Ieşirea activelor nemateriale

Conform S.N.C. 13 "Contabilitatea activelor nemateriale" casarea valorii de bilanţ a activelor nemateriale are loc la ieşirea activelor în următoarele cazuri:

 • în urma vînzării altor persoane juridice sau fizice;
 • la transmiterea sub formă de aport în capitalul statutar al altei întreprinderi;
 • casarea la expirarea duratei de exploatare utilă ori dacă nu se prevede obţinerea unui
 • avantaj economic din utilizarea activelor;
 • în alte cazuri (transmiterea cu titlu gratuit, ieşirea în cazul modificării legislaţiei în vigoare, reflectarea lipsurilor constatate la inventariere;
 • trecerea în componenţa proprietăţii investiţionale sau a cheltuielilor anticipate;
 • majorarea (ajustarea) valorii de intrare etc.).

 

La ieşirea activelor nemateriale valoarea de bilanţ se consideră ca cheltuială, iar valoarea venala ca venit. Rezultatul din ieşiri se reflectă în Raportul de profit şi pierderi ca diferenţă între valoarea venală şi valoarea de bilanţ a activelor nemateriale.

La ieşirea activelor nemateriale se întocmesc documentele justificative:

 • procesul-verbal de casare a activelor nemateriale la expirarea duratei de utilzare a acestora sau în urma învechirii morale;

 • procesul-verbal de primire-predare a activelor nemateriale la ieşirea activelor nemateriale în alte cazuri (vînzarea, schimbul cu alte active, transmiterii cu titlul gratuit).

După ce au fost reflectat în contabilitate operaţiunile de ieşire a activelor nemateriale calcularea amortizării acestora încetează atît în scopuri financiare, cît şi în scopuri fiscale.

 Ieşirea activelor nemateriale în urma casării acestora

La casarea activelor nemateriale în legătură cu expirarea duratei de utilizare sau în cazul învechirii morale a acestora se întocmesc următoarele formule contabile principale:

1) decontarea sumei amortizate acumulate în perioada de utilizare a activelor casate:

 • debit contul 113 "Amortizarea activelor nemateriale",
 • credit contul 111 "Active nemateriale";

 

2) trecerea la cheltuieli a sumei neamortizate în legătură cu casarea activelor nemateriale înainte de termen:

 • debit contul 721 "Cheltuieli ale activităţii de investiţii",
 • credit contul 111 "Active nemateriale";

 

3) reflectarea sumei TVA referitoare la valoarea neamortizată (de bilanţ) a activelor nemateriale casate înainte de termen (dacă la procurarea acestora TVA a fost trecută în cont în Dt 534):

 • debit contul 713 „Cheltuieli generale şi administrative”,
 • credit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”;

 

5) reflectarea cheltuielilor, aferente casării activelor nemateriale (valoarea serviciilor de consultanţă, evaluare ş.a.):

 • debit contul 721 "Cheltuieli ale activităţii de investiţii",
 • credit conturilor 227, 521, 522, 531, 532, 533, 535, 539 etc.;

 

6) trecerea în cont a sumei TVA, referitoare la serviciile acordate de către terţi la casarea activelor nemateriale:

 • debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”,
 • credit conturilor 521, 522, 539.

 

Ieşirea activelor nemateriale în urma vînzării

 La ieşirea activelor nemateriale se întocmesc următoarele formule contabile:

1) reflectarea valorii activelor nemateriale la preţuri de livrare (fără TVA şi accize):

 • debit conturilor 223 „Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate”, 229 "Alte creanţe pe termen scurt",
 • credit contul 621 "Venituri din activitatea de investiţii" (la suma TVA);

2) calcularea TVA de la valoarea de vînzare a obiectelor de active nemateriale vîndute:

 • debit conturilor 223 „Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate”, 229 „Alte creanţe pe termen scurt”
 • credit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”.

3) decontarea valorii de bilanţ a activelor nemateriale vîndute:

 • debit contul 721 "Cheltuieli ale activităţii de investiţii",
 • credit contul 111 "Active nemateriale";

4) decontarea amortizării calculate a activelor nemateriale vîndute:

 • debit contul 113 "Amortizarea activelor nemateriale",
 • credit contul 111 "Active nemateriale";

Exemplul.

S-a vîndut un brevet care a fost utilizat o perioadă de timp la o întreprindere. Valoarea de bilanţ constituie 1 800 lei, amortizarea calculată - 1 200 lei, preţul de livrare achitat - 4 200 lei, inclusiv TVA. Factura cheltuielilor de reclama - 300 lei. În acest caz se întocmesc formulele contabile şi se determină rezultatul financiar

1) casarea valorii de bilanţ a activelor nemateriale ieşite:

 • debit contul 721 "Cheltuieli ale activităţii de investiţii", - 1 800 lei;
 • credit contul 111 "Active nemateriale” - 1 800 lei;

2) casarea amortizării calculate a activelor nemateriale ieşite:

 • debit contul 113 "Amortizarea activelor nemateriale", - 1 200 lei;
 • credit contul 111 "Active nemateriale - 1 200 lei;

3) reflectarea valorii activelor nemateriale la preţul de livrare primită sub formă de avans:

debit contul 229 "Alte creanţe pe termen scurt", - 3 500 lei;

 • credit contul 621 "Venituri din activitatea de investiţii" - 3 500 lei;

4) calcularea sumei TVA din venitul vînzării:

 • debit contul 229 "Alte creanţe pe termen scurt" - 700 lei (4 200 : 6);
 • credit contul 534 Datorii privind decontările cu bugetul” - 700 lei (4 200 : 6);

5) reflectarea cheltuielilor de reclamă:

 • debit contul 721 "Cheltuieli ale activităţii de investiţii", - 300 lei;
 • credit contul 539 "Alte datorii pe termen scurt" - 300 lei.

Rezultatul financiar din realizarea activelor nemateriale va constitui profit în sumă:

1 400 lei = [3 500 – (1 800 + 300)] – profit.

 

Ieşirea activelor nemateriale în urma transmiterii sub formă de aport la capitalul statutar al altei întreprinderi

Decontarea valorii de bilanţ a obiectelor de active nemateriale şi a amortizării acumulate se reflectă în contabilitate în acelaşi mod ca şi în alte cazuri examinate mai sus

(Dt 113, Ct 111; Dt 721, Ct 111).

La transmiterea activelor nemateriale sub formă de aport în capitalul statutar al altei întreprinderi se întocmesc formulele contabile speciale:

1) Reflectarea cotei de participaţie la capitalul statutar a întreprinderii investite:

 • debit contul 131 sau 132,
 • credit conturilor 521, 522, 539.

 

2) Reflectarea valorii venale (negociate) a obiectelor de active nemateriale transmise:

 • debit conturilor 223, 229,
 • credit contul 621.

3) La suma TVA din valoarea venală a activelor nemateriale transmise:

 • debit conturilor 223, 229,
 • credit contul 621.

 

4) Compensarea creanţelor la valoarea activelor nemateriale transmise şi a sumei datoriei ce constituie cota în capitalul statutar procurată:

 • debit conturilor 521, 522, 539,
 • credit conturilor 223, 229.

 

5) Reflectarea diferenţei dintre mărimea cotei de participaţie în capitalul statutar (al altei întreprinderi) procurate şi valoarea de piaţă a activelor transmise:

a)diferenţa favorabilă (cota depăşeşte valoarea de piaţă a activelor):

 • debit conturilor 521, 522, 539,
 • credit contul 622;   

b)diferenţa nefavorabilă (cota este mai mică decît valoarea activelor):

 • debit contul 722,
 • credit conturilor 223, 229.

La întreprindere mai au loc şi alte ieşiri de active nemateriale:

1) transferarea activelor nemateriale în componenţa proprietăţii investiţionale:

 • debit conturilor 131, 132,
 • credit contul 111;

 

2) decontarea valorii de bilanţ a lipsurilor de active nemateriale constatate în urma inventarierii:

 • debit contul 721,
 • credit contul 111;

 

3) transmiterea activelor nemateriale cu titlu gratuit:

 • debit contul 722,
 • credit contul 111;

 

4) ieşirea activelor nemateriale în urma modificării legislaţiei în vigoare şi altor evenimente excepţionale;

Suma TVA determinată de la valoarea de bilanţ a activelor nemateriale ieşite (în cazurile stabilite în operaţiunile 2, 3 şi 4) se reflectă asemănător ca şi în cazul casării activelor nemateriale înainte de expirarea termenului de utilizare.

 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!