Cultura organizaţională

Accesări: 21,140 Cultura organizaţională

Eticheta şi businessul

Odată cu începutul existenţei sale sociale, umanitatea a impus norme de comportament în toate domeniile esenţiale ale vieţii: hrana şi îmbrăcămintea, relaţiile dintre sex, relaţiile dintre inferiori şi superiori, corespondenţa, primirea oaspeţilor etc.

Comportamentul prescris în aceste ocazii a fost codificat în reguli precise; iar a nu le respecta înseamnă a te exclude din categoria ta socială. În toate timpurile, în toate tipurile de grupuri umane, politeţea a fost indispensabilă traiului în comun, chiar dacă obiceiurile diferă de la o ţară la alta.

Accesări: 68,650 Cultura organizaţională

Conceptul de etica afacerilor

Etica evidenţiază mecanismele interioare care determină acţiunile omului, comportamentul lui în interacţiunile cu cei din jur.

În societatea modernă, etica şi-a extins „tentaculele” în aproape toate domeniile „acaparând” şi businessul.

Accesări: 65,789 Cultura organizaţională

Conceptul de cultură organizaţională

Cultura organizaţională reprezintă un subiect al managementului, căruia în prezent i se acordă o mare atenţie. La nivel mondial interesul pentru cultura organizaţională s-a declanşat în deceniul al VII-lea al secolului XX. Cauza principală indirectă a reprezentat-o performanţele firmelor nipone explicate într-o măsură apreciabilă prin cultura lor specifică.

Accesări: 47,261 Cultura organizaţională

Definirea responsabilităţii sociale a întreprinderii

Etica şi responsabilitatea sociala sunt apropriate si întrepătrunse. Responsabilitatea sociala a firmelor reprezintă preocuparea managerilor de a întreprinde acţiuni care protejează şi îmbunătăţesc atât bunăstarea societăţii, cât şi interesele organizaţiei . Această preocupare este demonstrată de către managerii care consideră atât interesul pe termen lung al firmei lor cat şi relaţiile firmei cu mediul (societatea) în care operează.

Accesări: 13,412 Cultura organizaţională

Vizita de politeţe

Sosind în alt oraş sau stat pentru a stabili relaţii de afaceri businessmanul este obligat, după cum cer regulile protocolului, să facă o vizită de politeţe gazdei. Vizita de politeţe (vizita de protocol) – reprezintă un răspuns la invitaţie şi la întâlnirea oaspetelui la sosire.

Această măsură de protocol nu numai exprimă politeţe, dar este necesară conducătorilor delegaţii pentru ca, în cadrul unei întâlniri definitiv să concretizeze programa de lucru.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!