Contabilitatea vânzării mărfurilor cu plata integrală in numerar

Vânzările de mărfuri cu plată integrală în numerar pot fi efectuate prin următoarele forme:

 • vânzarea pe bază de bonuri emise de vânzător
 • vânzarea pe bază de tichete eliberate de casier cu ajutorul maşinilor de casă şi control
 • vânzarea cu plata directă la vânzător
 • vânzarea prin autoservire, vânzarea prin automate, vânzarea la domiciliu
 • televânzarea, internet-vânzarea, etc.

De regulă UCA ţin evidenţa mărfurilor la preţ de vânzare cu amănuntul cu sau fără evidenţierea TVA şi respectiv folosirea conturilor 821 şi 825. Alte conturi principale utilizate de contabilitate pentru reflectarea vânzării mărfurilor cu plată integrală în numerar sunt: 241, 217, 611, 711, 245, 846.

Exemplul 3.10.

Presupunem că UCA a vândut marfă contra plată în numerar în sumă totală de 890 000 lei, inclusiv 20 % taxa pe valoarea adăugată. Potrivit datelor contabilităţii procentul mediu de adaos comercial calculat la sfârşitul lunii constituie 27,55% .

Soluţionarea exemplului 3.10.

Practica contabilă foloseşte şi funcţia contului 846 „Încasări din vânzarea mărfurilor cu amănuntul” pentru reflectarea mărfii vândute cu plata integrală în numerar.

Exemplul 3.11. Considerând datele din exemplul 3.9, dar cu condiţia că unitatea de comerţ reflectă încasările din vânzări cu ajutorul contului 846.

Sumele încasate din vânzări se predau zilnic la bancă prin intermediul încasatorilor sau unor persoane responsabile. Pentru evidenţa acestor sume se foloseşte contul 245 „Transferuri băneşti în expediţie”, în care se sistematizează informaţia privind existenţa şi mişcarea mijloacelor băneşti, transferurilor în valută străină şi naţională, în expediţie. Acestea pot fi sumele băneşti depuse:

 1. în casieria băncii sau filialelor bancare
 2. în casieria oficiului poştal (cu scopul înregistrării ulterioare în contul curent al unităţii de comerţ)
 3. transmise încasatorilor pentru depunerea şi înregistrarea mijloacelor băneşti în conturile curente.

Atunci când mijloacele băneşti se predau prin intermediul încasatorilor se întocmeşte Borderoul însoţitor (la geanta cu bani) în 3 exemplare:

 1. unul la destinatar
 2. se sigilează în geanta cu bani
 3. semnează încasatorul şi rămâne la casier

Pentru sumele predate încasatorilor

D 245 C 241

După numărare şi înregistrarea mijloacelor băneşti la contul curent al întreprinderii

D 242 C 245

În cazul predării mijloacelor băneşti prin intermediu altor persoane decât încasatorii

D 227, 229 C 241 - dispoziţia de casă de plăţi

D 245 C 227 , 229 - chitanţa de depunere a banilor de la oficiu fiscal

D 242 C 245

Registrul la contul 245 „Transferuri băneşti în expediţie”.

Contabilitatea vânzării mărfurilor prin alte forme de vânzare

Vânzările de mărfuri cu plate în rate presupune eliberarea acestora cu sau fără condiţia achitării acontului la ridicarea mărfurilor şi plata ulterioară a cotelor stabilite , precum şi a dobânzii calculate aferent acestei rate . La comercializarea mărfurilor în rate se întocmeşte contractul de vânzare – cumpărare care de regulă cuprinde :

 1. Denumirea şi valoarea mărfii contractate
 2. Mărimea acontului la achitarea mărfii ridicate
 3. Dobânda , modul şi termenul de plată
 4. Modul şi termenul de plată a ratelor

Exemplul 3.11. La 01.02.2011 magazinul „Felicia” a vândut marfă cu plata în rate unui cumpărător care va efectua achitarea în numerar. În contractul de vânzare-cumpărare a fost consemnate următoarele :

 • a) marfa, preţ de vânzare inclusiv TVA – 27 000 lei
 • b) dobânda fixă - 15 %, pentru suma datorată ce se va încasa ulterior la plata ratelor.
 • c) acontul la ridicarea mărfii – 40 %
 • d) achitarea ratelor şi dobânzii se va efectua pe timpul a 10 luni consecutive.
 • Adaosul comercial aferent mărfurilor vândute constituie 35%, iar costul mărfurilor vândute se determină după metoda analitică.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!