Taxele rutiere

Taxele rutiere au o destinaţie specială, fiind utilizat pentru finanţarea:

 • intreţinerii, reparaţiei şi reconstrucţiei drumurilor publice naţionale şi locale;
 • Proiectări de drumuri;
 • Dezvoltării bazei de producţie şi unităţilor care deservesc drumurile;
 • Producerii de materiale de construcţie rutieră;
 • Procurării de tehnică şi utilaj pentru intreţinerea drumurilor;
 • Lucrărilor de cercetare ştiinţifică, de proprietate şi construcţie in domeniu;
 • Administrării gospodăriei drumurilor.

Taxele rutiere sint taxe percepute pentru folosirea drumurilor si/sau a zonelor de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor.

Sistemul taxelor rutiere include:

 • taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele inmatriculate in Republica Moldova;
 • taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de catre autovehiculele neinmatriculate in Republica Moldova;
 • taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitele admise;
 • taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor pentru efectuarea lucrarilor de constructie si montaj;
 • taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor pentru amplasarea publicitatii exterioare;
 • taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.

Inepind cu 1 noiembrie 2012, se introduce taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehicule neinmatriculate in Republica Moldova ale persoanelor fizice (vinieta).

Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele inmatriculate in Republica Moldova

Subiectii impunerii sint persoanele fizice si persoanele juridice posesoare de autovehicule inmatriculate in Republica Moldova.

Obiectul impunerii sint autovehiculele inmatriculate permanent sau temporar in Republica Moldova, folosite de catre persoanele fizice in scopuri personale, iar de catre persoanele juridice si persoanele fizice, care practica activitate de intreprinzator - in activitatea de intreprinzator: motociclete, autoturisme, autocamioane, autovehicule pentru utilizari speciale pe sasiu de autoturism sau de microbuz, autovehicule pentru utilizari speciale pe sasiu de autocamion, autoremorchere, remorci, semiremorci, microbuze, autobuze, tractoare, orice alte autovehicule cu autopropulsie.

Nu constituie obiect al impunerii: tractoarele si remorcile folosite in activitatea agricola; autovehiculele pentru transportul in comun pe fir electric.

Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr.1 Titlul IX.

Perioada fiscala este anul calendaristic. Subiectii impunerii achita taxa:

 • la data inmatricularii de stat a autovehiculului;
 • la data inmatricularii de stat curente a autovehiculului, daca pina la aceasta data taxa nu a fost achitata;
 • la data efectuarii reviziei tehnice/testarii tehnice anuale a autovehiculului, daca pina la aceasta data taxa nu a fost achitata.

Modul de calculare si de achitare a taxei: Taxa se calculeaza de catre subiectul impunerii de sine statator, in functie de obiectul impunerii si de cota impunerii.

inlesniri: Sint scutiti de taxa invalizii posesori de autovehicule cu actionare manuala.

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de catre autovehiculele neinmatriculate in Republica Moldova

Subiecti ai impunerii sint persoanele fizice si persoanele juridice posesoare de autovehicule neinmatriculate in Republica Moldova, care intra pe teritoriul Republicii Moldova sau care il tranziteaza. Nu sint subiecti ai impunerii:

 • persoanele fizice si persoanele juridice rezidente care plaseaza autovehicule in regim vamal de import;
 • posesorii de autovehicule inmatriculate in alte state, care dispun de autorizatie de transport rutier international tip "Scutit de plata taxelor".

Obiect al impunerii este autovehiculul neinmatriculat in Republica Moldova care intra pe teritoriul Republicii Moldova sau care il tranziteaza.

Cotele taxei se stabilesc in euro, conform anexei nr.2 la Titlul IX. Taxa se achita in lei moldovenesti sau in valuta liber convertibila, la cursul stabilit de Banca Nationala a Moldovei la data trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova.

Pentru autovehiculele care transporta marfuri periculoase, cota stabilita a taxei se dubleaza.

Modul de calculare si de achitare a taxei. Taxa se calculeaza, pentru fiecare obiect al impunerii, de catre intreprinderea de Stat "Agentia Moldovei Trafic Auto International" si se achita la punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova.in cazul autovehiculului neinmatriculat in Republica Moldova care tranziteaza teritoriul Republicii Moldova, se achita doar taxa pentru tranzitarea tarii, nu si pentru intrare.

Subiectii impunerii achita taxa prin intermediul institutiilor financiare, in numerar, in lei moldovenesti sau in valuta liber convertibila, la cursul stabilit de Banca Nationala a Moldovei la data trecerii frontierei de stat. in cazul lipsei institutiilor financiare la punctele de trecere a frontierei de stat, taxa se achita prin intermediul intreprinderii de Stat "Agentia Moldovei Trafic Auto International", care varsa sumele incasate la bugetul de stat in aceeasi zi sau in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Persoanele juridice subiecti ai impunerii, precum si posesorii de autovehicule de pasageri care efectueaza rute internationale regulate pot achita taxa in prealabil, prin virament. La punctul de trecere a frontierei de stat, ei vor prezenta originalul documentului de plata ce confirma achitarea taxei si vor lasa copia acestuia.

intreprinderea de Stat "Agentia Moldovei Trafic Auto International" prezinta Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor, trimestrial, pina in ultima zi a lunii imediat urmatoare trimestrului de gestiune, o informatie privind sumele calculate si achitate ale taxei, in forma stabilita de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

inlesniri: N u se aplica autovehiculelor inmatriculate in statele cu care Republica Moldova a incheiat acorduri bi- si multilaterale privind transportul rutier fara achitarea taxelor rutiere.

Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitele admise

Subiecti ai impunerii sint persoanele fizice (cetateni ai Republicii Moldova, cetateni straini, apatrizi) si persoanele juridice (rezidente si nerezidente) posesoare de autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitele admise.

Obiect al impunerii sint autovehiculele inmatriculate, precum si cele neinmatriculate in Republica Moldova, a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitele admise si care folosesc drumurile Republicii Moldova.

Cotele impunerii: Taxa pentru autovehiculele inmatriculate in Republica Moldova a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitele admise se achita conform cotelor stabilite in anexa nr.3 Titlul IX.

Modul de calculare si de achitare a taxei, de prezentare a darilor de seama: Taxa se calculeaza:

 • pentru autovehiculele inmatriculate in Republica Moldova - de catre Ministerul Transporturilor si Gospodariei Drumurilor, conform anexei nr.3 la prezentul titlu;
 • pentru autovehiculele neinmatriculate in Republica Moldova - de catre intreprinderea de Stat "Agentia Moldovei Trafic Auto International", conform anexei nr.4 la prezentul titlu.

Subiectii impunerii achita taxa, in marime deplina, pina la obtinerea actelor ce permit transportul rutier cu autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitele admise.

Taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor pentru efectuarea lucrarilor de constructie si montaj

Subiecţi ai impunerii sint persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru efectuarea, in zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, a lucrărilor subterane şi/sau supraterane de montare a comunicaţiilor inginereşti, a lucrărilor de construcţie a căilor de acces la drumuri, a parcărilor, a clădirilor şi amenajărilor, cu excepţia obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.

Obiect al impunerii sint proiectele de lucrări de construcţie şi montaj, lucrările subterane şi/sau supraterane de montare a comunicaţiilor inginereşti, lucrările de construcţie a căilor de acces la drumuri, a parcărilor, a clădirilor şi amenajărilor. Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr.5 la prezentul titlu

Taxa se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, prin inmulţirea cotei taxei cu:

 • numărul de proiecte prezentate
 • fiecare metru pătrat de suprafaţă folosită
 • fiecare metru liniar de suprafaţă folosită

Taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor pentru amplasarea publicitatii exterioare

Subiecţi ai impunerii sint persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru amplasarea publicităţii exterioare in zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor.

Obiect al impunerii sint proiectele de amplasare in zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor a obiectivelor de publicitate exterioară, obiectivele de publicitate exterioară amplasate in zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, inclusiv pe terenuri proprietate a subiectului impunerii: afişe, panouri, standuri, instalaţii şi construcţii (situate separat sau pe pereţii şi pe acoperişurile clădirilor), firme tridimensionale, firme luminoase, tablouri suspendate electromecanice şi electronice, alte mijloace tehnice publicitare.

Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr.6 la prezentul titlu.

Perioada fiscală este anul calendaristic.

Pentru obiectivele de publicitate exterioară amplasate in zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, taxa se calculează prin inmulţirea cotei taxei cu:

 • numărul de proiecte prezentate
 • fiecare metru pătrat de suprafaţă publicitară

Taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere

Subiecţi ai impunerii sint persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere in zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor.

Obiect al impunerii sint proiectele de amplasare in zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor a obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi obiectivele de prestare a serviciilor rutiere amplasate in zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, inclusiv pe terenuri proprietate a subiectului impunerii: staţii de alimentare cu combustibil, staţii de deservire tehnică, puncte de vulcanizare, tarabe, unităţi de comerţ cu amănuntul, intreprinderi de alimentaţie publică, structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei.

Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr.6 la prezentul titlu.

Perioada fiscală este anul calendaristic.

Pentru obiectivele de prestare a serviciilor rutiere amplasate in zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, taxa se calculează prin:

a) inmulţirea cotei taxei cu numărul de proiecte prezentate

b) inmulţirea cotei taxei cu numărul:

 • contoarelor de evidenţă a combustibilului livrat
 • posturilor de prestare a serviciilor
 • punctelor de vulcanizare;

c) inmulţirea cotei taxei cu numărul de obiective amplasate

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!