Conceptul şi conţinutul disciplinei Management

Management – proces prin care se actioneaza împreuna, cu si prin altii pentru a realiza obiectivele organizatiei într-un mediu în continua schimbare.

Management - este cuvant american care nu poate fi tradus în alte limbi dar este preluat si utilizat.

La origine – cuvantul latin “manus” – mana, adica manuirea haturilor la cailor ce trag o caruta. În limbaj modern ar fi manevrare sau pilotare.  In engleza „to manage’’- a tine un cal de frau, a administra, a duce ceva la bun sfarsit.

In franceza manager- a dirija, a organiza o afacere sau un serviciu. 

Managementul a aparut initial in sfera afacerilor, dar în prezent el si-a largit sfera de cuprindere si se utilizeaza în toate sferele de activitate; cultura, medicina, sport etc. reprezentand activitatea de conducere, de administrare.

Se definesc cateva sensuri a notiunii management:

 • Managementul este un proces (activitate).
 • Managementul este un grup de persoane
 • Managementul este o stiinta si o arta.

Managementul ca activitate – este procesul de conducere nemijlocita a organizatiei în scopul atingerii obiectivelor ei.

Conducerea – tip de interactiune, existent între doua parti, una dintre care se afla în pozitia de subiect de gestiune, alta – obiect de gestiune. Subiectul genereaza comenzi. Obiectul primeste comenzile si activeaza în corespundere cu ele.

Functiile conducerii sunt ansamblul de actiuni independente care se succed într-o anumita consecutivitate si sunt efectuate de orice subiect conducator ce exercita o influenta rationala asupra obiectului condus în vederea stabilirii obiectivelor si realizarii lor.Procesul de management e exercitat de manager (conductor) care este subiectul procesuluide management.

Managementul (conducerea) ca proces reprezinta ansamblul integral al actiunii de planificare, organizare, motivare si control exercitate de sistemul conducator.

Deci ca proces managementul are 4 functii:

 • Planificarea-stabilirea obiectivelor si a cailor de realizare a lor.
 • Organizarea-repartizarea responsabilitatilor pentru realizarea sarcinilor, crearea sistemului de conducere.
 • Motivarea-initierea angajatilor in activitate, crearea imboldurilor pentru o activitate productiva.
 • Control-evaluarea si compararea rezultatelor cu cele preconizate.

Managementul ca proces opereaza cu cateva elemente fundamentale:

 • Resurse umane.3.Resurse financiare.
 • Resurse materiale.4.Resurse informationale

Ca proces Managementul are o serie de trasaturi:

 • Este unitar –adica functiile sunt corelate si constituie ceva întreg
 • Este tipic –adica functiile Mg sunt exercitate în toate tipurile de organizatii si toate nivelele
 • Este contextual – adica se adapteaza la situatia concreta
 • Este orientat spre conducerea oamenilor
 • Este continuu

Ca grup de persoane Managementul este organul de conducere, care gestioneaza activitatea unei organizatii, firme, întreprinderi, deci totalitatea celor care exercita procese de management dar nu de executie.

Managementul ca stiinta - ansamblul organizat de cunostinte, concepte, principii, metode si tehnici prin care se explica in mod sistematic fenomenele si procesele ce au loc în conducerea organizatiilor. Managementul ca stiinta studiaza fenomenul de conducere, astfel conducerea este un proces de influenta a subiectului asupra obiectului cu un anumit scop dupa o anumita schema(algoritm) si se produce cu ajutorul unor mijloace speciale. Elementele principale ale stiintei management sunt:

Teoria - este o forma de reflectare a realitatii in gandire, o forma de cunoastere abstracta generalizata într-un sistem de notiuni stiintifice, legi, categorii, principii.

Metodologia - este sistemul de metode, moduri de cercetare folosite atat in teorie cît si in practica cuajutorul carora pot fi întelese fenomenele si optimizate rezultatele.

Metodele sunt:

 • economice- statistice- administrative
 • matematice- organizatorice- social psihologice

Tehnologia - poate fi reprezentata prin algoritmul de realizare a deciziilor.

Practica – setul de cunostinte si deprinderi acumulate în activitatea de conducere si terenul pe care sunt aplicate realizarile teoretice.

Ca arta managementul este maiestria managerului de a aplica la realitatile diferitor situatii în conditii de maxima eficienta cunostintele teoretice.

Arta Stiinta
 • Bazat pe calitati personale, intuitie, talent, capacitati de reactionare, maiestrie, bun simt.
 • Observarea evenimentelor si acumularea experientei
 • Folosirea în mod exclusiv a experientei
 • Rezolvarea problemei dupa metoda încercarilor si erorilor
 • Orientarea prioritara pe termen scurt
 • Informatie limitata si unilate
 • Bazat pe calitati personale si cunoasterea realitatii cu mijloace stiintifice.
 • Analiza proceselor, identificarea principiilor si legitatilor.
 • Corelarea experientei cu cercetarea
 • Analizarea completa a actiunilor diversilor factori de influenta.
 • Informatie completa si complexa

Managementul este o stiinta interdisciplinara care se bazeaza pe o serie de stiinte cum ar fi:

 • psihologia - studierea si prognozarea comportamentului indivizilor, determina factorii ce contribuie sau împedica comportamentul rational

 • sociologia - largeste baza metodologica a conducerii prin studierea sistemelor sociale în care indivizii intra în relatii reciproce, studiaza comportamentul uman in grupe.

Notiunea si tipologia organizatiilor

Pentru ca un oarecare grup sa fie definit ca organizatie el trebuie sa corespunda cerintelor:

 • 1 Existenta a cel putin 2 persoane care se considera parte a grupului.
 • 2 Existenta macar a unui scop comun pentru aceste persoane.
 • 3 Persoanele activeaza împreuna, au un sistem comun de dirijare si tind la atingerea scopului.

Organizatia - grup de oameni activitatea carora este coordonata constient pentru a atinge scopuri comune. Definitia este valabila pentru organizatiile formale

Organizatile pot fi :

 • a)formale
 • b)neformale
 • c)legale
 • d)ilegale
 • e)statale
 • f) neguvernamentale

In dependenta de scop avem organizatii comerciale si necomerciale.

Daca sunt privite ca sisteme, atunci organizatiile sunt sisteme deschise.

Trasaturile organizatiilor:

 • existenta scopurilor la care tind membrii.
 • delimitarea organizatiei si existenta frontierelor vizibile si invizibile.
 • existenta legaturilor intre elementele componente.
 • autoreglarea, existenta unui centru organizatoric.
 • complexitatea, este compusa din mai multe subdiviziuni
 • existenta unei culturi interne

Orice organizatie are o structura, care poate fi:

 • Tehnica - ansamblul de obiecte materiale si procese.
 • Sociala - determinata de componenta personalului si legaturile dintre ele.
 • Socio -tehnica - sistemul de locuri de munca ce-i uneste pe lucratori in relatii de serviciu.

Activitatea unei organizari se supune unor legi organizationale:

 • a)Legea sinergiei. 2+2 = 5
 • c)Legea autoapararii
 • b)Legea pastrarii proportionalitatii.
 • d)Legea autogenezei (entropiei) - fiecare organizatie are ciclul sau de viata
 • e) Legea compozitiei- toate subdiviziunile sunt subordonate unui scop

Ciclul de viata a organizatiei:

 • 1.Aparitia organizatiei-faza de aparitie.
 • 2.Cresterea rapida in domeniul creat.
 • 3.Diversificarea pe domenii.
 • 4.Faza de consolidare.
 • 5.Degradarea.

Organizatii pot fi simple si complexe

Organizatii complexe - Organizatii care au un set de scopuri interdependente.

Fiecare întreprindere trebuie privita ca o organizatie complexa deoarece fiecare componenta a ei are scopul sau, încat rezultatul final este in functie de atingere a scopurilor partiale.

Organizatii simple -organizatii care au un singur scop.

Organizatiile complexe au urmatoarele caracteristici comune:

 • 1.Toate organizatiile utilizeaza resurse. Natura si structura resurselor depinde de specificul de activitate al organizatiei.Resursele sunt necesare atat organizatiilor de producere, cat si celor prestatoare de servicii sau necomerciale.

 • 2.Dependenta de mediul exterior atat prin intrari cit si prin iesiri.Organizatia nu poate fi analizata separat de mediul extern, care o influenteaza atat prin resurse, cat si prin beneficiarii rezultatelor ei.

 • 3.Diviziunea orizontala a muncii-diviziunea lucrului pe componente este necesara pentru cresterea productivitatii muncii.

 • 4Existenta subdiviziunilor. Diviziunea orizontala a muncii se efectueaza în baza formarii subdiviziunilor, ce executa sarcini concrete specifice si sunt formate pentru atingerea unor obiective specifice. Deci, organizatia, în ansamblu, este formata din mai multe „organizatii mici".

 • 5Diviziunea verticala a muncii – separa activitatile de coordonare de cele operationale si presupune necesitatea coordonarii activitatii subdiviziunilor în scopul asigurarii succesului lor.

Niveluri si arii de management

Obiectivul general al unui sistem al de productie nu se poate propaga pana la elementele primare fara a suferi transformari specifice. In primul rand are loc o descompunere pe obiective specifice care la randul lor devin sarcini pentru diverse compartimente productive sau functionale fiind in continuare descompuse in comenzi de productie. Aceste descompuneri succesiva a obiectivului global genereaza o ierarhie de subobiective in paralel cu care in care este si o ierarhie de niveluri de conducere. Intr-o organizatie deosebim 3 mari niveluri ale procesului de Management.

 • Nivel strategic (institutional)
 • Nivel tactic (functional)
 • Nivel operational (tehnic)

La nivel strategic - amploarea obiectelor vizeaza organizatia in întregime, iar perioada de actiune este definita pe un termen lung.

La nivel functional - se urmareste realizarea obiectivelor derivate de obiectivul global. Se realizeaza sarcini specifice si se iau decizii de corectare a abaterilor ce pot aparea in subsistemele conduse si coordonate. Au caracter periodic.

La nivel operativ - are loc conducerea nemijlocita a proceselor si activitatilor direct specifice pentru respectivul sistem de productie. Are loc urmarirea realizarii obiectivelor proprii si corectarea abaterilor ce au un caracter curent.

Corespunzator acestor trei nivele de conducere avem trei tipuri de manageri:

 • Managerii superiori (top manageri)
 • Managerii medii (midlle manageri)
 • Manageri inferiori (lower manageri)

Top managerii - sunt formati din presedinti, vicepresedintii companiilor, directori executivi, sunt grupuri relativi mici de persoane care controleaza organizatia in întregime si care stabilesc obiectivele organizatiei, strategia generala, ei conduc cu organizatia in general.

Middle Managerii - managerii functionali includ sefi de departamente, de diviziuni, de servicii. Acestea sunt primii responsabili de implementarea politicilor si planurilor de dezvoltare cit si pentru supravegherea conducerea managerilor de la nivel ierarhic inferior fiind necesar pentru a face legatura intre nivelul top si nivelul operational.

First (lower) Managerii - duc raspunderea de productia marfurilor si serviciilor, sunt reprezentate prin sefii de echipa, maistri, supraveghetori, ofice-manageri. Acesti manageri supravegheaza si coordoneaza activitatea lucratorilor operativi.

Pentru asi îndeplini atributiile sale managerii trebuie sa posede o serie de cunostinte si capacitati care pot fi divizate in 3 categorii distincte:

 • Cunostinte si capacitati conceptuale( cognitive) - ceea ce se refera la capacitatea in întelegerea complexitatii organizatiei ca sistem.
 • Cunostinte si capacitati privind resursele umane - rationamentul de a lucra cu oamenii incluzand întelegerea procesului de motivatie si de conducere cu oamenii.
 • Cunostinte si capacitati tehnice –profesionale - referitor la capacitatea de a folosi cunostintele, metode si echipamente pentru realizarea sarcinilor specifice deproductie,se obtine prin instruire si prin experienta.

Cu cît creste nivelul ierarhic cu atat creste necesitatea cunostintelor conceptuale si scade necesitatea cunostintelor tehnice – profesionale.

Managerii de la diferite niveluri organizatorice si de conducere pot lucra in diverse domenii (arii de management) ale organizatiei din care ei fac parte. Pentru o întreprindere de productie principalele arii de mg. sunt domenii functionale care exista la întreprindere:

 • productia
 • cercetare si dezvoltare
 • financiar-contabil
 • comercial
 • personal

Caracterologia si rolurile managerului

Managerul este persoana implicata in administrarea organizatiei cu autoritate in folosirea si coordonarea resurselor umane, financiare, materiale, informationale in scopul atingerii obiectivelor organizatiei. Managerul este persoana care executa activitatea de conducere. Indiferent de sferele de activitate, munca manageruluieste foarteasemanatoare. Astfel continutul lucrului managerului are comun pentru toti rolurile conducatorului.

Dupa Mintzberg rolul conducatorului reprezinta un set de reguli de conduita carecorespunde unei anumite institutii. Managerul ocupand un anumit post in calitate de conducator îndeplineste unele roluri care nu depind de personalitatea lui, dar de functiile postului. El influentand doar modul de executare al acestor roluri, dar nu si continutul.

Sunt evidentiate 10 roluri ale managerului care sunt grupate in 3 categorii:

interpersonale:

 • reprezentare - Managmentul participa la ceremonii, are obligatii juridice de legalizare a documentelor oficiale. Este un simbol al organizatiei.
 • lider - Este responsabil de motivarea si activitatea subalternilor, selectare, aprecierea si remunerarea lor.
 • agent de legatura - Asigura legatura informationala în interiorul si exteriorul organizatiei, prelucreaza informatia, participa la consfatuire, sedinte, consilii.

informationale:

 • observator - Culegerea si relevarea informatiei interne si externe.
 • deseminator - Transmiterea informatiilor subdiviziunilor.
 • purtator de cuvant - Informarea subiectilor din afara organizatiei, declaratii, raporturi, dari de seama.

decizorii:

 • Rolul de întreprinzator - Managerul cauta, elaboreaza noi idei, noi proiecte, noi metode si strategii.
 • De pompier - Actiuni de corectare, lichidare a greselilor, a crizelor si conflictelor.
 • Repartizator al resurselor- Adoptarea deciziilor privitor la alocarea resurselor, elaborarea graficelor, schemelor si algoritmilor de activitate.
 • Negociator - Participa la tratative, negocieri, încheierea contractelor, reprezentarea intereselor subdiviziunii sale.

Caracterologia managerului cuprinde calitatile, însusirile, aptitudinile si cunostintele care însumate determina capacitatea si profilul managerului.

Drept trasaturi manageriale putem enumera:

 • Inteligenta(capacitatea de a analiza si sinteza).
 • Stabilitatea emotionala - Bunavointa - Autoîncrederea
 • Pasiunea - Sinceritatea - Tactul
 • Receptivitatea - Spiritul de dreptate - Amabilitatea
 • Toleranta - Flexibilitatea
 • Responsabilitatea- Autorespect

O parte din însusirile omului depind de temperamentul sau.

Aptitudini -niste complexe de însusiri psihice. A avea aptitudini înseamna a putea efectua o actiune, a pune in practica anumite cunostinte si de a le valorifica. Aptitudini sunt:

 • Adaptabilitatea-spiritul organizatoric
 • De a fixa prioritatile
 • De conducere
 • De a comunica

Atitudini-niste însusiri psihice exprimate in conduita persoanei. Ele sunt niste pozitii fata de diferite fenomene si prezinta niste reactii si gesturi. Prin atitudini se întelege modalitatea de raportare a individului fata de anumite laturi ale vietii sociale si fata de propria persoana.

Atitudini sunt:

 • Responsabilitatea
 • sinceritatea
 • Bunavointa
 • Toleranta

Termenii manager si antreprenor nu sunt sinonime?

Termenul antreprenor – de economistul francez R. Cantilon – persoana care îsi asuma riscul legat cu organizarea noii întreprinderi sau elaborarea unei idei, tip de productie sau servicii noi propuse societatii.Deoarece antreprenorul activ participa la formularea obiectivelor întreprinderii si o gestioneaza la etapa initiala el poate fi considerat manager.

Însa asa caracteristici ca riscul personal, dorinta a lucra intensiv, reactia rapida la posibilitatile financiare – calitatile unui bun antreprenor, nu obligatoriu demonstreaza capacitatea persoanei respective a conduce efectiv pe masura cresterii organizatiei – pot lipsi înclinatiile si capacitatile executiei eficiente a functiilor manageriale – e necesara atragerea managerilor.

Însa organizatia ce activeaza într-un mediu dinamic nu poate astepta schimbarile si apoi a reactiona la ele.Managerii ei trebuie sa posede un spirit antreprenorial.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!