Biologie celulară

Matricea extracelulară este constituită dintr-o reţea de macromolecule bioactive, ce intervin în numeroase procese de integrare cum ar fi: în adezivitatea şi comunicarea intercelulară, în controlul creşterii, diferenţierii şi al homeostaziei celulare, în migrarea celulară din embriogeneză, în fagocitoză, în repararea tisulară ş.a.

Matricea extracelulară este localizată între celule şi capilarele sanguine, astfel că ea devine adevăratul mediu intern al organismelor.

La nivel planetar, materia vie este reprezentată de totalitatea organismelor de pe Terra, ce formeazăbiosfera, alături de litosferă, hidrosferă şi atmosferă.

Din cele 118 elemente chimice cunoscute şi identificate până în prezent, 92 sunt elemente naturale, iar peste 60 au fost regăsite în diferite organisme vii, dar şi în natura anorganică. Din cele 92 de elemente naturale 27 se găsesc în organismele vii, iar 11 dintre ele reprezintă 99,9% din masa celulelor.

Back to Top