Formele şi documentarea operaţiilor privind vânzările de mărfuri prin unităţile de comerţ

Formele de vânzare a mărfurilor se pot împărţi în două categorii şi anume:

 • vânzarea către consumatori colectivi sau terţi (cu ridicată – se referă la vânzarea mărfurilor de către terţi în partizi mari);
 • vânzarea către consumatori individuali (cu amănuntul – se referă la desfacerea mărfurilor către populaţie).

După modalitatea de încasare a banilor, vânzarea poate fi în numerar sau prin virament. Vânzarea către consumatori colectivi sau terţi cu încasare prin virament cunoaşte următoarele forme:

 • livrarea mărfurilor loco (franco) magazinul cu amănuntul (loco unitate primitoare cu delegat al furnizorului), presupune colectarea comenzilor de la beneficiari, pregătirea loturilor de marfă ce se vând, autorecepţionarea şi încrederea lor delegatului, încărcarea în mijloacele de transport, întocmirea documentelor însoţitoare marfare şi de plată;
 • livrarea mărfurilor loco depozitul cu ridicata (loco unitatea furnizoare cu delegat al cumpărătorului), necesită prezentarea acestuia cu o „comandă” cuprinzând mărfurile solicitate şi o Delegaţie pentru ridicarea mărfurilor;
 • livrarea pe bază de autorecepţie (pe răspunderea furnizorului, fără delegat).

Documentele de livrare (Contractul economic, Comanda, Facturile fiscale şi de expediţie, Bon de consum, Documente de decontare) se înregistrează în evidenţa gestionară şi apoi se prelucrează, centralizează şi înregistrează în contabilitate. Vânzarea către consumatori individuali se face, de regulă, cu încasarea în numerar şi cunoaşte următoarele categorii:

 • vânzarea mărfurilor cu plata integrală în numerar
 • vânzarea mărfurilor prin virament de către consumatorii colectivi (cu mică ridicată)
 • vânzarea mărfurilor în regim de consignaţie
 • vânzarea mărfurilor cu plata în rate.

Cele mai importante forme de vânzare a mărfurilor cu plata integrală în numerar sunt:

 • vânzarea pe bază de bonuri emise de vânzător
 • vânzarea pe bază de tichete eliberate de casier cu ajutorul maşinilor de casă şi control
 • vânzarea cu plata directă la vânzător
 • vânzarea prin autoservire, vânzarea prin automate, vânzarea la domiciliu
 • televânzarea, internet-vânzarea, etc.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!