Profesionistul de resurse umane

Organizaţia este un grup de persoane care lucrează împreună pentru a realiza un scop comun.

Funcţiile organizaţiei sunt:

 • funcţia comercială - aprovizionare, vânzare, marketing
 • funcţia de producţie
 • funcţia financiară
 • funcţia de resurse umane (sau de personal)
 • funcţia de cercetare-dezvoltare.

Managementul este procesul de stabilire a obiectivelor şi de coordonare a eforturilor personalului pentru a le atinge intr-un mod eficient şi eficace.

Managementul resurselor umane (MRU) este o abordare strategică şi coerentă a modului în care sunt gestionate cele mai importante resurse ale organizaţiei - oamenii.

Managementul resurselor umane poate fi definit ca fiind procesul de realizare a obiectivelor organizaţionale prin atragerea, reţinerea, dezvoltarea, îndepărtarea şi utilizarea corectă a resurselor umane într-o organizaţie.

Activităţile componente ale acestui proces cuprind:

 • planificarea resurselor umane - evaluarea personalului actual, previzionarea necesarului de personal în viitor, realizarea planurilor de a angaja sau de a scădea numărul de personal
 • recrutarea - căutarea unor persoane calificate pentru a ocupa diferite posturi, atât în interiorul firmei, cât şi în exterior
 • selectarea - testarea şi intervievarea candidaţilor pentru angajarea celui mai bun candidat disponibil
 • orientarea - ajutarea noilor angajaţi pentru a se obişnui cu mediul de muncă, cu noii colegi, învăţarea regulilor şi reglementărilor precum şi avantajele oferite de firmă
 • instruirea şi dezvoltarea - realizarea unor programe care să-i ajute pe angajaţi să îşi îmbunătăţească deprinderile şi să înveţe activităţile pe care vor trebui să le realizeze
 • evaluarea performanţelor - stabilirea criteriilor de evaluare a muncii, realizarea efectivă a evaluării, discutarea rezultatelor cu angajaţii şi determinarea modului de recompensare şi motivare a acestora pentru a obţine performanţe înalte
 • recompensarea - stabilirea valorii salariului şi a altor beneficii, dacă este cazul
 • urmărirea carierelor angajaţilor- culegerea şi prelucrarea informaţiilor privind promovarea, transferul, plecarea sau concedierea angajaţilor.

Scopurile Managementul resurselor umane MRU

Scopul general al MRU este de a contribui la atingerea scopului organizaţiei (pt. firme - de a avea profit) prin intermediul oamenilor.

Alte scopuri:

 • organizarea - crearea unei structuri organizaţionale optime
 • ’’procurarea” resurselor umane - prin recrutare şi selecţie
 • „adaptarea la cerinţe a resurselor umane” - dezvoltarea şi instruirea
 • „punerea în valoare a angajaţilor” - crearea şi întărirea motivaţiei (prin recompensarea materială şi nematerială), managementul performanţei
 • crearea şi menţinerea relaţiilor între angajator şi angajaţi.

Abordări ale managementului resurselor umane:

 • ca departament al firmei - evidenţiat ca centru de cost
 • ca unitate internă de consultanţă
 • ca centru de profit în interiorul firmei
 • ca unitate externă de consultanţă.

Profesionistul de resurse umane

Rolurile profesionistului de resurse umane (M. Amstrong - Human Resource Management Practice):

 • partener de afaceri - deţin şi ei responsabilitatea succesului firmei;
 • strateg - gândesc pe termen lung strategii de dezvoltare a resurselor umane şi a relaţiilor;
 • consultant, intervenţionist - proiectează şi modifică procese de management al personalului, diagnostichează probleme şi propun soluţii;
 • inovator - introduc procese şi proceduri noi;
 • monitor - fac cunoscute procedurile şi politicile de RU, supervizează respectarea lor;
 • reactiv şi proactiv - răspund la solicitări, dar şi previn situaţii.

Posibile ambiguităţi şi conflicte

 • cine este clientul?
 • roluri împărţite cu managerii executivi
 • valori diferite
 • priorităţi diferite
 • diferende cu reprezentanţii angajaţilor.

Conduita profesională - normele generale de conduită se referă la:

 • acurateţe - a informaţiilor oferite
 • confidenţialitate
 • consilieri - abilităţi de consiliere şi dezvoltare a angajaţilor
 • şanse egale oferite tuturor categoriilor
 • tratament profesional integru (modul în care îi tratează pe ceilalţi)
 • autoperfecţionare.

Competenţe necesare profesionistului de resurse umane pot fi grupate astfel:

 • Competenţe personale sunt toate atributele, cunoştinţele şi valorile personale relative la muncă de care se foloseşte o persoană pentru a-şi face bine treaba.

Competenţele de resort (numite şi competenţe tehnice) reprezintă ceea ce trebuie să fie capabilă să facă o persoană care are o ocupaţie dată - „acţiuni, comportamente sau rezultate pe care persoana trebuie să fie capabilă să le demonstreze”.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!