Structuri organizaţionale - Grupuri

Grupul este definit ca fiind două sau mai multe persoane interdependente care conlucrează pentru a atinge anumite scopuri. Grupurile formale sunt grupuri de lucru formate de către organizaţie, care au sarcini stabilite.

Grupurile informalesunt formaţii naturale care apar în mediul de lucru ca răspuns la nevoia de contact social. Aceste grupuri tind să se formeze pe prietenii şi interese comune.

 

Elementele principale ale comportamentului de grup:

Examinând comportamentul oamenilor în cadrul grupului, fie el formal sau informal, există câteva elemente principale care trebuie luate în considerare, aşa cum se observă în fig. 6:

 

Elementele comportamentului de grup
Fig. 6. Elementele comportamentului de grup

 

Dimensiunea grupului

Numărul optim de membri este cel care asigură suficiente resurse pentru a realizarea în mod eficient şi eficace a sarcinilor, atât pentru satisfacţia organizaţiei cât şi a satisfacţiei membrilor grupului. Adică, ei trebuie să poată realizeze sarcina şi să nu fie nemulţumiţi de efortul prea mare sau prea stresant depus.

Scopul grupului

Grupurile de lucru sunt desemnate ca având un scop definit în cadrul structurii unei organizaţii. Definirea clară a scopurilor şi obiectivelor reprezintă responsabilitatea principală a grupului. Stabilirea scopurilor şi obiectivelor face parte dintre activităţile importante zilnice ale unei organizaţii, deşi nu atrage atenţia decât în cazul în care ele nu sunt nu sunt atinse.

Grupului de lucru i se cere să îşi focalizeze atenţia pe probleme specifice, de obicei asupra obiectivului pe termen scurt. Unele grupuri, chiar sunt create pentru a lucra un timp determinat, cum sunt: task-forces pentru realizarea unei sarcini (de genul - picnic, chef pentru tot business - unit-ul, identificarea problemelor ce apar pe o linie etc.).

 

Natura sarcinilor de grup

Natura sarcinilor de grup va fi stabilită pe larg în funcţie de scopul şi obiectivele acestuia. Un scop bine definit, care stabileşte sarcini şi rezultate specifice, va necesita anumite caracteristici ale grupului, în comparaţie cu un grup care se ocupă de probleme cu caracter general.

Tipuri de membri ai grupului şi motivaţiile acestora

Comportamentul unui grup este determinat de compoziţia grupului şi de gradul de devotament faţă de obiectivele grupului.

Într-un grup pot fi întâlnite următoarele tipuri de caracteristici ale membrilor:

 • cunoştinţe tehnice şi profesionale relevante şi variate
 • abilitaţi cognitive, interpersonale şi tehnice, de diferite niveluri
 • abilităţi individuale de a juca diferite roluri (thinker, leader, planner, etc.)
 • abilităţi de comunicare diferite
 • anumite valori împărtăşite ale membrilor grupului
 • valori diferite între membri
 • o gamă variată de personalităţi.

Coeziunea grupului este gradul în care membrii grupului sunt atraşi unii de alţii şi împărtăşesc scopurile grupului.

Există factori care contribuie la creşterea coeziunii grupului, cum sunt:

 • concurenţa cu alte grupuri
 • atracţia interpersonală
 • evaluarea favorabilă din partea altora
 • înţelegerea asupra ţelurilor
 • interacţiunea frecventă.

Factorii care influenţează negativ coeziunea grupului sunt:

 • dimensiunea mare
 • neînţelegerea asupra ţelurilor
 • concurenţa între persoane în cadrul grupului
 • dominarea unuia sau a mai multor membri
 • experienţele neplăcute.

Normele de grup

Normele de grup sunt standarde acceptate şi împărtăşite de către membrii grupului. Normele dictează lucruri ca:   

 • nivelul performanţelor
 • rata absenteismului,
 • promptitudine şi/sau întârziere
 • socializarea la locul de muncă
 • îmbrăcămintea

Deoarece oamenii doresc să aparţină grupurilor, ei simt asupra lor presiunea conformităţii.

Rolurile în cadrul grupului

Rolurile în grup sunt seturi de aşteptări privind comportamentul unor persoane care ocupă o anumită poziţie într-o unitate socială. Pentru a-şi descoperi rolul, un nou angajat îşi citeşte fişa postului, îşi întreabă şeful şi îşi urmăreşte colegii. Pot apare conflicte de rol, care se datorează unor aşteptări diferite ale şefilor şi colegilor.

 Elemente care influenţează leadership-ul în cadrul grupului
Fig. 7. Elemente care influenţează leadership-ul în cadrul grupului

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!