Particularităţile contabilităţii investiţiilor în întreprinderile asociate şi fiice

Investiţiile în întreprinderile asociate se consideră alocările de mijloace în întreprinderile unde investitorul deţine de la 20% la 50 % din pachetul de acţiuni sau din cotele de participare în capitalul statutar. Evidenţa acestor investiţii se organizează în conformitate cu prevederile S:N.C. 28 „Contabilitate investiţiilor în întreprinderile asociate”.

Evaluarea investiţiilor în întreprinderile asociate poate fi efectuată după două metode:

Metoda repartizării proporţionale - metoda de evaluare conform careia investiţiile sînt evaluate iniţial la valoarea de intrare, care ulterior se majorează sau se diminuează cu suma cotei investitorului constatată în beneficiile şi pierderile întreprinderii asociate ulterior datei achiziţionării investiţiilor. Dividendele primite de la întreprinderea asociată diminuează valoarea de bilanţ a investiţiilor. În aceste cazuri se vor întocmi următoarele formule contabile. În cazul aplicării metodei repartizării proporţionale dividendele se vor reflecta în contabilitate în dependenţă de faptul dacă întreprinderea asocială (fiică) a obţinut profit sau pierderi.

Varianta I. Întreprinderea asociată (fiică) a obţinut profit:

Procurarea cotei de participaţie (acţiunilor) în capitalul statutar al întreprinderii asociate (fiice):

 • Dt 132,
 • Ct 241, 242, 243.

Calcularea dividendelor referitoare la investiţiile efectuate la întreprinderile asociate (fiice) (în debitul contului 133 se reflectă majorarea investiţiilor în mărimea dividendelor calculate):

 • Dt 133,
 • Ct 621.

Primirea dividendelor de la întreprinderile asociate şi fiice (în creditul contului 133 se diminuează investiţiile la suma dividendelor primite):

 • Dt 241, 242, 243, 244,
 • Ct 133.

Varianta II. Întreprinderea asociată (fiică) are pierderi

Procurarea cotei de participaţie (acţiunilor) în capitalul statutar al întreprinderii asociate (fiice):

Dt 132,
Ct 241, 242, 243.

Reflectarea cotei investitorului în pierderile întreprinderii asociate (fiice):

 • Dt 721,
 • Ct 133.

Notă la operaţiunea 2. Referitor la operaţiunea 2 de menţionat că cotele investitorului în întreprinderilor asociate (fiice) se raportează la micşorarea valorii investiţiilor în limita valorii de bilanţ a acestora.

În cazul în care în anii ulteriori întreprinderile asociate şi fiice obţin profit, cota investitorului în profitul întreprinderilor sus-menţionate se reflectă prin următoarea formulă contabilă: debit contul 133, credit contul 621.

Metoda valorii - metoda de evaluare conform careia investiţia se evalueaza în momentul achiziţionarii la valoarea de intrare, fără modificarile ulterioare.La utilizarea metodei valorii investitorul reflectă investiţiile în întreprinderea asociată la valoarea de intrare, care ulterior nu se modifică. Investitorul constată venitul din investiţii şi îl reflecta în Raportul privind rezultatele financiare pe masura obţinerii cotei în profitul net acumulat al întreprinderii asociate, format după data achiziţionării investiţiilor. Mijloacele care depăsesc aceste beneficii sînt calificate drept restituirea investiţiilor şi reflectă diminuarea valorii investiţiilor în conformitate cu S.N.C. 25 "Contabilitatea investiţiilor".

Formule contabile privind reflectarea dividendelor în cazul aplicării metodei valorii:

Procurarea cotelor de participaţie (acţiunilor) în capitalul statutar al întreprinderii asociate (fiice):

 • Dt 132,
 • Ct 241, 242, 243.

Calcularea dividendelor din participarea la capitalul statutar al întreprinderii asociate (fiice):

 • Dt 228,
 • Ct 621.

Încasarea dividendelor de la întreprinderea asociată (fiică):

 • Dt 241, 242, 243,
 • Ct 228.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!