Contabilitatea aprovizionărilor cu mărfuri a unităţilor de comerţ cu amănuntul

Spre deosebire de UCR în UCA evidenţa mărfurilor poate fi ţinută şi la preţ de vânzare cu amănuntul cu sau fără evidenţierea TVA cuprinsă în preţul de vânzare. În acest caz apare necesitatea folosirii conturilor contabilităţii de gestiune 821 „Adaos comercial” şi de exemplu pentru reflectarea taxei pe valoarea adăugată cuprinsă în preţul de vânzare, funcţia contului 825 „TVA inclusă în preţul de vânzare”.

Exemplul 3.3.

Considerăm că se primeşte de la furnizor un lot de marfă însoţit de factura care cuprinde:

  1. marfa „A” 400 buc. x 50 lei/buc. - 20 000 lei
  2. marfa „B” 26 000 kg x 10 lei/kg - 260 000 lei
  3. TVA, 20 % - 56 000 lei
  4. Servicii de transport, inclusiv TVA - 5 700 lei

Total de plată 341 700 lei

UCA practică adaos comercial în mărime de 23 %, iar cheltuielile-transport aprovizionare se repartizează proporţional valorii mărfurilor achiziţionate.

Soluţionati cazul 3.3

Unităţile de comerţ cu amănuntul se aprovizionează cu mărfuri şi de la producători particulari sau persoane fizice. Particularităţile contabilităţii acestor operaţii se reduc la:

 • întocmirea Actului de achiziţie a mărfurilor
 • folosirea funcţiei contului 539 „Alte datorii pe termen scurt”
 • aplicarea prevederilor Codului Fiscal (art. 90), referitoare la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată.

Exemplul 3.4.

Potrivit Actului de achiziţie a mărfurilor UCA a procurat mărfuri de la furnizor - persoană fizică în valoare de 1 340 le. UCA practică adaos comercial în mărime de 15 %, marfă în cauză este supusă TVA, 20%.

Soluţionati cazul 3.4.

În cazul când unităţile de comerţ cu amănuntul procură mărfuri prin intermediu titularilor de avans (cu sau fără eliberarea avans), contabilitatea foloseşte decontul de avans, funcţiile conturilor 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului” sau 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii”.

Exemplul 3.5.

1. În scopul procurării mărfurilor a fost eliberat avans în numerar, în sumă de 300 lei. În baza facturii fiscale şi a decontului de avans UCA a aprovizionat şi înregistrat:

a) valoarea mărfii 345 lei

b) TVA 20 % 69 lei

Total de plată 414 lei

2. Adaosul comercial practicat UCA - 25 %.

Soluţionati cazul 3.5.

De menţionat, că se admite înregistrarea mărfurilor procurate prin intermediul titularilor de avans în debitul contului 217 „Mărfuri” în corespondenţă cu creditul unuia din conturile 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” sau 539 „Alte datorii pe termen scurt” cu achitarea ulterioară a datoriilor în cauză pe seama mijloacelor băneşti eliberate titularilor de avans. Respectiv înregistrările contabile vor fi următoarele:

1. Pentru valoarea mărfurilor primite

Debit contul 217 „Mărfuri” Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” sau 539 „Alte datorii pe termen scurt” , (factura fiscală)

2. La achitarea datoriei din contul mijloacelor băneşti eliberate titularilor de avans

Debit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” sau 539 „Alte datorii pe termen scurt”

Credit contul 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului” , (decontul de avans).

Informaţia privind fluxul mărfurilor aprovizionate (intrate în UCA) se generalizează prin întocmirea periodică (lunară) a registrului pentru contul 217 „Mărfuri”, colectată de regulă din Rapoartele de gestiune întocmite la date anumite stabilite de contabilitate.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!