Taxele locale

Sistemul taxelor locale este compus din următoarele taxe :

Taxa pentru amenajarea teritoriului.

Obiectul impunerii este personalul contribuabilului.

Subiecţii impunerii – persoanele juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător

Baza de calcul este numărul mediu scriptic trimestrial de salariaţi şi sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştea activează în întreprinderile fondate , însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.

Cota maximă a taxei este de 40 lei anual (10 lei trimestrial) pentru fiecare salariat.

Scutiri sînt acordate pentru:

 • autorităţile publice
 • instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile
 • misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora
 • organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care RM este parte
 • fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (GŢ), de fermier care au atins vîrsta de pensionare.

Perioada fiscală este un trimestru.

Termenul de prezentare a dării de seamă şi plată a taxei este stabilit pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Plata se efectuează prin transfer bancar la conturle trezoreriale ale bugetului unităţii administrativ teritoriale (BUAT) GŢ (de fermier) pot achita taxa în numerar serviciului de colectare a impozitelor din cadrul primăriilor.

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale

Obiectul impunerii este organizarea licitaţiei sau loteriei.

Subiecţii impunerii – persoanele juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător - organizator al licitaţiilor şi loteriilor.

Baza de calcul sînt:

 • venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie
 • valoarea biletelor de loterie emise

Cota maximă a taxei este 0,1%.

Scutiri sînt acordate pentru:

 • autorităţile publice
 • instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile
 • misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora
 • organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care RM este parte
 • organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor, achitării la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale (UAT).

Plata se efectuează prin transfer bancar la conturle trezoreriale ale bugetului unităţii

Taxa de amlasare a publicităţi.

Obiectul impunerii este amplasarea, plasarea şi/sau difuzarea publicităţii.

Subiecţii impunerii – persoanele juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător:

 • care prestează servicii de plasare a anunţilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, în mijloace de transport, prin alte mijloace
 • care amplasează publicitate prin intermediul afişelor, pancartelor, panourilor şi altor mijloace tehnice.

Baza de calcul sînt:

 • venitul din vînzări ale serviciilor de plasare a anunţilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, în mijloace de transport, prin alte mijloace
 • numărul unităţilor de publicitate exterioară (afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice)

Cote maxime a taxei

 • pentru venit -5%
 • pentru unitate – 1800 lei

Scutiri sînt acordate pentru:

 • autorităţile publice
 • instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile
 • misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora
 • organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care RM este parte
 • producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale.

Perioada fiscală este un trimestru. Termenul de prezentare a dării de seamă şi plată a taxei este stabilit pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Plata se efectuează prin transfer bancar la conturle trezoreriale ale bugetului unităţii

Taxa de aplicare a simbolicii locale.

Simbolica locală reprezintă stema unui oraş sau a unui alt tip de localitate, denumirea lui sau imaginea monumentelor de arhitectură, a monumentelor istorice

Obiectul impunerii este simbolica locală.

Subiecţii impunerii – persoanele juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător,care aplică simbolica locală pe producţia fabricată.

Baza de calcul este venitul din vînzări ale producţiei fabricate căreia i se aplică simbolica locală.

Cota maximă a taxei este 0,1%.

Scutiri sînt acordate pentru:

 • autorităţile publice
 • instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile
 • misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora
 • organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care RM este parte

Perioada fiscală este un trimestru.

Termenul de prezentare a dării de seamă şi plată a taxei este stabilit pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

Plata se efectuează prin transfer bancar la conturle trezoreriale ale bugetului unităţii

Taxa pentru unităţile comerciale şi sau de prestări servicii de deservire socială.

Unitate de comercială şi/sau de prestări de servicii de deservire socială.

Obiectul impunerii este suprafaţa unităţii comercială şi/sau de prestări de servicii de deservire socială.

Subiecţii impunerii – persoanele juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător,care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări de servicii de deservire socială.

Baza de calcul este suprafaţa unităţii comercială şi/sau de prestări de servicii de deservire socială şi tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate

Cota maximă se stabileşte în dependenţă de localitatea undea se desfăşoară activitea contribuabilul pentru o perioadă de activitate de un an: Chişinău 12000 lei/unitate; Bălţi – 7200 lei/unitate; oraşe, comune (sate ) –3600 lei/unitate.

Scutiri sînt acordate pentru:

 • autorităţile publice
 • instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile
 • misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora
 • organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care RM este parte
 • persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori artificiale, ghirlande.

Perioada fiscală este un trimestru. Plata trimestrială se calculează în mărime de 1/4 din cota anuală stabilită de autorităţile publice locale.

Termenul de prezentare a dării de seamă şi plată a taxei este stabilit pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

Plata se efectuează prin transfer bancar la conturle trezoreriale ale bugetului UAT.

Taxa de piaţă

Obiectul impunerii– servicii de piaţă prestate de pieţe contraplată.

Subiecţii impunerii – persoanele juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător – administratori ai pieţelor.

Baza de calcul este venitul din vînzări, obţinute din acordarea de locuri pentru comerţ.

Cota maximă se stabileşte în mărime de 20%.

Scutiri sînt acordate pentru:

 • autorităţile publice
 • instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile
 • misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora
 • organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care RM este parte.

Perioada fiscală este un trimestru.

Termenul de prezentare a dării de seamă şi plată a taxei este stabilit pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

Plata se efectuează prin transfer bancar la conturle trezoreriale ale bugetului UAT.

Taxa pentru cazare.

Obiectul impunerii– servicii prestate de structurile cu funcţii de cazare.

Subiecţii impunerii – persoanele juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător care prestează servicii de cazare.

Baza de calcul este venitul din vînzări, obţinute din prestarea serviciilor de cazare.

Cota maximă se stabileşte în mărime de 5%.

Scutiri sînt acordate pentru:

 • autorităţile publice
 • instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile
 • misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora
 • organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care RM este parte.

Perioada fiscală este un trimestru.

Termenul de prezentare a dării de seamă şi plată a taxei este stabilit pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

Plata se efectuează prin transfer bancar la conturle trezoreriale ale bugetului UAT.

Taxa balneară

Obiectul impunerii – serviciile prestate pentru odihnă şi tratament.

Subiecţii impunerii – persoanele juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de odihnă şi tratament.

Baza de calcul este venitul din vînzări ale biletelor de odihnă şi tratament.

Cota maximă se stabileşte în mărime de 1%.

Scutiri sînt acordate pentru:

 • autorităţile publice
 • instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile
 • misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora
 • organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care RM este parte.

Perioada fiscală este un trimestru.

Termenul de prezentare a dării de seamă şi plată a taxei este stabilit pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

Plata se efectuează prin transfer bancar la conturle trezoreriale ale bugetului UAT.

Taxa de prestare a serviciilor auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti.

Obiectul impuneriiprestare a serviciilor auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti.

Subiecţii impunerii – persoanele juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de călători auto pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti.

Baza de calcul este unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri

Cota maximă se stabileşte lunar în mărime de:

 • 500 lei pentru un autoturism cu capacitatea de pînă la 8 locuri inclusiv.
 • 1000 lei pentru fiecare autovehicul (microbuz) cu capacitatea de la 9 la 16 locuri inclusiv
 • 1500 lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea de de la 17 pînă la 24 locuri inclusiv
 • 1900 lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea de la 25 la 35 locuri inclusiv
 • 2100 lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea mai mare de 35 locuri.

Scutiri sînt acordate pentru:

 • autorităţile publice
 • instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile
 • misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora
 • organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care RM este parte.

Perioada fiscală este luna de gestiune.

Termenul de prezentare a dării de seamă şi plată a taxei este stabilit pînăla data de 5 a lunii următoare lunii de gestiune.

Plata se efectuează prin transfer bancar la conturle trezoreriale ale bugetului UAT.

Taxa pentru parcare

Obiectul impunerii – serviciile prestate pentru parcare.

Subiecţii impunerii – persoanele juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de parcare.

Baza de calcul este venitul din vînzări ale serviciilor de parcare.

Cota maximă se stabileşte în mărime de 10%.

Scutiri sînt acordate pentru:

 • autorităţile publice
 • instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile
 • misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora
 • organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care RM este parte.

Perioada fiscală este un trimestru.

Termenul de prezentare a dării de seamă şi plată a taxei este stabilit pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

Plata se efectuează prin transfer bancar la conturle trezoreriale ale bugetului UAT.

Taxa de la posesorii de cîini.

Obiectul impunerii – cîinii.

Subiecţii impunerii – persoanele fizice,care locuiesc în blocuri locative – locuinţe de stat,cooperatiste şi obşteşti, apartamente privatizate.

Baza de calcul este numărul de cîini aflaţi în posesiune pe parcursul unui an.

Cota maximă se stabileşte anual, în mărime de:

 • 9 lei pentru 1 cîine,
 • 27 lei pentru 2 cîini,
 • 90 de lei pentru fiecare cîine, dacă sînt în posesiune mai mult de 2 cîini.

Calcularea şi perceperea impozitelor se efectuează de către organele împuternicite de administraţia publică locală.

Perioada fiscală este un trimestru.

Termenul de prezentare a dării de seamă şi plată a taxei este stabilit pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

Taxa pentru amenajarea localităţilr din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale

Obiectul impuneriiieşirea din Republica Moldova şi întrarea în Republica Moldova a mijloacelor de transport.

Subiecţii impunerii – persoanele juridice şi fizice,posesorii mijloacelor de transport, care trec frontiera de stat a Republicii Moldova

Baza de calcul este unitatea de transport.

Cota maximă se stabileşte în sumă fixă pentru o unitate de transport la momentul trecerii frontierei de stat:

 • 10 lei pentru un autocar, autobuz, microbuz, camoin, tractor cu remorcă
 • 5 lei pentru autoturism
 • 3 lei pentru tractor cu altă tehnică agricolă, motocicletă, scuter, motoretă, vehicul cu tracţiune animală

Scutiri sînt acordate pentru:

 • autorităţile publice
 • instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile
 • misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora
 • organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care RM este parte.

Calcularea şi perceperea impozitelor se efectuează de către organele împuternicite de administraţia publică locală.

Perioada fiscală este trimestrul.

Termenul de prezentare a dării de seamă şi plată a taxei este stabilit pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

Plata se efectuează prin transfer bancar la conturle trezoreriale ale bugetului UAT.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!