operaţionale”se reflectă pe rândurile respectiv 010 şi 040 ale Raportului privind de profit şi pierdere.

Închiderea conturilor nominalizate se efectuează la sfârşitul anului de gestiune cu contul 351 “Rezultat financiar total” prin întocmirea formulei contabile:

 • debit contul 611 “Venituri din vânzări”
 • debit contul 612 “Alte venituri operaţionale”
 • credit contul 351 “Rezultat financiar total”

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!